Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

Fenntarthatósági Bizottság

Fenntarthatósági Bizottság jegyzőkönyv - 2022. szeptember 19

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Fenntarthatósági Bizottságának 2022. szeptember 19-én a Polgárok Háza Dísztermében tartott nyilvános üléséről

 

Jelen vannak: Andrasek Mónika elnök, Balla Imre, Csépán István, Antunovits Antal, Fülöp Sándorné, Fülöp Barbara, Pilisy Sándor, Csornainé Romhányi Judit, Révész Dávid, Takács Éva, Eőry Eszter és Varga Illés Levente bizottsági tagok       

           

 

Polgármesteri Hivatal részéről:

Tetlák Örs alpolgármester

dr. Palkó Zsolt klímavédelmi és zöld városfejlesztési biztos

 

 

Meghívottak:

Csikor Julianna, a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezetének főtitkára

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

 

Andrasek Mónika elnök: Köszönti a bizottság tagjait, a meghívottakat és megnyitja a bizottság ülését. Megállapítja, hogy a bizottság a megválasztott 13 főből 12 fővel határozatképes. Az önkormányzati törvénynek megfelelően felkéri Balla Imre bizottsági tagot a jegyzőkönyv aláírására.

 

 

Balla Imre bizottsági tag a felkérést elfogadja.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 1. Green City: "Több zöld várost Európának" program ismertetése (szóbeli)

Előadó: Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezete

 1. Egyebek

 

 

Andrasek Mónika elnök: Felteszi szavazásra a napirendet.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Fenntarthatósági Bizottságának jelenlévő 12 tagja 12 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

 

NAPIREND:

 

 1. Green City: "Több zöld várost Európának" program ismertetése (szóbeli)

Előadó: Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezete

 1. Egyebek

 

 

A napirend elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:

 

 

 

 

Név

Szavazat

Andrasek Mónika

Igen

Gál Alex

Távol

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Antunovits Antal

Igen

Varga Illés Levente

Igen

Takács Éva

Igen

Eőry Eszter

Igen

Révész Dávid

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Fülöp Barbara

Igen

Pilisy Sándor

Igen

         

 

Tovább...

Fenntarthatósági Bizottság jegyzőkönyv - 2022. július 12. rk

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Fenntarthatósági Bizottság 2022. július 12-én a Polgárok Háza Dísztermében tartott rendkívüli nyilvános üléséről

 

Jelen vannak: Andrasek Mónika elnök, Balla Imre, Csépán István, Antunovits Antal, Fülöp Sándorné, Fülöp Barbara, Pilisy Sándor, Csornainé Romhányi Judit, Révész Dávid és Varga Illés Levente bizottsági tagok       

           

Polgármesteri Hivatal részéről:

dr.Barabás Emőke Mária Igazgatási és Hatósági Főosztályvezető

Martin Norbert Pályázati Osztályvezető

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

Andrasek Mónika elnök: Köszönti a bizottság tagjait, a meghívottakat és megnyitja a bizottság rendkívüli ülését. Megállapítja, hogy a bizottság a megválasztott 13 főből 10 fővel határozatképes. Az önkormányzati törvénynek megfelelően felkéri Balla Imre bizottsági tagot a jegyzőkönyv aláírására.

 

Balla Imre bizottsági tag a felkérést elfogadja.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 1. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) és Érd MJV TOP Plusz Városfejlesztési Programterve (TVP) (Megalapozó munkarész, FVS, TVP, önértékelési sablon, kérdőívek kiértékelése) elfogadására
 1. Javaslat a „Virágzó érdi porta” pályázat elbírálására

 

 

Andrasek Mónika elnök: Felteszi szavazásra a napirendet.

 

 

NAPIREND:

 

 1. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) és Érd MJV TOP Plusz Városfejlesztési Programterve (TVP) (Megalapozó munkarész, FVS, TVP, önértékelési sablon, kérdőívek kiértékelése) elfogadására
 2. Javaslat a „Virágzó érdi porta” pályázat elbírálására

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Fenntarthatósági Bizottságának jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

4/2022. (VII. 12.) FB

h a t á r o z a t a

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Fenntarthatósági Bizottságának 2022. július 12-ei rendkívüli nyilvános ülés napirendjéről

 

 

Érd Megyei Város Önkormányzat Közgyűlésének Fenntarthatósági Bizottsága 2022. július 12-ei rendkívüli nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

 

 1. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) és Érd MJV TOP Plusz Városfejlesztési Programterve (TVP) (Megalapozó munkarész, FVS, TVP, önértékelési sablon, kérdőívek kiértékelése) elfogadására
 2. Javaslat a „Virágzó érdi porta” pályázat elbírálására

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: Andrasek Mónika elnök

 

 

A napirend elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:

 

 

 

 

Név

Szavazat

Andrasek Mónika

Igen

Gál Alex

Távol

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Antunovits Antal

Igen

Varga Illés Levente

Igen

Takács Éva

Távol

Eőry Eszter

Távol

Révész Dávid

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Fülöp Barbara

Igen

Pilisy Sándor

Igen

         

 

 

Tovább...

Fenntarthatósági Bizottság jegyzőkönyv - 2022. május 16

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Fenntarthatósági Bizottsága 2022. május 16-án a Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyalóban tartott üléséről

 

Jelen vannak: Andrasek Mónika elnök, Balla Imre, Csépán István, Antunovits Antal, Gál Alex, Fülöp Sándorné, Csornainé Romhányi Judit, Eőry Eszter, Pilisy Sándor, Varga Illés Levente és Takács Éva bizottsági tagok  

           

Polgármesteri Hivatal részéről:

Tetlák Örs alpolgármester

dr. Barabás Emőke Mária Lakosság-szolgálati Irodavezető

Ferencz Judit Közgazdasági Irodavezető

Bán Szvetlána Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoportvezető

 

 

Meghívottak:

Somogyi Tamás ÉKFI Intézményvezető

Böjtös Andrea Rita, a Sirius Állat-és Természetvédelmi Alapítvány elnöke

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

Andrasek Mónika elnök: Köszönti a bizottság tagjait, a meghívottakat és megnyitja a bizottság ülését. Megállapítja, hogy a bizottság a megválasztott 13 főből 11 fővel határozatképes. Az önkormányzati törvénynek megfelelően felkéri Balla Imre bizottsági tagot a jegyzőkönyv hitelesítésére.

 

Balla Imre bizottsági tag a felkérést elfogadja.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 1. Beszámoló a Környezetvédelmi Alap 2021. évi felhasználásáról
 2. Javaslat Klímabarát park létrehozásához szükséges döntések meghozatalára
 3. Beszámoló az ebrendészeti telep és állatmenhely 2021. évi működéséről
 4. Beszámoló az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2021. évi tevékenységéről
 5. Beszámoló az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2021. évi tevékenységéről
 6. Beszámoló az Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás 2021. évi tevékenységéről
 7. Javaslat a „Virágzó érdi porta” pályázat kiírására
 8. Egyebek

 

 

Andrasek Mónika elnök: Javasolja a 2. napirendi pontot a „Javaslat Klímabarát park létrehozásához szükséges döntések meghozatalára„ 6. napirendként tárgyalják. Felteszi szavazásra a módosított napirendet.

 

 

NAPIREND:

 

 1. Beszámoló a Környezetvédelmi Alap 2021. évi felhasználásáról
 2. Beszámoló az ebrendészeti telep és állatmenhely 2021. évi működéséről
 3. Beszámoló az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2021. évi tevékenységéről Beszámoló az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2021. évi tevékenységéről
 4. Beszámoló az Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás 2021. évi tevékenységéről
 1. Beszámoló az Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás évi tevékenységéről
 1. Javaslat Klímabarát park létrehozásához szükséges döntések meghozatalára
 2. Javaslat a „Virágzó érdi porta” pályázat kiírására
 3. Egyebek

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Fenntarthatósági Bizottságának jelenlévő 11 tagja 11 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

2/2022. (V. 16.)

h a t á r o z a t a

 

az Érd Megyei Város Önkormányzat Közgyűlésének Fenntarthatósági Bizottságának 2022 május 16-ai napirendjéről

 

 

Érd Megyei Város Önkormányzat Közgyűlésének Fenntarthatósági Bizottsága 2022. május 16-ai ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

 1. Beszámoló a Környezetvédelmi Alap 2021. évi felhasználásáról
 2. Beszámoló az ebrendészeti telep és állatmenhely 2021. évi működéséről
 3. Beszámoló az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2021. évi tevékenységéről Beszámoló az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2021. évi tevékenységéről
 4. Beszámoló az Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás 2021. évi tevékenységéről
 5. Beszámoló az Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás 2021. évi tevékenységéről
 6. Javaslat Klímabarát park létrehozásához szükséges döntések meghozatalára
 7. Javaslat a „Virágzó érdi porta” pályázat kiírására
 8. Egyebek

 

 

A Fenntarthatósági Bizottság a napirend elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott:

 

 

 

 

Név

Szavazat

Andrasek Mónika

Igen

Gál Alex

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Antunovits Antal

Igen

Varga Illés Levente

Igen

Takács Éva

Igen

Eőry Eszter

Igen

Révész Dávid

Távol

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Fülöp Barbara

Távol

Pilisy Sándor

Igen

         

 

Tovább...

Fenntarthatósági Bizottság jegyzőkönyv - 2022. április 20

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült: A Fenntarthatósági Bizottság 2022. április 20-án a Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyalóban tartott üléséről.

 

Jelen vannak: Andrasek Mónika elnök, Balla Imre, Csépán István, Antunovits Antal, Gál Alex, Fülöp Sándorné, Csornainé Romhányi Judit, Eőry Eszter, Révész Dávid, Varga Illés Levente bizottsági tagok

           

Polgármesteri Hivatal részéről:

dr. Barabás Emőke Mária Lakosságszolgálati Iroda Irodavezető

Bán Szvetlána Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoportvezető

 

 

Meghívottak:

Nyírőné Császár Adrienn, az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelő Nonprofit Kft. gazdasági vezetője

Somogyi Tamás, ÉKFI ügyvezető

Macsotay Tibor, az Érdi Polgárőr Egyesület elnöke

Tetlák Örs alpolgármester

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

Andrasek Mónika elnök: Köszönti a bizottság tagjait, a meghívottakat és megnyitja a bizottság ülését. Megállapítja, hogy a megválasztott 13 tagjából jelen lévő 10 fővel a bizottság határozatképes. Az önkormányzati törvénynek megfelelően felkéri Csornainé Romhányi Judit bizottsági tagot a jegyzőkönyv aláírására.

 

Csornainé Romhányi Judit bizottsági tag a felkérést elfogadja.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 1. Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
 2. Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos 2021. évi közszolgáltatás ellátásának tapasztalatairól
 3. Beszámoló az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2021. évi tevékenységéről 
 4. Beszámoló az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2021. évi tevékenységéről
 5. Beszámoló az Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás 2021. évi tevékenységéről
 6. Javaslat civil pályázatot elbíráló munkacsoportba történő delegálásra
 7. Egyebek

 

 

Andrasek Mónika elnök: Felteszi szavazásra a napirendet.

 

A Fenntarthatósági Bizottság 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

 

 

NAPIREND:

 

 1. Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
 2. Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos 2021. évi közszolgáltatás ellátásának tapasztalatairól
 3. Beszámoló az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2021. évi tevékenységéről 
 4. Beszámoló az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2021. évi tevékenységéről
 5. Beszámoló az Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás 2021. évi tevékenységéről
 6. Javaslat civil pályázatot elbíráló munkacsoportba történő delegálásra
 7. Egyebek

 

 

 

Tovább...

Fenntarthatósági Bizottság jegyzőkönyv - 2022. február 24. rendkívüli

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült: A Fenntarthatósági Bizottság 2022. február 24-én a Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyalóban tartott rendkívüli üléséről

 

Jelen vannak: Andrasek Mónika elnök, Balla Imre, Csépán István, Antunovits Antal, Pilisy Sándor, Gál Alex, Fülöp Sándorné, Csornainé Romhányi Judit, Eőry Eszter, Révész Dávid és Varga Illés Levente bizottsági tagok           

           

Polgármesteri Hivatal részéről:

Ferencz Judit Közgazdasági Irodavezető

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

Andrasek Mónika elnök: Köszönti a bizottság tagjait, a meghívottakat és megnyitja a bizottság rendkívüli ülését. Megállapítja, hogy a bizottság 11 fővel határozatképes. Az önkormányzati törvénynek megfelelően felkéri Csornainé Romhányi Judit bizottsági tagot a jegyzőkönyv aláírására.

 

 

Csornainé Romhányi Judit bizottsági tag a felkérést elfogadja.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 1. Javaslat a Környezetvédelmi Alap 2022. évi felhasználására

 

 

Andrasek Mónika elnök: Felteszi szavazásra a napirendet.

 

 

A Fenntarthatósági Bizottság 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

 

 

 

NAPIREND:

 

 1. Javaslat a Környezetvédelmi Alap 2022. évi felhasználására

 

 

A napirend elfogadásáról s bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

 

 

 

Név

Szavazat

Andrasek Mónika

Igen

Gál Alex

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Antunovits Antal

Igen

Varga Illés Levente

Igen

Takács Éva

Távol

Eőry Eszter

Igen

Révész Dávid

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Fülöp Barbara

Távol

Pilisy Sándor

Igen

         

 

 

 

Tovább...

Fenntarthatósági Bizottság jegyzőkönyv - 2022. február 21

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült: A Fenntarthatósági Bizottság 2022. február 21-én a Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyalóban tartott üléséről

 

Jelen vannak: Andrasek Mónika elnök, Balla Imre, Csépán István, Antunovits Antal, Pilisy Sándor, Gál Alex, Fülöp Sándorné, Csornainé Romhányi Judit, Eőry Eszter és Révész Dávid bizottsági tagok       

           

Polgármesteri Hivatal részéről:

Tetlák Örs alpolgármester

Dr. Barabás Emőke Lakosság Szolgálati Iroda, Közterület Felügyelet

Maróti Mónika Közgazdasági Iroda Költségvetési csoportvezető

Somogyi Tamás ÉKFI Intézményvezető

 

NAPIREND ELŐTT:

 

Andrasek Mónika elnök: Köszönti a bizottság tagjait, a meghívottakat és megnyitja a bizottság ülését. Megállapítja, hogy a bizottság 10 fővel határozatképes. Az önkormányzati törvénynek megfelelően felkéri Csornainé Romhányi Judit bizottsági tagot a jegyzőkönyv aláírására.

 

Csornainé Romhányi Judit bizottsági tag a felkérést elfogadja.

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 1. Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város 2022. évi költségvetéséről
 2. Javaslat a Környezetvédelmi Alap 2022. évi felhasználására
 3. Beszámoló az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2021 évi piac és a temető fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos tevékenységéről
 4. Beszámoló a Fenntarthatósági Bizottság 2021. évi tevékenységéről
 5. Egyebek

 

Andrasek Mónika elnök: Felteszi szavazásra a napirendet.

 

A Fenntarthatósági Bizottság 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

 

NAPIREND:

 

 1. Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város 2022. évi költségvetéséről
 2. Javaslat a Környezetvédelmi Alap 2022. évi felhasználására
 3. Beszámoló az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2021 évi piac és a temető fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos tevékenységéről
 4. Beszámoló a Fenntarthatósági Bizottság 2021. évi tevékenységéről
 5. Egyebek

 

 

A Bizottság a napirendről az alábbiak szerint szavazott:

 

 

 

 

Név

Szavazat

Andrasek Mónika

Igen

Gál Alex

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Fülöp Sándorné

Nem

Antunovits Antal

Nem

Varga Illés Levente

Távol

Takács Éva

Távol

Eőry Eszter

Igen

Révész Dávid

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Fülöp Barbara

Távol

Pilisy Sándor

Igen

         

 

Tovább...