1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat az Érdi Ifjúsági Önkormányzat Alapokmányának módosítására

 

 

Gregus László elnök: Ismerteti az előterjesztést. A módosítás a költségvetésre vonatkozik. Évi 10 millió Ft, a járványhelyzet miatt ezt  nem tudták felhasználni, csupán alig 1 millió forintot.   A költségvetést érintő módosító javaslat az, hogy legfeljebb 1,5 millió Ft-ot lehessen az iskolák eszközbeszerzésére vagy egyéb támogatására biztosítani az éves költségvetésükből.

 

Varga László bizottsági tag: A „legfeljebb” szót erősen aláhúznám az alapokmányban. Továbbá a diákönkormányzatok egyetértésével történhessen meg a 1,5 millió Ft felhasználása.

Továbbá javasolja, hogy a szavazás során készüljön egy nyilvántartás, egy lista, melyben szerepel, hogy ki és melyik osztályból szavazott,  melyet természetesen a szavazás lezárását követően meg lehet semmisíteni.  

 

Gregus László elnök: Szavazásra teszi fel az első módosító indítványt: az iskolai diákönkormányzatok egyetértésével lehessen a maximum 1,5 millió forintot eszközbeszerzésekre fordítani.

 

A Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta a módosításra tett javaslatot.

 

Gregus László elnök:  Szavazásra teszi fel a második módosító indítványt: készüljön név szerinti nyilvántartás a szavazólapok átvételéről.

 

A Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a módosításra tett javaslatot.

 

 

Gregus László elnök:  Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

 

A véleményezésre feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Érd Megyei Jogú Város Ifjúsági Önkormányzatának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapokmányát a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.”

 

 

A Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság a következő állásfoglalást hozta:

 

7/2021. (X.21.) KÖMIB

állásfoglalás

 

az Ifjúsági Önkormányzat Alapokmányának módosításáról

 

A Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, 3 tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a Határozati javaslatot a melléklet szerinti kiegészített tartalommal.

 

 

A Bizottság az állásfoglalásról az alábbiak szerint szavazott:

 

NÉV

SZAVAZAT

Gregus László

Igen

Balla Imre

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Távol

Gál Alex

Igen

Simó Károly

Távol

T. Mészáros András

Távol

Bada Zoltán

Tartózkodik

Bakos Petra

Tartózkodik

Csengeri Attila

Igen

Horváthné Baráth Szilvia

Távol

Varga László

Tartózkodik

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az Érdi Ifjúsági Önkormányzat részére biztosított költségvetési forrás felhasználásáról

 

 

Gregus László elnök: Ismerteti a napirendi pontot. A tájékoztatóból kiderül, hogy a járványhelyzet miatt a rendelkezésre álló 10 millió forintból csupán 751.000 forintot tudtak felhasználni. 

 

Bada Zoltán bizottsági tag:  Kérdezi, hogy ez az összeg átvihető-e a következő évre.

 

Vargáné Dunai Mónika, a Humán Iroda munkatársa: Nem, az alapokmányban benne van, hogy visszakerül az önkormányzat költségvetésébe.

 

Kónya János, az Életet az Éveknek Nyugdíjas Klub vezetője: Megjegyzi, hogy a nyugdíjas kluboknál is nehézséget okozott az önkormányzati támogatás felhasználása.

 

Gregus László elnök: Hozzáteszi, hogy az Ifjúsági Önkormányzat az idén egyáltalán nem támogatta az iskolai szalagavatókat.

 

Varga László bizottsági tag: Az előző évben elmaradtak a szalagavatók a járvány miatt. Az Ifjúsági Önkormányzat idei mandátuma lejárt. Ezért nem lehet a költségvetést átvinni a következő évre.

 

Vargáné Dunai Mónika, a Humán Iroda munkatársa: A Gárdonyi Iskola novemberre tervezi a szalagavatóját, de nem tudjuk még, hogy lehet-e rendezni a járványhelyzet miatt. A többi középiskolánál ugyanez a helyzet.

 

Gregus László elnök: Mivel további kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra teszi fel a tájékoztatót.

 

 

A Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság a következő állásfoglalást hozta:

 

 

8/2021. (X.21.) KÖMIB

állásfoglalás

 

az érdi Ifjúsági Önkormányzat részére biztosított költségvetési forrás felhasználásáról

 

A Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a tájékoztatót.

 

 

A Bizottság az állásfoglalásról az alábbiak szerint szavazott:

 

NÉV

SZAVAZAT

Gregus László

Igen

Balla Imre

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Távol

Gál Alex

Igen

Simó Károly

Távol

T. Mészáros András

Távol

Bada Zoltán

Igen

Bakos Petra

Igen

Csengeri Attila

Igen

Horváthné Baráth Szilvia

Távol

Varga László

Igen

 

 3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Beszámoló a 2021. évi nyári napközis tábor lebonyolításáról

 

Gregus László elnök: Ismerteti az előterjesztést. Nagyon szép a beszámoló. Én személyesen megnéztem nyáron a napközis tábort. Jó programok voltak, jó volt a szervezés. Kérdésem az volt először, hogy miért a Szociális Gondozó Központ a szervező. De nagyon jól működött ez.  Amit ki lehetett a költségvetésből hozni, azt ők megtették. Javasolja a beszámoló elfogadását.

 

Kónya János, az Életet az Éveknek Nyugdíjas Klub vezetője: Egyetért az elnök Úrral, ő is ott volt, látta, hogy milyen csodálatos kézműves munkákat csináltak a gyerekek. A parkvárosi napközis tábor helyszínét hiányolja, mert ott volt szabadsága a gyerekeknek.

 

Varga László bizottsági tag: A pénz az mindig kevés. Egyetért Kónya Jánossal. Javasolja a következő évi költségvetés tervezésénél ezt mérlegelni, valamint a heti egy buszos kirándulást, ami osztályterem mentes nyári táborozást jelentene.

 

Gregus László elnök: Kérdezi, hogy a parkvárosi helyszín lelakottsága, rossz állapota az oka a helyszín változásának, vagy a járványhelyzet.

 

Vargáné Dunai Mónika, a Humán Iroda munkatársa: Mindkettő. A felújítási költségeket felmérettük, sajnos az évek múlásával egyre több a hiányosság. Az elektromosság felújítása nagy probléma. Továbbá a vírus miatt olyan higiéniai előírásokat támasztott az ÁNTSZ, amit nem tudtunk teljesíteni. Az iskolában viszont adottak voltak a feltételek.

 

Varga László bizottsági tag: Egyetért ezzel. A parkvárosi helyszín felújításra szorul.

 

Bada Zoltán bizottsági tag:  Ez egy méltó helyszín, nagyon szép helyszín, de a körülmények nem méltóak a táboroztatáshoz. Ez egy „mostohagyerek”, melynek a felújítása nagyon régóta húzódik.

 

Gregus László elnök: Javasolja a Bizottságnak a beszámoló elfogadását, illetve javasolja a parkvárosi helyszín felújításának ügyét folyamatosan szem ellőtt tartani.

 

Stehlik-Németh Krisztina, a Szociális Gondozó Központ óvodai és iskolai szociális munka koordinátora: Elmondja, hogy a járványügyi előírások miatt kétszer annyi buszt kellett volna rendelniük, mint normál esetben, ezért ezt a költségek megemelkedése miatt elvetették. Voltak cirkuszban, ami  itt volt a városban, gyalog mentek oda, illetve tervezték a Beliczay-szigeti kirándulást, ami sajnos a szúnyogok  miatt meghiúsult. A jövő évi programterveket tavasszal kezdik készíteni, amennyiben ismét a Szociális Gondozó kap megbízást a szervezésre.

 

Kónya János, az Életet az Éveknek Nyugdíjas Klub vezetője: Véleménye szerint az elkészült aszfaltos utak miatt az autósok gyorsabban közlekednek, ezért jó lenne a rendőri felügyelet. A tábor parkvárosi helyszínével egyetért.

 

Bada Zoltán bizottsági tag:  Minden tisztelete a Szociális Gondozó Központé. A járványhelyzetre való hivatkozással viszont nem ért egyet, mert kell a gyerekeknek a nyári tábor élménye.

 

Gregus László elnök: Mivel további kérdés, hozzászólás nem volt, véleményezésre teszi fel a határozati javaslatot.

 

 

A Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság a következő állásfoglalást hozta:

 

9/2021. (X.21.) KÖMIB

állásfoglalás

 

a 2021. évi nyári napközis tábor lebonyolításáról

 

 

A Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a beszámolót.

 

 

A Bizottság az állásfoglalásról az alábbiak szerint szavazott:

 

NÉV

SZAVAZAT

Gregus László

Igen

Balla Imre

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Távol

Gál Alex

Igen

Simó Károly

Távol

T. Mészáros András

Távol

Bada Zoltán

Igen

Bakos Petra

Igen

Csengeri Attila

Igen

Horváthné Baráth Szilvia

Távol

Varga László

Igen

 

 

 4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a KÖNYVKERÉK Könyvmentő Egyesülethez történő csatlakozásra

 

 

Gregus László elnök: Ismerteti az előterjesztést. A lényeg: kultúrállam könyvet nem dob ki, nem tép szét, nem semmisít meg. A könyveknek számtalan felhasználási lehetősége van. A könyvpiac pörög, meggyőződése hogy még évtizedekig meghatározó lesz a kultúránkban. Ez a könyvmentő egyesület egy nemzetközi hálózat része, magyarországi gazdája Z. Karvalics László, aki a Szegedi Tudományegyetem könyvtár- és humán információ tanszékén docensként dolgozik. Egyetemi elfoglaltsága miatt nem tudott eljönni az ülésre. Ha a Közgyűlés elfogadja, akkor alapítóként csatlakozik az önkormányzat az egyesülethez. Távlati terv pedig az, hogy Érd legyen Magyarországon a könyv fővárosa. A Jázmin utcában, az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanban lehetne a gyűjtőhely, innen az országba három helyre lehet még irányítani a fel nem használt könyveket. Oda hetente érkezne a teherautó a könyvekkel.  Közösségi munkaként diákok, illetve nyugdíjasok szortíroznák a könyveket. A nyilvántartó rendszerből kiderül, hogy hol van bizonyos könyvekre igény, amit a teherautó odaszállít. Azokból a könyvekből, ami nem kell senkinek, könyvszobrok, könyvbútorok készülhetnek, speciális eljárással feldolgozzák a papírt.

Jelen pillanatban a határozati javaslat az egyesülethez történő csatlakozásról szól.

 

Kónya János, az Életet az Éveknek Nyugdíjas Klub vezetője: Könyvkerék témáját mi a nyugdíjas klubban évekkel ezelőtt megvalósítottuk. Cseréljük egymás könyveit.

 

Csengeri Attila bizottsági tag:  Kérdezi, hogy a városi könyvtárral való kapcsolat ebben a kérdésben milyen, mivel elsősorban ők foglalkoznak könyvekkel. Ők is küzdenek a régi könyvek tárolásának gondjával. Továbbá nem tudja, hogy van-e a tárolásnak időkorlátja. A Könyvkeréknek milyen internetes háttere van vagy lesz, rá lehet-e keresni akár országosan. Egyénileg hozzá lehet-e jutni könyvekhez, postázzák-e vagy személyesen lehet eljönni érte?

 

Gregus László elnök: Z. Karvalics Lászlóval megnézték Csuka Zoltán házát a Sárd utcában, ahol a könyvtár által leselejtezett könyvek álltak dobozokban. Ezt látva jött az igény, hogy itt a városban ezt meg lehetne oldani az egyesülettel. A keresést pedig lehetővé teszi egy szoftver, ami rendelkezésre áll. Ez nemzetközi hálózat. Lehet pályázni is, tehát bevételi oldala is van, nemcsak kiadási. Mivel további kérdés, hozzászólás nem volt, véleményezésre felteszi a határozati javaslatot.

 

A Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság a következő állásfoglalást hozta:

 

10/2021. (X.21.) KÖMIB

állásfoglalás

 

a KÖNYVKERÉK Könyvmentő Egyesülethez történő csatlakozásról

 

 

A Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és  2 tartózkodással elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a határozati javaslatot.

 

 

A Bizottság az állásfoglalásról az alábbiak szerint szavazott:

 

NÉV

SZAVAZAT

Gregus László

Igen

Balla Imre

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Távol

Gál Alex

Nem

Simó Károly

Távol

T. Mészáros András

Távol

Bada Zoltán

Igen

Bakos Petra

Tartózkodik

Csengeri Attila

Tartózkodik

Horváthné Baráth Szilvia

Távol

Varga László

Igen

 

 

 5. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a 2020. évi Civil alap Kulturális Keretre benyújtott pályázati beszámolók és elszámolások elfogadására

 

Gregus László elnök: Ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy 2 db pályázati beszámolóról kell szavazni. Mivel további kérdés, hozzászólás nem volt, egyenként felteszi  szavazásra a Határozati javaslatokat.

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

A Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság - a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – az Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület 2020. évi Kulturális Keretre benyújtott „Lengyel-magyar barátság ápolása” című pályázatának szakmai beszámolóját és a 250.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja. A támogatás fennmaradó része – 125.000,- Ft – kifizethető.” 

 

A Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság a következő határozatot hozta:

 

18/2021. (X.21.) KÖMIB

határozat

 

az Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület 2020. évi Kulturális Keretre benyújtott pályázat szakmai beszámolójának és pénzügyi elszámolásának elfogadásáról

 

 

A Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag - a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – az Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület 2020. évi Kulturális Keretre benyújtott „Lengyel-magyar barátság ápolása”című pályázatának szakmai beszámolóját és a 250.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja. A támogatás fennmaradó része – 125.000,- Ft – kifizethető.

 

A Bizottság a határozatról az alábbiak szerint szavazott:

 

NÉV

SZAVAZAT

Gregus László

Igen

Balla Imre

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Távol

Gál Alex

Igen

Simó Károly

Távol

T. Mészáros András

Távol

Bada Zoltán

Igen

Bakos Petra

Igen

Csengeri Attila

Igen

Horváthné Baráth Szilvia

Távol

Varga László

Igen

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

A Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság - a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete  a 2020. évi Kulturális Keretre benyújtott „Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete megalakulásának 50 éves évfordulójára kaktuszos szimpózium és kiállítás” című pályázatának szakmai beszámolóját és a 200.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja. A támogatás fennmaradó része – 100.000,- Ft – kifizethető.„  

 

 

A Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság a következő határozatot hozta:

 

19/2021. (X.21.) KÖMIB

határozat

 

a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete 2020. évi Kulturális Keretre benyújtott pályázat szakmai beszámolójának és pénzügyi elszámolásának elfogadásáról

 

A Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag - a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete 2020. évi Kulturális Keretre benyújtott „Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete megalakulásának 50 éves évfordulójára kaktuszos szimpózium és kiállítás”című pályázatának szakmai beszámolóját és a 200.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja. A támogatás fennmaradó része – 100.000,- Ft – kifizethető.

 

 

A Bizottság a határozatról az alábbiak szerint szavazott:

 

NÉV

SZAVAZAT

Gregus László

Igen

Balla Imre

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Távol

Gál Alex

Igen

Simó Károly

Távol

T. Mészáros András

Távol

Bada Zoltán

Igen

Bakos Petra

Igen

Csengeri Attila

Igen

Horváthné Baráth Szilvia

Távol

Varga László

Igen

 

 

 6. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

 

Kónya János, az Életet az Éveknek Nyugdíjas Klub vezetője: Bemutatkozik a Bizottság tagjainak, elmondja, hogy az érdi nyugdíjas klubok képviselete céljából lett a Bizottság állandó meghívottjaként delegálva.

 

Gregus László elnök: Megköszöni a részvételt. Egyebekben elmondja, hogy az elmúlt Közgyűlésen felhatalmazást kapott ara, hogy feltérképezze, hogy az érdi kincslelet áthozatala Szentendréről mibe kerülne a városnak. Elmondja, hogy az eddig kapott információk szerint tízmilliós összegbe kerülne. A biztosítás, a kamerarendszerek, szállítás, őrzés stb. Reményei szerint írásban meg fogja ezt kapni. Folyamatban van. A Magyar Földrajzi Múzeum jelenleg nem alkalmas ennek kiállítására.

 

Somfai István, a Poly-Art Alapítvány elnöke: A Harmónia Vegyeskórusban énekel, ezért van itt.  Átadja a szót a kórus elnökének.

 

Nagy Péter, a Harmónia Vegyeskórus elnöke: Elmondja, hogy a megszűnt Minaret Férfikarnak is ő volt az elnöke. Az önkormányzat segítségét szeretné kérni. A karnagy, Hornyák Tamás másik iskolába ment dolgozni, így a kórus magára maradt.  Vincefi Adrienn lett az új karnagy, aki egy életmű díjas, Artisjus díjas szaktekintély. A kórusnak fel kell fejlődnie az által elvárt szintre. Ez idáig a Vörösmarty Gimnáziumban próbálhattak, ingyen. Ezentúl 60e Ft-ba fog kerülni havonta a terembér, plusz a karnagyi tiszteletdíj  kb. évi 600e Ft-os tétel. Pályázni csak jövő évben tudnak.  Ezért kérik a város anyagi támogatását. A gimnáziumban szeretnének továbbra is próbálni, az évi 6-8 fellépés valamint a karnagy tiszteletdíjának a kifizetését kérnék. Ehhez évi 2 millió Ft támogatást kérnek.  

 

Somfai István, a Poly-Art Alapítvány elnöke: Elmondja, hogy a Covid miatt nem voltak próbáik, de a gimnázium igazgatójával, az előző polgármesterrel ill. a tankerület igazgatójával jó kapcsolat alakult ki, minek köszönhetően eddig nem kellett terembérletet fizetniük. Az új tankerületi igazgató  egy próba alkalomra 15.000 Ft bérleti díjat kér. Ez megoldhatatlan helyzet. A Szepes Gyula Művelődési Központban a többi kórus próbál. Kéri a városvezetést, hogy működjön közre ebben a tankerületi központtal, hogy továbbra is ingyen próbálhassanak a gimnáziumban. 20 éves lesz a kórus, méltóképpen tudná képviselni a várost.

 

Nagy Péter, a Harmónia Vegyeskórus elnöke: Véleménye szerint egy vegyes kórus emblematikusabban tudná a várost képviselni, mint egy női kar.

 

Varga László bizottsági tag: Tudomása szerint az iskolák épülete az önkormányzat tulajdona. Ezeket használatra kapta meg a tankerület, oktatási célra. Az ezen kívüli hasznosítást a tulajdonosnak van joga meghatározni.

 

Somfai István, a Poly-Art Alapítvány elnöke: Régebben a művelődési központ költségvetésében volt forrás a karnagyok tiszteletdíjára. Ma már ez  nincsen. Csak a pályázati lehetőség van, illetve egyéb támogatás. Ezenkívül a Poly-Art Alapítvány kiadványára szeretnénk kérni 150e Ft támogatást, mivel a civil pályázat nem lett idén meghirdetve.

 

Varga László bizottsági tag: A Poly-Art Alapítvány támogatását ő is javasolja. Országos hírű alkotókat neveltek ki.

 

Bada Zoltán bizottsági tag: Véleménye szerint az Érdi Galéria tetőterében is próbálhatna a Harmónia kórus. Az a városé.

 

Nagy Péter, a Harmónia Vegyeskórus elnöke: Nem ismeri a helyet, lehet, hogy alkalmas lenne, mindenesetre a kórusénekléshez nagy légtér kell.

 

Gregus László elnök: Mivel további hozzászólás nem volt, megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.

 

A Bizottság nyilvános ülése 16.30 órakor ért véget.

 

K.m.f.

 

 

  Varga László                                                                                             Gregus László

  bizottsági tag                                                                                                     elnök