Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

Szociális és Egészségügyi Bizottság

Szociális és Egészségügyi Bizottság jegyzőkönyv - 2021. december 09

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 2021. december 09-ei a Polgárok Háza 117. tárgyaló termében tartott nyilvános üléséről

 

Jelen vannak: Csornainé Romhányi Judit, Dr. Asztalos Éva, Gregus László, Balla Imre, Demjén Attila, Szentes Gyula, Uhri Bálint és Varró Dániel bizottsági tagok

 

Polgármesteri Hivatal részéről: Vargáné Dunai Mónika Szociálpolitikai Csoportvezető

  Kókáné Kolter Erika jegyzőkönyvvezető

 

Állandó meghívottak:

Abrudbányai Tímea, a Szociális Gondozó Központ Család- és Gyermekjóléti Központ tagintézményvezető-helyettese

Bárány Zsolt, a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény főigazgatója

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

 

Csornainé Romhányi Judit elnök: Köszönti a bizottság tagjait, a meghívottakat és megnyitja a bizottság ülését. Megállapítja, hogy a Bizottság 7 fővel határozatképes, a jegyzőkönyv hitelesítésére Gregus László bizottsági tagot kéri fel.

 

 

Gregus László tag a felkérést elfogadja.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

 1. Javaslat a Szociális Gondozó Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának módosítására

2. Egyebek

 

ZÁRT ÜLÉS

 3. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményezési jogkörébe tartozó önkormányzati hatósági ügyekről 

 

 

 

Csornainé Romhányi Judit elnök: Szavazásra teszi fel a napirendi javaslatot.

 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el.

 

 

NAPIREND

 

1. Javaslat a Szociális Gondozó Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának módosítására

 2. Egyebek

 

ZÁRT ÜLÉS

 3. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményezési jogkörébe tartozó önkormányzati hatósági ügyekről

 

 

A napirendről a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Gregus László

Igen

Balla Imre

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Demjén Attila

Igen

Szentes Gyula

Igen

Uhri Bálint

Távol

Szlávik Zsuzsanna

Távol

Tímár Istvánné

Távol

Varró Dániel

Igen

 

 

Tovább...

Szociális és Egészségügyi Bizottság jegyzőkönyv - 2021. november 24. rk

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 2021. november 24-ei a Polgárok Háza 117. tárgyaló termében tartott rendkívüli üléséről

 

Jelen vannak: Csornainé Romhányi Judit, Dr. Asztalos Éva, Balla Imre, Fülöp Sándorné, Uhri Bálint, Tímár Istvánné és Varró Dániel bizottsági tagok

 

Polgármesteri Hivatal részéről: Vargáné Dunai Mónika Szociálpolitikai Csoportvezető

 Kovács Nikolett Pályázati Csoportvezető

 Ferencz Judit Közgazdasági Irodavezető

 Kókáné Kolter Erika jegyzőkönyvvezető

        

 

Állandó meghívott:

Bereiné Petrik Mária, a Szociális Gondozó Központ Intézményvezetője

Somogyi Ernőné, az Idősügyi Tanács tagja

Szőtsné Csóti Sarolta BDDSZ

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

Csornainé Romhányi Judit elnök: Köszönti a bizottság tagjait, a meghívottakat és megnyitja a bizottság rendkívüli ülését. Megállapítja, hogy a bizottság 6 fővel határozatképes, a jegyzőkönyv hitelesítésére Balla Imre bizottsági tagot kéri fel.

 

Balla Imre tag a felkérést elfogadja.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

 1. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására

 2. Javaslat pályázat benyújtására a „Bölcsődei fejlesztési program (3. sz. módosítása)” című pályázati felhívásra

 3. Javaslat a Pöttöm Sziget Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására vonatkozó pályázat kiírásról szóló döntéshez

 

 

Csornainé Romhányi Judit elnök: Szavazásra teszi fel a napirendi javaslatot.

 

 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

 

 

NAPIREND

 

 1. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására

 2. Javaslat pályázat benyújtására a „Bölcsődei fejlesztési program (3. sz. módosítása)” című pályázati felhívásra

 3. Javaslat a Pöttöm Sziget Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására vonatkozó pályázat kiírásról szóló döntéshez

 

 

A napirendről a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Gregus László

Távol

Balla Imre

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Demjén Attila

Távol

Szentes Gyula

Távol

Uhri Bálint

Távol

Szlávik Zsuzsanna

Távol

Tímár Istvánné

Igen

Varró Dániel

Igen

 

15:05 perckor Uhri Bálint bizottsági tag megérkezett a bizottsági ülésre

 

Tovább...

Szociális és Egészségügyi Bizottság jegyzőkönyv - 2021. november 18

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 2021. november 18-ai a Polgárok Háza 117. tárgyaló termében tartott nyilvános üléséről

 

Jelen vannak: Csornainé Romhányi Judit, Gregus László, Balla Imre, Fülöp Sándorné, Demjén Attila, Uhri Bálint és Tímár Istvánné bizottsági tagok

 

Polgármesteri Hivatal részéről: Dudás Erzsébet Egészségügyi és Esélyegyenlőségi Referens

 Vargáné Dunai Mónika Szociálpolitikai Csoportvezető

 dr. Barabás Emőke Mária Lakosságszolgálati Irodavezető 

 Kókáné Kolter Erika jegyzőkönyvvezető

 

Állandó meghívottak:

Gecse Simon Orsolya, a Szociális Gondozó Központ szakmai vezetője

Bárány Zsolt, a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény főigazgatója

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

 

Csornainé Romhányi Judit elnök: Köszönti a bizottság tagjait, a meghívottakat és megnyitja a bizottság ülését. Megállapítja, hogy a Bizottság 7 fővel határozatképes, a jegyzőkönyv hitelesítésére Gregus László bizottsági tagot kéri fel.

 

 

Gregus László tag a felkérést elfogadja.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

 

 1. Javaslat a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítására
 2. Javaslat az érdi 5. számú alapellátási házi gyermekorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára (dr. Veres Judit)
 3. Javaslat szolgáltatási szerződés megkötésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatával hajléktalan személyek átmeneti ellátásának biztosítására
 4. Javaslat Tárnok Nagyközséggel kötött jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szóló szolgáltatási szerződés módosítására
 5. Javaslat a Szociális Gondozó Központ 2020. évi szakmai munkájának értékelésére
 6. Javaslat a 2020. évi Civil alap Egészségügyi Keretre benyújtott pályázati beszámolók és elszámolások elfogadására
 7. Javaslat a 2020. évi Szociális Keret pályázaton elnyert támogatás elszámolásának és szakmai beszámolójának elfogadására
 8. Egyebek

 

ZÁRT ÜLÉS

 

 9. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményezési jogkörébe tartozó önkormányzati hatósági ügyekről

 

 

Csornainé Romhányi Judit elnök: Szavazásra teszi fel a napirendi javaslatot.

 

 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

 

 

 

NAPIREND

 

 1. Javaslat a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítására
 2. Javaslat az érdi 5. számú alapellátási házi gyermekorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára (dr. Veres Judit)
 3. Javaslat szolgáltatási szerződés megkötésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatával hajléktalan személyek átmeneti ellátásának biztosítására
 4. Javaslat Tárnok Nagyközséggel kötött jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szóló szolgáltatási szerződés módosítására
 5. Javaslat a Szociális Gondozó Központ 2020. évi szakmai munkájának értékelésére
 6. Javaslat a 2020. évi Civil alap Egészségügyi Keretre benyújtott pályázati beszámolók és elszámolások elfogadására
 7. Javaslat a 2020. évi Szociális Keret pályázaton elnyert támogatás elszámolásának és szakmai beszámolójának elfogadására
 8. Egyebek

 

ZÁRT ÜLÉS

 

 9. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményezési jogkörébe tartozó önkormányzati hatósági ügyekről

 

 

A napirendről a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Asztalos Éva

Távol

Gregus László

Igen

Balla Imre

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Demjén Attila

Igen

Szentes Gyula

Távol

Uhri Bálint

Távol

Szlávik Zsuzsanna

Távol

Tímár Istvánné

Igen

Varró Dániel

Távol

 

 

Tovább...

Szociális és Egészségügyi Bizottság jegyzőkönyv - 2021. szeptember 30. rk

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 2021. szeptember 30-ai a Polgárok Háza 117. tárgyaló termében tartott rendkívüli üléséről

 

Jelen vannak: Csornainé Romhányi Judit, Dr. Asztalos Éva, Gregus László, Balla Imre, Demjén Attila, Szentes Gyula, Tímár Istvánné és Varró Dániel bizottsági tagok

 

Polgármesteri Hivatal részéről: Dudás Erzsébet Egészségügyi és Esélyegyenlőségi referens

 Kókáné Kolter Erika jegyzőkönyvvezető

 

 

Állandó meghívott:

Bereiné Petrik Mária Szociális Gondozó Központ Intézményvezető

 

Meghívott:

dr. Koncz Levente Csaba gyermekorvos

 

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

 

Csornainé Romhányi Judit elnök: Köszönti a bizottság tagjait, a meghívottakat és megnyitja a bizottság rendkívüli ülését. Megállapítja, hogy a bizottság 8 fővel határozatképes. Az önkormányzati törvénynek megfelelően felkéri dr. Asztalos Éva bizottsági tagot a jegyzőkönyv aláírására.

 

Dr. Asztalos Éva a felkérést elfogadja.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Javaslat a 2. számú házi gyermekorvosi alapellátási körzet működtetésével, valamint a rendelő helyiségével kapcsolatos döntések meghozatalához

 2. Javaslat az érdi 12. számú alapellátási vegyes fogorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

 

 

Csornainé Romhányi Judit elnök: Javasolja napirendre venni a „Javaslat az érdi 12. számú alapellátási vegyes fogorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára” előterjesztést. Szavazásra teszi fel a napirendi javaslatot.

 

 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el.

 

 

NAPIREND

 1. Javaslat a 2. számú házi gyermekorvosi alapellátási körzet működtetésével, valamint a rendelő helyiségével kapcsolatos döntések meghozatalához

2. Javaslat az érdi 12. számú alapellátási vegyes fogorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

 

 

A napirendről a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Gregus László

Igen

Balla Imre

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Demjén Attila

Igen

Szentes Gyula

Igen

Uhri Bálint

Távol

Szlávik Zsuzsanna

Távol

Tímár Istvánné

Igen

Varró Dániel

Igen

 

 

Tovább...

Szociális és Egészségügyi Bizottság jegyzőkönyv - 2021. szeptember 23

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 2021. szeptember 23-ai a Polgárok Háza 117. tárgyaló termében tartott nyilvános üléséről

 

Jelen vannak: Csornainé Romhányi Judit, Gregus László, Balla Imre, Fülöp Sándorné, Demjén Attila, Uhri Bálint, Szlávik Zsuzsanna és Varró Dániel bizottsági tagok

 

Polgármesteri Hivatal részéről: Vargáné Dunai Mónika Szociálpolitikai Csoportvezető

  Kókáné Kolter Erika jegyzőkönyvvezető

 

Állandó meghívottak:

Gecse-Simon Orsolya Szociális Gondozó Központ igazgatóhelyettese

Somogyi Ernőné, Idősügyi Tanács tagja

Szőtsné Csóti Sarolta BDDSZ

 

Meghívottak:

Dr. Zajkás Gábor gyermekorvos

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

 

Csornainé Romhányi Judit elnök: Köszönti a bizottság tagjait, a meghívottakat és megnyitja a bizottság ülését. Külön köszönti a bizottság új állandó meghívottját, Somogyi Ernőnét, akit az Idősügyi Tanács delegált. Megállapítja, hogy a Bizottság határozatképes, a jegyzőkönyv hitelesítésére Balla Imre bizottsági tagot kéri fel.

 

 

Balla Imre tag a felkérést elfogadja.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

 1. Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására
 2. Javaslat pályázat kiírására a Pöttöm Sziget Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására
 3. Javaslat a Szociális Gondozó Központ Szervezeti és Működési Szabályzata és szervezeti egységei szakmai programjának módosítására
 4. Javaslat egyes háziorvosi körzetek működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára
 5. Javaslat az érdi 12. számú alapellátási vegyes fogorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalához (dr. Borsos Eszter)
 6. Javaslat az iskolaorvosi feladatok ellátásával kapcsolatos döntés meghozatalára (dr. Zajkás Gábor)
 7. Egyebek

 

ZÁRT ÜLÉS

 8. Javaslat az Érd Város Szociális Munkájáért Díj adományozására

9. Javaslattétel Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított díjak és kitüntetések adományozására (szóbeli)

                                               

 

Csornainé Romhányi Judit elnök: Szavazásra teszi fel a napirendi javaslatot.

 

 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

 

 

NAPIREND:

 

 1. Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására

2. Javaslat pályázat kiírására a Pöttöm Sziget Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

3. Javaslat a Szociális Gondozó Központ Szervezeti és Működési Szabályzata és szervezeti egységei szakmai programjának módosítására

4. Javaslat egyes háziorvosi körzetek működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

5. Javaslat az érdi 12. számú alapellátási vegyes fogorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalához (dr. Borsos Eszter)

6. Javaslat az iskolaorvosi feladatok ellátásával kapcsolatos döntés meghozatalára (dr. Zajkás Gábor)

7. Egyebek

 

ZÁRT ÜLÉS

 8. Javaslat az Érd Város Szociális Munkájáért Díj adományozására

9. Javaslattétel Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított díjak és kitüntetések adományozására (szóbeli)

 

 

A napirendről a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Asztalos Éva

Távol

Gregus László

Igen

Balla Imre

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Demjén Attila

Igen

Szentes Gyula

Távol

Uhri Bálint

Távol

Szlávik Zsuzsanna

Igen

Tímár Istvánné

Távol

Varró Dániel

Igen

 

 

Tovább...

Szociális és Egészségügyi Bizottság jegyzőkönyv - 2021. augusztus 30. rk

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 2021. augusztus 30-ai a Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyalójában tartott rendkívüli nyilvános üléséről

 

Jelen vannak: Csornainé Romhányi Judit, Dr. Asztalos Éva, Balla Imre, Fülöp Sándorné, Demjén Attila és Tímár Istvánné bizottsági tagok

 

Polgármesteri Hivatal részéről:      Körmöczi Józsefné Humán Irodavezető

Vargáné Dunai Mónika Szociálpolitikai csoportvezető

Ferencz Judit Közgazdasági Irodavezető

Bihari Krisztina Közbeszerzési Csoportvezető

Horváth Andrea Városfejlesztési és Városüzemeltetési         Irodavezető

 

 

Állandó meghívott:

Bereiné Petrik Mária, a Szociális Gondozó Központ intézményvezetője

 

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

 

Csornainé Romhányi Judit elnök: Köszönti a bizottság tagjait, a meghívottakat és megnyitja a bizottság ülését. Az önkormányzati törvénynek megfelelően felkéri Dr. Asztalos Éva bizottsági tagot a jegyzőkönyv aláírására.

 

 

Dr. Asztalos Éva tag a felkérést elfogadja.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

 

 • Javaslat a közétkeztetési feladatok ellátására kötendő, éven túli kötelezettségvállalásra vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírásáról

           

                                               

 

Csornainé Romhányi Judit elnök: Szavazásra teszi fel a napirendi javaslatot.

 

 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

 • Javaslat a közétkeztetési feladatok ellátására kötendő, éven túli kötelezettségvállalásra vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírásáról

 

 

A napirendről a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Gregus László

Távol

Balla Imre

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Demjén Attila

Igen

Szentes Gyula

Távol

Uhri Bálint

Távol

Szlávik Zsuzsanna

Távol

Tímár Istvánné

Igen

Varró Dániel

Távol

 

 

Tovább...

Szociális és Egészségügyi Bizottság jegyzőkönyv - 2021. június 24

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 2021. június 24-ei a Polgárok Háza Közgyűlési teremben tartott nyilvános üléséről

 

Jelen vannak: Csornainé Romhányi Judit, Dr. Asztalos Éva, Gregus László, Balla Imre, Fülöp Sándorné, Demjén Attila, Szentes Gyula, Uhri Bálint, Tímár Istvánné és Varró Dániel bizottsági tagok

 

Polgármesteri Hivatal részéről: Dudás Erzsébet Esélyegyenlőségi és egészségügyi referens

 Vargáné Dunai Mónika Szociálpolitikai Csoportvezető

 Kókáné Kolter Erika jegyzőkönyvvezető

 

Állandó meghívottak:

Tetlák Örs alpolgármester

Bárány Zsolt, a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény főigazgatója

Bereiné Petrik Mária, a Szociális Gondozó Központ intézményvezetője

Pálokné Vermes Andrea EDDSZ képviselője

 

Meghívottak:

Dr. Agárdi Emőke fogorvos

Kisnémeth Dávidné Fészek Egyesület képviselője

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

 

Csornainé Romhányi Judit elnök: Köszönti a bizottság tagjait, a meghívottakat és megnyitja a bizottság ülését. Az önkormányzati törvénynek megfelelően felkéri Dr. Asztalos Éva bizottsági tagot a jegyzőkönyv aláírására.

 

 

Dr. Asztalos Éva tag a felkérést elfogadja.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

 

 • Javaslat a Dr. Romics László Egészségügyi Intézményben dolgozók jogviszonyának átalakulásával összefüggő döntések meghozatalára
 • Javaslat a Szociális Gondozó Központ működéséhez kapcsolódó egyes döntések meghozatalára
 • Javaslat az érdi 9. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára (dr. Agárdi Emőke)
 • Javaslat az érdi 3. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára (dr. Mocsári Gergely)
 • Javaslat a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
 • Beszámoló a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2020. évi szakmai tevékenységéről
 • Javaslat a Fészek Gyermekvédő Egyesület 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
 • Egyebek

 

ZÁRT ÜLÉS

 

 • Javaslat az Év Családja Díj 2021. évi adományozására
 • Javaslat az Érd Egészségügyéért Díj 2021. évi adományozására
 • Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményezési jogkörébe tartozó önkormányzati hatósági ügyről

           

                                               

 

Csornainé Romhányi Judit elnök: Javasolja, hogy a 3. napirendi pontot a „Javaslat az érdi 9. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára (dr. Agárdi Emőke)” tárgyalja a bizottság első napirendként, hogy Dr. Agárdi Emőke fogorvos vissza tudjon menni a rendelésére. Ezzel a változtatással teszi fel szavazásra a napirendi javaslatot.

 

 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

 

 

NAPIREND

 

 

 • Javaslat az érdi 9. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára (dr. Agárdi Emőke)
 • Javaslat a Dr. Romics László Egészségügyi Intézményben dolgozók jogviszonyának átalakulásával összefüggő döntések meghozatalára
 • Javaslat a Szociális Gondozó Központ működéséhez kapcsolódó egyes döntések meghozatalára
 • Javaslat az érdi 3. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára (dr. Mocsári Gergely)
 • Javaslat a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
 • Beszámoló a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2020. évi szakmai tevékenységéről
 • Javaslat a Fészek Gyermekvédő Egyesület 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
 • Egyebek

 

ZÁRT ÜLÉS

 

 • Javaslat az Év Családja Díj 2021. évi adományozására
 • Javaslat az Érd Egészségügyéért Díj 2021. évi adományozására
 • Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményezési jogkörébe tartozó önkormányzati hatósági ügyről

           

 

A módosított napirendről a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Gregus László

Igen

Balla Imre

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Demjén Attila

Igen

Szentes Gyula

Igen

Uhri Bálint

Távol

Szlávik Zsuzsanna

Távol

Tímár Istvánné

Igen

Varró Dániel

Igen

 

 

Tovább...