Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

Pénzügyi Bizottság

Pénzügyi Bizottság jegyzőkönyv - 2021. december 14

 

J E GY Z Ő K Ö NY V

 

 

Készült:          Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának

                        2021. december 14-ei, Polgárok Háza - Érd, Alsó utca 1-3. 117. tárgyalójában– tartott üléséről

 

Jelen vannak: a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság tagjai:T. Mészáros András, Lengyel Péter, dr. Asztalos Éva, Tekauer Norbert, Simó Károly, Dr. László Pál, Ujhelyi Gyula, Józsa Csaba, Győri László

Ferencz Judit Közgazdasági irodavezető; Joó Erika belső ellenőrzési csoportvezető, Kovács Nikolett Pályázati csoportvezető, dr. Csupor Endre aljegyző, Zsirkai László a Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. ügyvezetője

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 • Javaslat az ÉVSE támogatási kérelmével kapcsolatos döntés meghozatalára
 • Javaslat az Érdi Galéria 2022. évi kiállítási- és rendezvénytervének, valamint pénzügyi tervének jóváhagyására
 • Rendeletalkotási javaslat az Önkormányzat 2022. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról
 • Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet módosítására (későbbi postázás)
 • Javaslat a közalkalmazotti jogviszonyban álló mezőőrök, valamint a polgármesteri hivatallal közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők, munkaviszonyban álló munkavállalók béren kívüli juttatásai 2022. évi keretösszegének megállapítására
 • Javaslat folyószámlahitel szerződés megkötésére
 • Javaslat a ,,PM_ONKORMUT_2018/135 számú „Érd, Tárnoki út két szakaszának marással kombinált burkolat javítása” tárgyában történő célokmány elfogadására
 • Javaslat a 12/2021. (I. 28.) és a 47/2021. (III. 11.) számú közgyűlési határozatok visszavonására
 • Javaslat a Polgármesteri Hivatal, valamint az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2021. évi belső ellenőrzési terve módosításának jóváhagyására
 • Javaslat a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2022. évi belső ellenőrzési terveinek jóváhagyására
 • Javaslat az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő költségvetési szervek 2020. évi belső kontrollrendszereinek működéséről tett vezetői nyilatkozatok jóváhagyásáról
 • Javaslat repülő-emlékmű elhelyezésével kapcsolatos döntés meghozatalára
 • Javaslat az Érdi Települési Értéktár Bizottság 2021. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadására, valamint a Bizottság 2022. évre vonatkozó munka- és pénzügyi tervének jóváhagyására
 • Egyebek

 

T. Mészáros András elnök: Üdvözli a bizottság tagjait, a jelenlévőket, megállapítja, hogy a bizottság ülése 7 fővel határozatképes. Felkéri jegyzőkönyv hitelesítőnek Lengyel Péter képviselőt. A „Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet módosítására” című napirendet leveszi a bizottság napirendjéről, mivel nem került feltöltésre az anyag. Felteszi szavazásra a módosított napirendet és a jegyzőkönyv hitelesítőre vonatkozó javaslatot.

 

A Pénzügyi Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítőnek Lengyel Péter képviselőt, továbbá az alábbi napirendet fogadta el:

 

NAPIREND:

 

 • Javaslat az ÉVSE támogatási kérelmével kapcsolatos döntés meghozatalára
 • Javaslat az Érdi Galéria 2022. évi kiállítási- és rendezvénytervének, valamint pénzügyi tervének jóváhagyására
 • Rendeletalkotási javaslat az Önkormányzat 2022. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról
 • Javaslat a közalkalmazotti jogviszonyban álló mezőőrök, valamint a polgármesteri hivatallal közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők, munkaviszonyban álló munkavállalók béren kívüli juttatásai 2022. évi keretösszegének megállapítására
 • Javaslat folyószámlahitel szerződés megkötésére
 • Javaslat a ,,PM_ONKORMUT_2018/135 számú „Érd, Tárnoki út két szakaszának marással kombinált burkolat javítása” tárgyában történő célokmány elfogadására
 • Javaslat a 12/2021. (I. 28.) és a 47/2021. (III. 11.) számú közgyűlési határozatok visszavonására
 • Javaslat a Polgármesteri Hivatal, valamint az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2021. évi belső ellenőrzési terve módosításának jóváhagyására
 • Javaslat a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2022. évi belső ellenőrzési terveinek jóváhagyására
 • Javaslat az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő költségvetési szervek 2020. évi belső kontrollrendszereinek működéséről tett vezetői nyilatkozatok jóváhagyásáról
 • Javaslat repülő-emlékmű elhelyezésével kapcsolatos döntés meghozatalára
 • Javaslat az Érdi Települési Értéktár Bizottság 2021. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadására, valamint a Bizottság 2022. évre vonatkozó munka- és pénzügyi tervének jóváhagyására
 • Egyebek

 

A napirendről a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

Szavazat

T. Mészáros András

Igen

Lengyel Péter

Igen

dr. Asztalos Éva

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Simó Károly

Igen

Andrasek Mónika

Távol

dr. László Pál

Igen

dr. Fabricius-Ferke György

Távol

Ujhelyi Gyula

Igen

Józsa Csaba

Igen

Győri László

Távol

 

 

Tovább...

Pénzügyi Bizottság jegyzőkönyv - 2021. november 25. rk

 

J E GY Z Ő K Ö NY V

 

Készült:          Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának

                        2021. november 25-ai, Polgárok Háza - Érd, Alsó utca 1-3. 117. tárgyalójában– tartott rendkívüli üléséről

 

Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság tagjai: T. Mészáros András, dr. Asztalos Éva, Lengyel Péter, Simó Károly, Józsa Csaba; Győri László, dr. László Pál, Ujhelyi Gyula

Ferencz Judit Közgazdasági irodavezető; Fenyőházi-Nagy Andrea Érdi Sport Kft. ügyvezető,

 

NAPIRENDI JAVASLAT:   

 

 • Javaslat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2021/22. évi üzleti tervének elfogadására és a kapcsolódó önkormányzati kötelezettségvállalásra

 

 • Javaslat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztására

 

T. Mészáros András elnök: Üdvözli a bizottság tagjait, a jelenlévőket, megállapítja, hogy a bizottság ülése 8 fővel határozatképes. Felkéri jegyzőkönyv hitelesítőnek Lengyel Péter képviselőt.

 

A Pénzügyi Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítőnek Lengyel Péter képviselőt, valamint elfogadta a napirendet.

 

A napirendről a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

Szavazat

T. Mészáros András

Igen

Lengyel Péter

Igen

dr. Asztalos Éva

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Simó Károly

 Igen

Andrasek Mónika

Távol

dr. László Pál

Igen

dr. Fabricius-Ferke György

Távol

Ujhelyi Gyula

Igen

Józsa Csaba

Igen

Győri László

Igen

 

 

Tovább...

Pénzügyi Bizottság jegyzőkönyv - 2021. november 23

 

J E GY Z Ő K Ö NY V

 

Készült:          Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának

                        2021. november 23-ai, Polgárok Háza - Érd, Alsó utca 1-3. 117. tárgyalójában– tartott üléséről

 

Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság tagjai: T. Mészáros András, dr. Asztalos Éva, Tekauer Norbert, Lengyel Péter, Andrasek Mónika, Józsa Csaba; Győri László, dr. László Pál

Ferencz Judit Közgazdasági irodavezető; Fenyőházi-Nagy Andrea Érdi Sport Kft. ügyvezető, Szűcs Gábor alpolgármester, Luda Erika Érdi Sport Kft. könyvvizsgáló, Kartikné Szilágyi Enikő Adócsoport vezető, Vargáné Dunai Mónika megbízott Humán irodavezető, Kuslits Tibor főépítész, Kovács Nikolett Pályázati irodavezető, Varga András Kabinetvezető, dr. Csupor Endre aljegyző, Horváth Andrea a Városfejlesztési és Városüzemeltetési irodavezető

 

NAPIRENDI JAVASLAT:   

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:   

 

1.      Javaslat az Érdi Sport Kft. 2020. július 1 - 2021. június 30-ig tartó üzleti évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

 1. 2. Javaslat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2020/21. év második félévi üzleti tervének módosítására és a 2021/22. év első félévi üzleti tervének elfogadására
 2. Javaslat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztására
 3. Javaslat a helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítására
 4. Javaslat a LIFE+ "Természet és a biológiai sokféleség" pályázati felhívásán való részvételről, szükséges önerő biztosításáról
 5. Javaslat a „Bölcsődei fejlesztési program (3. sz. módosítása)” kiírt pályázat benyújtására
 6. Javaslat a ,,PM_ONKORMUT_2018/135 sz. „Érd, Tárnoki út két szakaszának marással kombinált burkolat javítása” tárgyban történő célokmány elfogadására
 7. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
 8. Javaslat szolgáltatási szerződés megkötésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatával hajléktalan személyek átmeneti ellátásának biztosítására
 9. Javaslat a Tárnok Nagyközséggel kötött jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szóló szolgáltatási szerződés módosítására
 10. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosítására
 11. Javaslat a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal történő támogatási szerződés megkötésére
 12. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet teljes felülvizsgálata kidolgozására
 13. Egyebek

 

 

 

T. Mészáros András elnök: Üdvözli a bizottság tagjait, a jelenlévőket, megállapítja, hogy a bizottság ülése 8 fővel határozatképes. Felkéri jegyzőkönyv hitelesítőnek Lengyel Péter képviselőt. Érkezett egy sürgős előterjesztés a „Javaslat a közterületek használatáról szóló 68/2011. (X. 26.) számú önkormányzati rendelet módosítására” címmel. Felteszi szavazásra a sürgős előterjesztés napirendre vételét.

 

A Pénzügyi Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül napirendre vette aJavaslat a közterületek használatáról szóló 68/2011. (X. 26.) számú önkormányzati rendelet módosítására” című sürgős előterjesztést.

 

A sürgős előterjesztés napirendre vételéről a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

Szavazat

T. Mészáros András

Igen

Lengyel Péter

Igen

dr. Asztalos Éva

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Simó Károly

 Távol

Andrasek Mónika

Igen

dr. László Pál

Igen

dr. Fabricius-Ferke György

Távol

Ujhelyi Gyula

Távol

Józsa Csaba

Igen

Győri László

Igen

 

T. Mészáros András elnök: Ismerteti a napirendet, mellyel kapcsolatban az a jelzés érkezett, hogy a „Javaslat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2020/21. év második félévi üzleti tervének módosítására és a 2021/22. év első félévi üzleti tervének elfogadására” és a „Javaslat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztására” című napirendet most nem tárgyalja a bizottság, így leveszi napirendről. Felteszi szavazásra a módosított napirendet.

 

A Pénzügyi Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítőnek Lengyel Péter képviselőt, valamint az alábbi módosított napirendet fogadta el:

 

NAPIREND:

 

1.      Javaslat az Érdi Sport Kft. 2020. július 1 - 2021. június 30-ig tartó üzleti évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

 • Javaslat a helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítására
 • Javaslat a LIFE+ "Természet és a biológiai sokféleség" pályázati felhívásán való részvételről, szükséges önerő biztosításáról
 • Javaslat a „Bölcsődei fejlesztési program (3. sz. módosítása)” kiírt pályázat benyújtására
 • Javaslat a ,,PM_ONKORMUT_2018/135 sz. „Érd, Tárnoki út két szakaszának marással kombinált burkolat javítása” tárgyban történő célokmány elfogadására
 • Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
 • Javaslat szolgáltatási szerződés megkötésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatával hajléktalan személyek átmeneti ellátásának biztosítására
 • Javaslat a Tárnok Nagyközséggel kötött jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szóló szolgáltatási szerződés módosítására
 • Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosítására
 • Javaslat a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal történő támogatási szerződés megkötésére
 • Javaslat Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet teljes felülvizsgálata kidolgozására
 • Javaslat a közterületek használatáról szóló 68/2011. (X. 26.) számú önkormányzati rendelet módosítására
 • Egyebek

 

A napirendről a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

Szavazat

T. Mészáros András

Igen

Lengyel Péter

Igen

dr. Asztalos Éva

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Simó Károly

 Távol

Andrasek Mónika

Igen

dr. László Pál

Igen

dr. Fabricius-Ferke György

Távol

Ujhelyi Gyula

Távol

Józsa Csaba

Igen

Győri László

Igen

 

 

Tovább...

Pénzügyi Bizottság jegyzőkönyv - 2021. október 26

J E GY Z Ő K Ö NY V

 

Készült:          Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának

                        2021. október 26-ai, Polgárok Háza - Érd, Alsó utca 1-3. 117. tárgyalójában– tartott üléséről

 

Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság tagjai: T. Mészáros András, dr. Asztalos Éva, Tekauer Norbert, Simó Károly, Ujhelyi Gyula, Józsa Csaba; Győri László

Ferencz Judit Közgazdasági irodavezető; Balzer Barbara Vagyongazdálkodási csoport; Gregus László képviselő

 

NAPIRENDI JAVASLAT:   

 

 • Javaslat a 128/2019. (V.30.) számú közgyűlési határozat módosítására

 

 • Javaslat a KÖNYVKERÉK Könyvmentő Egyesülethez történő csatlakozásra

 

 • Tájékoztató az Érdi Ifjúsági Önkormányzat részére biztosított költségvetési forrás felhasználásáról

 

 • Egyebek

 

T. Mészáros András elnök: Üdvözli a bizottság tagjait, a jelenlévőket, megállapítja, hogy a bizottság ülése 7 fővel határozatképes. Felkéri jegyzőkönyv hitelesítőnek Simó Károly képviselőt. Ismerteti a napirendet. Felteszi szavazásra a napirendi javaslatot.

 

A Pénzügyi Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítőnek Simó Károly képviselőt, valamint elfogadta a napirendet.

 

NAPIREND:

 

 • Javaslat a 128/2019. (V.30.) számú közgyűlési határozat módosítására

 

 • Javaslat a KÖNYVKERÉK Könyvmentő Egyesülethez történő csatlakozásra

 

 • Tájékoztató az Érdi Ifjúsági Önkormányzat részére biztosított költségvetési forrás felhasználásáról

 

 • Egyebek

 

A napirendről a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

Szavazat

T. Mészáros András

Igen

Lengyel Péter

Távol

dr. Asztalos Éva

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Simó Károly

Igen

Andrasek Mónika

Távol

dr. László Pál

Távol

dr. Fabricius-Ferke György

Távol

Ujhelyi Gyula

Igen

Józsa Csaba

Igen

Győri László

Igen

Tovább...

Pénzügyi Bizottság jegyzőkönyv - 2021. szeptember 28

J E GY Z Ő K Ö NY V

 

Készült:          Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának

                        2021. szeptember 28-ai, Polgárok Háza - Érd, Alsó utca 1-3. 117. tárgyalójában– tartott üléséről

 

Jelen vannak: a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság tagjai: T. Mészáros András, Lengyel Péter, dr. Asztalos Éva, Tekauer Norbert, Simó Károly, Dr. László Pál, Ujhelyi Gyula, Józsa Csaba

Ferencz Judit Közgazdasági irodavezető; Kovács Nikolett Pályázati iroda

Zsirkai László Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. ügyvezető; Csépán István a Gazdasági Bizottság elnöke

 

NAPIRENDI JAVASLAT:   

 

 • Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2021. évi üzleti tervének módosítására
 • Javaslat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2021. évi üzleti tervének módosítására
 • Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosítására
 • Javaslat a Generali a Biztonságért Alapítvány okos zebra - gyalogosvédelmi rendszer pályázati felhíváson való részvételre
 • Javaslat az Innováció és Technológiai Minisztérium, „Tisztítsuk meg az Országot!” felhíváshoz beadott önkormányzati pályázathoz kapcsolódó saját forrás biztosítására
 • Javaslat az érdi buszvárók üzemeltetésével kapcsolatos egyes döntések meghozatalára
 • Egyebek

 

Zárt ülés:

 • Javaslattétel Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított díjak és kitüntetések adományozására

 

T. Mészáros András elnök: Üdvözli a bizottság tagjait, a jelenlévőket, megállapítja, hogy a bizottság ülése 6 fővel határozatképes. A hivatal jelzésére „Javaslat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2021. évi üzleti tervének módosítására” valamint a ”Javaslat az érdi buszvárók üzemeltetésével kapcsolatos egyes döntések meghozatalára” című napirendet leveszi a bizottság napirendjéről. Felkéri jegyzőkönyv hitelesítőnek Lengyel Péter képviselőt. Felteszi szavazásra a módosított napirendet.

 

A Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítőnek Lengyel Péter képviselőt, valamint elfogadta a módosított napirendet.

 

NAPIREND:

 

 • Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2021. évi üzleti tervének módosítására
 • Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosítására
 • Javaslat a Generali a Biztonságért Alapítvány okos zebra - gyalogosvédelmi rendszer pályázati felhíváson való részvételre
 • Javaslat az Innováció és Technológiai Minisztérium, „Tisztítsuk meg az Országot!” felhíváshoz beadott önkormányzati pályázathoz kapcsolódó saját forrás biztosítására
 • Egyebek

 

Zárt ülés:

 

 • Javaslattétel Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított díjak és kitüntetések adományozására

 

A napirendről a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

Szavazat

T. Mészáros András

Igen

Lengyel Péter

Igen

dr. Asztalos Éva

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Simó Károly

Távol

Andrasek Mónika

Távol

dr. László Pál

Igen

dr. Fabricius-Ferke György

Távol

Ujhelyi Gyula

Távol

Józsa Csaba

Igen

Győri László

Távol

 

Tovább...

Pénzügyi Bizottság jegyzőkönyv - 2021. augusztus 30. rk

J E GY Z Ő K Ö NY V

 

Készült:          Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának

                        2021. augusztus 30-ai, Polgárok Háza - Érd, Alsó utca 1-3. 117. tárgyalójában– tartott rendkívüli üléséről

 

Jelen vannak: a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság tagjai: T. Mészáros András, Lengyel Péter, dr. Asztalos Éva, Andrasek Mónika, Dr. László Pál, Ujhelyi Gyula, Józsa Csaba, Győri László

Ferencz Judit Közgazdasági irodavezető; Maróti Mónika közgazdasági iroda; Horváth Andrea Városfejlesztési és városüzemeltetési Iroda; Bihari Krisztina Közbeszerzési csoport

 

NAPIRENDI JAVASLAT:   

 

 • Javaslat közétkeztetési feladatok ellátására kötendő, éven túli kötelezettségvállalásra vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírására
 • Javaslat az önkormányzatok rendkívüli támogatása tárgyában kiírt pályázat benyújtására

 

T. Mészáros András elnök: Üdvözli a bizottság tagjait, a jelenlévőket, megállapítja, hogy a bizottság ülése 8 fővel határozatképes. Felkéri jegyzőkönyv hitelesítőnek Lengyel Péter képviselőt. Javasolja a napirendi pontok sorrendjének felcserélését. Felteszi szavazásra a módosított napirendet.

 

A Pénzügyi Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítőnek Lengyel Péter képviselőt, valamint elfogadta a módosított napirendet.

 

NAPIREND:

 

 • Javaslat az önkormányzatok rendkívüli támogatása tárgyában kiírt pályázat benyújtására
 • Javaslat közétkeztetési feladatok ellátására kötendő, éven túli kötelezettségvállalásra vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírására

 

A napirendről a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

Szavazat

T. Mészáros András

Igen

Lengyel Péter

Igen

dr. Asztalos Éva

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Simó Károly

Távol

Andrasek Mónika

Igen

dr. László Pál

Igen

dr. Fabricius-Ferke György

Távol

Ujhelyi Gyula

Igen

Józsa Csaba

Igen

Győri László

Igen

Tovább...

Pénzügyi Bizottság jegyzőkönyv - 2021. június 28

 

J E GY Z Ő K Ö NY V

 

Készült:          Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának

                        2021. június 28-ai, Polgárok Háza - Érd, Alsó utca 1-3. 117. tárgyalójában– tartott üléséről

 

Jelen vannak: a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság tagjai: T. Mészáros András, Lengyel Péter, dr. Asztalos Éva, Tekauer Norbert, Andrasek Mónika, Dr. László Pál, Ujhelyi Gyula, Józsa Csaba, Győri László

Dr. Konkoly Zita jegyző, Ferencz Judit Közgazdasági irodavezető; Dr. Csupor Endre aljegyző; Maróti Mónika közgazdasági iroda; Kovács Nikolett pályázati irodavezető, dr. Bolváry-Vild Éva jogi iroda, Galyasné Légrádi Ágota Humániroda; Petruska László Érdi Vizisport Kft. ügyvezető

 

NAPIRENDI JAVASLAT:   

 

 • Javaslat az Érdi Vízisport Kft. 2021. évi üzleti tervének elfogadására
 • Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosítására
 • Javaslat az adóztatással kapcsolatos feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségének rendszeréről szóló 43/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítására
 • Javaslat a közterületek használatáról szóló 68/2011. (X. 26.) önkormányzati rendelet módosítására
 • Javaslat a vállalkozásoknak nyújtandó támogatásokfeltételrendszeréről2/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelet hatályának meghosszabbítása
 • Javaslat beruházási hitel felvételére
 • Javaslat Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén távhő- és melegvíz-szolgáltatás nyújtása tárgyában koncessziós beszerzési eljárás lefolytatására
 • Javaslat a ,,Modern Városok Program keretében Érd Ófalu – Molnár utca úttervezése, közműfejlesztés” tárgyban történő célokmány elfogadására
 • Javaslat az „VEKOP-1.2.4-17-2017-00001 Üzleti infrastruktúra fejlesztés Érden üzleti infrastruktúra – Sulák utca” tárgyban történő célokmány elfogadására
 • Javaslat a ,,Modern Városok Program keretében Érd Megyei Jogú Város nagy forgalmú közúti csomópontjainak rendezésére a Csaba utca -Ürmös utca -Tárnoki út csomópont” tárgyban történő célokmány elfogadására
 • Javaslat a kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok egységes javadalmazási szabályzatának megalkotásához és a felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjának megállapításához
 •  Javaslat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztására
 • Javaslat az Érd, Kolozsvári utca 16. szám alatti, 5073 helyrajzi számú ingatlannak az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére, kulturális központ létrehozása céljára történő térítésmentes átadásáról szóló 213/2020. (XII. 17.) határozat visszavonására
 •  Javaslat a Szociális Gondozó Központ működéséhez kapcsolódó egyes döntések meghozatalára
 • Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2020. évi tevékenységéről
 • Egyebek

 

T. Mészáros András elnök: Üdvözli a bizottság tagjait, a jelenlévőket, megállapítja, hogy a bizottság ülése 9 fővel határozatképes. Felkéri jegyzőkönyv hitelesítőnek Lengyel Péter képviselőt.

A Pénzügyi Bizottság 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítőnek Lengyel Péter képviselőt.

 

T. Mészáros András elnök: A 12. napirendi pontot, az „Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztására” című napirendi pontot a bizottság, jegyző asszony kérésére most levette napirendjéről. Két módosító indítvány érkezett az anyaghoz, az egyik a polgármester módosító indítványa a költségvetés módosításához, mely alapján bruttó 315.000 forint/fő összegben állapítja meg a köztisztviselők béren kívüli juttatásainak keretösszegét 2021. évre. A másik módosító indítványában pedig az Érdi Galéria működési költségeihez a 2021. évi érdi Alkotótábor költségeire 6 millió forintot javasol elkülöníteni, valamint az Érdi Vízisport Kft. üzleti tervéhez javasolja tárgyalni javaslatát, a 2021. évi nyári táboroztatás a szülőket terhelő részének ingyenessé tételére vonatkozóan. Felteszi szavazásra polgármester úr módosító indítványának napirendre vételét a költségvetéshez.

 

A Pénzügyi Bizottság 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül felvette napirendjére a módosító indítványt.

 

T. Mészáros András elnök: Felteszi szavazásra a Vízisport Kft. üzleti tervéhez tett módosító indítványát, melyet írásban is eljuttatott a bizottság részére.

 

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett nem vette napirendjére a módosító indítványt.

 

T. Mészáros András elnök: Felteszi szavazásra a költségvetési rendeletre vonatkozó módosító indítványát az alkotótáborra vonatkozóan, melyet szintén írásban eljuttatott a bizottság részére.

 

A Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül napirendjére vette a módosító indítványt.

 

T. Mészáros András elnök: Felteszi szavazásra a módosított napirendet.

 

A Pénzügyi Bizottság 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a módosított napirendet.

 

NAPIREND:

 

 • Javaslat az Érdi Vízisport Kft. 2021. évi üzleti tervének elfogadására
 • Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosítására
 • Javaslat az adóztatással kapcsolatos feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségének rendszeréről szóló 43/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítására
 • Javaslat a közterületek használatáról szóló 68/2011. (X. 26.) önkormányzati rendelet módosítására
 • Javaslat a vállalkozásoknak nyújtandó támogatásokfeltételrendszeréről2/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelet hatályának meghosszabbítása
 • Javaslat beruházási hitel felvételére
 • Javaslat Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén távhő- és melegvíz-szolgáltatás nyújtása tárgyában koncessziós beszerzési eljárás lefolytatására
 • Javaslat a ,,Modern Városok Program keretében Érd Ófalu – Molnár utca úttervezése, közműfejlesztés” tárgyban történő célokmány elfogadására
 • Javaslat az „VEKOP-1.2.4-17-2017-00001 Üzleti infrastruktúra fejlesztés Érden üzleti infrastruktúra – Sulák utca” tárgyban történő célokmány elfogadására
 • Javaslat a ,,Modern Városok Program keretében Érd Megyei Jogú Város nagy forgalmú közúti csomópontjainak rendezésére a Csaba utca -Ürmös utca -Tárnoki út csomópont” tárgyban történő célokmány elfogadására
 • Javaslat a kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok egységes javadalmazási szabályzatának megalkotásához és a felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjának megállapításához
 • Javaslat az Érd, Kolozsvári utca 16. szám alatti, 5073 helyrajzi számú ingatlannak az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére, kulturális központ létrehozása céljára történő térítésmentes átadásáról szóló 213/2020. (XII. 17.) határozat visszavonására
 • Javaslat a Szociális Gondozó Központ működéséhez kapcsolódó egyes döntések meghozatalára
 • Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2020. évi tevékenységéről
 • Egyebek

 

A napirendről a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

Szavazat

T. Mészáros András

Igen

Lengyel Péter

Igen

dr. Asztalos Éva

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Simó Károly

Távol

Andrasek Mónika

Igen

dr. László Pál

Igen

dr. Fabricius-Ferke György

Távol

Ujhelyi Gyula

Igen

Józsa Csaba

Igen

Győri László

Igen

 

Tovább...