J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2024. január 18-ai a Polgárok Háza 117. tárgyaló termében tartott nyilvános üléséről

 

A megválasztott 11 bizottsági tagból 7 fő van jelen: Csornainé Romhányi Judit elnök, Dr. Asztalos Éva, Gregus László, Fülöp Sándorné, Szentes Gyula, Tímár Istvánné és Stass László

 

A Polgármesteri Hivatal részéről:

Vargáné Dunai Mónika, a Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője

 

Meghívottak:

Somogyi Ernőné, az Idősügyi Tanács tagja

Bereiné Petrik Mária Szociális Gondozó Központ Érd Intézményvezető

Gecse-Simon Orsolya, a Szociális Gondozó Központ Érd szakmai vezetője

Dávid Dzsenifer, a Pöttöm Sziget Bölcsőde intézményvezetője

Varga-Kéri Erika, a Pöttöm Sziget Bölcsőde intézményvezető-helyettese

Brunczvikné Máté Ildikó, az Ága-Boga Nagycsaládos Egyesület képviselője

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

Csornainé Romhányi Judit elnök: Köszönti a bizottság tagjait, a meghívottakat és megnyitja a bizottság ülését. Megállapítja, hogy a bizottság megválasztott 11 tagjából 7 tag van jelen, így a bizottság határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére Gregus László bizottsági tagot kéri fel.

 

Gregus László bizottsági tag a felkérést elfogadja

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

 1. Ellátási szerződésekkel összefüggő döntések meghozatala
 2. Többletkapacitás befogadása iránti kérelem benyújtása
 3. Feladat-ellátási szerződés megújítása a 12. számú háziorvosi alapellátási körzetben
 4. Az önkormányzat által fenntartott bölcsődék nyári nyitvatartási rendjének meghatározása
 5. Egyebek

 

Csornainé Romhányi Judit elnök: Elmondja, hogy egy sürgős előterjesztés érkezett a bizottsági ülésre: „A Szociális Gondozó Központ Érd egyes alapdokumentumainak módosítása”. Felteszi szavazásra a sürgős előterjesztés napirendre vételét.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottságának jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Szociális és Egészségügyi Bizottsága

 

1/2024. (I. 18.)

h a t á r o z a t a

 

sürgős előterjesztés napirendre vételéről

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága  „A Szociális Gondozó Központ Érd egyes alapdokumentumainak módosítása„-ról szóló sürgős előterjesztést a 2024. január 18-ai nyilvános ülésének napirendjére felveszi.

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: Csornainé Romhányi Judit elnök

 

 

A napirendre való felvételéről a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Gregus László

Igen

Balla Imre

Távol

Fülöp Sándorné

Igen

Demjén Attila

Távol

Uhri Bálint

Távol

Szlávik Zsuzsanna

Távol

Tímár Istvánné

Igen

Stass László

Igen

Szentes Gyula

Igen

 

 

Csornainé Romhányi Judit elnök: Szavazásra teszi fel a módosított napirendet.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottságának jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

2/2024. (I. 18.)

h a t á r o z a t a

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2024. január 18-ai

nyilvános ülésének napirendjéről

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2024. január 18-ai nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

 1. Ellátási szerződésekkel összefüggő döntések meghozatala
 2. Többletkapacitás befogadása iránti kérelem benyújtása
 3. Feladat-ellátási szerződés megújítása a 12. számú háziorvosi alapellátási körzetben
 4. Az önkormányzat által fenntartott bölcsődék nyári nyitvatartási rendjének meghatározása
 5. Sürgős: A Szociális Gondozó Központ Érd egyes alapdokumentumainak módosítása
 6. Egyebek

 

Határidő: azonnal

Felelős: Csornainé Romhányi Judit elnök

 

 

A napirendről a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Gregus László

Igen

Balla Imre

Távol

Fülöp Sándorné

Igen

Demjén Attila

Távol

Uhri Bálint

Távol

Szlávik Zsuzsanna

Távol

Tímár Istvánné

Igen

Stass László

Igen

Szentes Gyula

Igen

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Ellátási szerződésekkel összefüggő döntések meghozatala

 

Vargáné Dunai Mónika Szociális és Egészségügyi Osztályvezető: Elmondja, hogy Tárnok Nagyközség Polgármester minden évben megkeresi Érdet, az ügyben, hogy kétféle ellátással kapcsolatban szeretne szerződést kötni. Megvizsgálják, hogy milyen ellátást nyújtottak számukra, és hogy milyen összegért tudják biztosítani a továbbiakban. Jelen esetben a hajléktalan ellátás átmeneti szállóra 1 férfi és 1 női férőhelyet szeretnének kérni 2024. január 01-től március 31-ig. A másik a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, ahol 10 jelzőkészülék van kint Tárnokon, ezt továbbra is szeretnék igénybe venni 2024. január 01-től december 31-ig.

 

Csornainé Romhányi Judit elnök: Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése szolgáltatási szerződést köt Tárnok Nagyközség Önkormányzatával hajléktalanok átmeneti szállása szolgáltatás biztosítására – 1 férfi és 1 női férőhelyre – 2024. január 1. napjától 2024. március 31. napjáig tartó határozott időre 110.000,- Ft/hó készenléti díj, valamint a ténylegesen igénybevett férőhelyek és napok után fizetendő mindenkori intézményi térítési díj ellenében.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi állásfoglalást hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Szociális és Egészségügyi Bizottsága

 

1/2024. (I. 18.)

állásfoglalása

 

hajléktalanok átmeneti szállása szolgáltatás biztosításáról szolgáltatási szerződés kötéséről Tárnok Nagyközség Önkormányzatával

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a hajléktalanok átmeneti szállása szolgáltatás biztosításáról szolgáltatási szerződés kötéséről Tárnok Nagyközség Önkormányzatával szóló határozati javaslatot.

 

 

Az állásfoglalásról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Gregus László

Igen

Balla Imre

Távol

Fülöp Sándorné

Igen

Demjén Attila

Távol

Uhri Bálint

Távol

Szlávik Zsuzsanna

Távol

Tímár Istvánné

Igen

Stass László

Igen

Szentes Gyula

Igen

 

 

Csornainé Romhányi Judit elnök: Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása tárgyában Tárnok Nagyközség Önkormányzatával 2010. augusztus 24-én megkötött feladat-ellátási szerződésben rögzített feltételekkel új szerződést köt 2024. január 1-jétől 2024. december 31. napjáig. 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi állásfoglalást hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Szociális és Egészségügyi Bizottsága

 

2/2024. (I. 18.)

állásfoglalása

 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása tárgyában új szolgáltatási szerződés kötéséről Tárnok Nagyközség Önkormányzatával

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása tárgyában új szolgáltatási szerződés kötéséről Tárnok Nagyközség Önkormányzatával szóló határozati javaslatot.

 

 

Az állásfoglalásról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Gregus László

Igen

Balla Imre

Távol

Fülöp Sándorné

Igen

Demjén Attila

Távol

Uhri Bálint

Távol

Szlávik Zsuzsanna

Távol

Tímár Istvánné

Igen

Stass László

Igen

Szentes Gyula

Igen

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Többletkapacitás befogadása iránti kérelem benyújtása

 

 

Bárány Zsolt a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény főigazgatója: Elmondja, hogy a teljesítmény volumen korlát az egészségügyi finanszírozás alfája és omegája. Bizonyos teljesítményig megkapják a teljes finanszírozást, az afölötti részre degresszív a finanszírozás. A laborkassza egy teljesen zárt kassza. Van 24 milliárd forint. A NEAK-ot nem érdekli, hogy hány beteget vizsgálnak meg, ugyanazt az összeget adja minden hónapban.

 

Csornainé Romhányi Judit elnök: Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

”Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése mint a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény fenntartója - az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 3.§-a, valamint az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 13.§-a alapján - kérelmet nyújt be a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőhöz labor szakmában többletkapacitás befogadására az alábbiak szerint:

Szakma

Jelenlegi óraszám/hét

Kérelmezett óraszám bővítés óra/hét

Jelenlegi havi TÉK (pont)

Kérelmezett havi TÉK (pont)

Kérelmezett éves forrásigény/

év/eFt.

Labor

30

10

3.044.566

4.604.560

15.600

A feladat ellátásához az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet alapján előírt személyi tárgyi feltételeket az intézmény a saját költségvetésében biztosítja.

A Közgyűlés felkéri a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény intézményvezetőjét, hogy a kérelem benyújtásához szükséges szakmai dokumentációt készítése elő.

Határidő:        a döntés továbbítására – 2024. február 2.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi állásfoglalást hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Szociális és Egészségügyi Bizottsága

 

3/2024. (I. 18.)

állásfoglalása

 

többletkapacitás befogadása iránti kérelem benyújtásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a többletkapacitás befogadása iránti kérelem benyújtásáról szóló határozati javaslatot.

 

 

Az állásfoglalásról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Gregus László

Igen

Balla Imre

Távol

Fülöp Sándorné

Igen

Demjén Attila

Távol

Uhri Bálint

Távol

Szlávik Zsuzsanna

Távol

Tímár Istvánné

Igen

Stass László

Igen

Szentes Gyula

Igen

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Feladat-ellátási szerződés megújítása a 12. számú háziorvosi alapellátási körzetben

 

 

Csornainé Romhányi Judit elnök: Ismerteti az előterjesztést, majd szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

”Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a PÁVA-MEDIC Egészségügyi Szolgáltató Kft. (székhely: Érd, Kaktusz u. 1/B, cégjegyzékszám: 13-09-174123,) feladat-ellátási szerződést köt 2024. április 1-től 2029. március 31-éig terjedő időtartamra a 12-es számú háziorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátására. A háziorvosi tevékenységet személyesen dr. Varga Emese Gabriella háziorvos látja el.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.

A Közgyűlés hozzájárul, hogy a PÁVA-MEDIC Egészségügyi Szolgáltató Kft. a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel finanszírozási szerződést kössön.

A Közgyűlés hozzájárul továbbá, hogy a PÁVA-MEDIC Egészségügyi Szolgáltató Kft. az Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 40. szám alatt található rendelőt - mely az önkormányzat haszonélvezetében áll - a feladat-ellátási szerződés időtartamára a továbbiakban is telephelyként működtesse és azt valamennyi hatóságnál, bíróságnál, egyéb szervezetnél ekként regisztráltathassa. A telephely működtetésével kapcsolatosan az Önkormányzatot személyi kötelezettség nem, tárgyi, illetve a helyiséggel kapcsolatos kötelezettség a haszonkölcsön szerződésben foglaltak szerint terheli.

Határidő:        30 nap a szerződés megkötésére

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi állásfoglalást hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Szociális és Egészségügyi Bizottsága

 

4/2024. (I. 18.)

állásfoglalása

 

feladat-ellátási szerződés megújításáról a 12. számú háziorvosi alapellátási körzetben

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a feladat-ellátási szerződés megújításáról - a 12. számú háziorvosi alapellátási körzetben - szóló határozati javaslatot.

 

 

Az állásfoglalásról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Gregus László

Igen

Balla Imre

Távol

Fülöp Sándorné

Igen

Demjén Attila

Távol

Uhri Bálint

Távol

Szlávik Zsuzsanna

Távol

Tímár Istvánné

Igen

Stass László

Igen

Szentes Gyula

Igen

 

 4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Az önkormányzat fenntartásában működő bölcsődék nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyása

 

 

Dávid Dzsenifer, a Pöttöm Sziget Bölcsőde intézményvezetője: Elmondja, hogy a tavalyi évben az egyik bölcsőde biztosította a másiknak az ügyeletet. A székhelyintézmény 145 férőhelyes, míg az Apró Falva Bölcsőde 84 férőhelyes, emiatt probléma volt, hogy a Pöttöm Sziget Bölcsődében sokan kérték az ügyeletet és nem fértek volna el az Apró Falva Bölcsődében, így nyitva maradtak és ügyeletet biztosítottak a székhelyintézményben. Ezért úgy döntöttek visszatérnek arra a régi módszerre, hogy mindenki a saját intézményében tartja az ügyeletet.

 

Csornainé Romhányi Judit elnök: Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

”Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat fenntartásában működő bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Pöttöm Sziget Bölcsőde (székhelyintézmény: Érd, Aradi utca 7/A.)

 • július 01-től – július 26-ig: Maci, Süni, Méhecske csoportok bezárnak.

Az ügyeletet a Katica, a Napocska és a Pillangó csoportokban dolgozók biztosítják a gyermekeknek.

 • július 29-től – augusztus 23-ig: Katica, Napocska, Pillangó csoportok bezárnak.

Az ügyeletet a Katica, a Napocska és a Pillangó csoportokban dolgozók biztosítják a gyermekeknek.

Apró Falva Bölcsőde (telephelyintézmény: Érd, Edit utca 3.)

 • július 29-től - augusztus 23-ig zárva tart.

Az ügyeletet az Apró Falva Bölcsőde Micimackó, Egérke és Mókus csoportokban dolgozók biztosítják a gyermekeknek.

Határidő:        a határozat továbbítására – január 31.

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi állásfoglalást hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Szociális és Egészségügyi Bizottsága

 

5/2024. (I. 18.)

állásfoglalása

 

az önkormányzat fenntartásában működő bölcsődék nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek az önkormányzat fenntartásában működő bölcsődék nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyásáról szóló határozati javaslatot.

 

 

Az állásfoglalásról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Gregus László

Igen

Balla Imre

Távol

Fülöp Sándorné

Igen

Demjén Attila

Távol

Uhri Bálint

Távol

Szlávik Zsuzsanna

Távol

Tímár Istvánné

Igen

Stass László

Igen

Szentes Gyula

Igen

 

 5. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Sürgős: A Szociális Gondozó Központ Érd egyes alapdokumentumainak módosítása

 

Bereiné Petrik Mária Szociális Gondozó Központ Érd Intézményvezető: Elmondja, hogy újabb bővítéshez érkezett a Topoly utca 2. szám alatti intézmény. A Családok Átmeneti Otthonának 25 főre volt működési engedélye, most megkérik 40 főre az engedélyt, amihez szükség van 1 középfokú gondozóra. A másik, hogy a régi idősek otthona épülete hajléktalanoknak lett kialakítva, megpályázva. Ide 28 fő érkezne, 16 férfi és 12 nő, ezért teljes személyzetet kell felvenni. Ezen változások miatt módosítani kellett az alapdokumentumokat, a szakmai programokat és a létszámot.

 

Csornainé Romhányi Judit elnök: Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

”Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Szociális Gondozó Központ Érd (székhely: 2030 Érd, Topoly u. 2.) 134/2023. (V.25.) határozattal elfogadott alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától az 1. melléklet szerint módosítja, és elfogadja a 2. mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.

Határidő:        a döntés továbbítására a 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet szerint

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

Okirat száma: M/566203/1/2024.

Módosító okirat

A Szociális Gondozó Központ Érd Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése által 2023. június 8. napján kiadott, E/566203/1/2023. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény  8/A. §-a alapján  - a ………./2024. (I.25.) határozatra figyelemmel - a következők szerint módosítom:

 1. Az alapító okirat 1.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
  • A költségvetési szerv

 1.2.1.    székhelye: 2030 Érd, Topoly utca 2.

 1.2.2.    telephelye(i):

 

telephely megnevezése

telephely címe

1

Érdi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

 

2030 Érd, Vörösmarty Mihály utca 31.

2030 Érd, Enikő utca 2/a

2

Érdi Család- és Gyermekjóléti Központ

2030 Érd, Rómer Flóris tér 1.

3

Éjjeli Menedékhely

2030 Érd, Fehérvári út 89.

4

Nappali Melegedő

2030 Érd, Fehérvári út 91.

5

Dr. Dizseri Tamás Habilitációs Központ

2030 Érd, Hivatalnok utca 42.

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Érd, „időbélyegző szerint”

P.H.

Dr. Csőzik László

                                                                                                          polgármester

Okirat száma: E/566203/1/2024.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Szociális Gondozó Központ Érd alapító okiratát a következők szerint adom ki:

 1. A költségvetési szerv
  megnevezése, székhelye, telephelye
 • A költségvetési szerv
  • megnevezése: Szociális Gondozó Központ Érd
 • A költségvetési szerv
  • székhelye: 2030 Érd, Topoly utca 2.
  • telephelye(i):

 

telephely megnevezése

telephely címe

1

Érdi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

 

2030 Érd, Vörösmarty Mihály utca 31.

2030 Érd, Enikő utca 2/a

2

Érdi Család- és Gyermekjóléti Központ

2030 Érd, Rómer Flóris tér 1.

3

Éjjeli Menedékhely

2030 Érd, Fehérvári út 89.

4

Nappali Melegedő

2030 Érd, Fehérvári út 91.

5

Dr. Dizseri Tamás Habilitációs Központ

2030 Érd, Hivatalnok utca 42.

 1. A költségvetési szerv
  alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
  • A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1998. 01.01.
  • A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
   • megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
   • székhelye: 2030 Érd Alsó utca 1.
 1. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
  • A költségvetési szerv irányító szervének
   • megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése
   • székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.
  • A költségvetési szerv fenntartójának
   • megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
   • székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.
 1. A költségvetési szerv tevékenysége
  • A költségvetési szerv közfeladata:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény alapján:

 • Étkeztetés 57. §(1) bekezdés c) pont és 62. §
 • Házi segítségnyújtás 57. §(1) bekezdés d) pont és 63. §
 • Családsegítés 57. §(1) bekezdés e) pont és 64. §
 • Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 57. §(1) bekezdés f) pont és 65. §
 • Közösségi ellátások 57. §(1) bekezdés g) pont
 • Támogató szolgáltatás 57. § (1) bekezdés h) pont és 65/C. §
 • Utcai szociális munka 57. § (1) bekezdés i) pont és 65/E. §
 • Nappali ellátások 57. § (1) bekezdés j) pont és 65/F. §

Fogyatékos személyek nappali ellátása 65/F. § (1) bekezdés c) pont és 65/F. § (2) bekezdés

Idősek nappali ellátása 65/F. § (1) bekezdés a) pont

Hajléktalanok nappali ellátása 65/F. § (1) bekezdés

 • Ápolást gondozást nyújtó intézmény 57. §(2) bekezdés a) pont

Idősek otthona 68. §

 • Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény 57. §(2) bekezdés d) pont

Éjjeli menedékhely 80. § (3) bekezdés e) pont

Hajléktalan személyek átmeneti szállása 80. § (3) bekezdés f) pont

 • Szociális foglalkoztatás 99/B. §
 • Munka-rehabilitáció 99/D. §

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján:

 • Gyermekjóléti szolgáltatás 15. § (2) bekezdés a) pont és 39-40.§
 • Gyermekek Átmeneti Gondozása 15. § (2) bekezdés c) pont

Családok átmeneti otthona 51. §

 • A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

 

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

1

873000

Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

 • A költségvetési szerv alaptevékenysége: Személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatások és szakosított ellátások, illetve gyermekjóléti ellátások nyújtása.

Feladat-ellátási szerződés keretén belül:

Diósd Város Önkormányzata (2049 Diósd, Szent István tér 1.) részére

 • jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
 • fogyatékosok nappali ellátása

Tárnok Nagyközség Önkormányzata (2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.) részére

            -      jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

 • A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

2

041232

Start munka program-téli közfoglalkoztatás

3

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

4

074052

Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei

5

101221

Fogyatékossággal élők nappali ellátása

6

101222

Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére

7

102023

Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

8

102024

Demens betegek tartós bentlakásos ellátása

9

102031

Idősek nappali ellátása

10

102032

Demens betegek nappali ellátása

11

104012

Gyermekek átmeneti ellátása

12

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

13

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

14

104042

Család és gyermekjóléti szolgáltatások

15

104043

Család és gyermekjóléti központ

16

107013

Hajléktalanok átmeneti ellátása

17

107015

Hajléktalanok nappali ellátása

18

107016

Utcai szociális munka

19

107030

Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás

20

107051

Szociális étkeztetés szociális konyhán

21

107052

Házi segítségnyújtás

22

107053

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

23

109010

Szociális szolgáltatások igazgatása

 • A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
  • Szociális étkeztetés, idősek otthona esetében:

Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe

 • Házi segítségnyújtás esetében:

Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe

 • Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, utcai szociális munka, támogató szolgálat esetében:

Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe

Diósd város és Tárnok nagyközség közigazgatási területe a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tekintetében – feladat-ellátási szerződés keretében

 • Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely esetében:

Pest Megye közigazgatási területe

 • Hajléktalanok nappali ellátása esetében:

Pest Megye közigazgatási területe

 • Idősek és fogyatékosok nappali ellátása, szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás:

Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe

Diósd város közigazgatási területe a fogyatékosok nappali ellátása tekintetében– feladat-ellátási szerződés keretében

 • Család- és Gyermekjóléti Szolgálat esetében:

Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe

 • Család- és Gyermekjóléti Központ esetében:

Érdi Járás közigazgatási területe: Érd Megyei Jogú Város, Százhalombatta város, Diósd város, Törökbálint város, Tárnok nagyközség, Sóskút és Pusztazámor községek.

 • Családok Átmeneti Otthona esetében: Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe
 1. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

A költségvetési szerv vezetője a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az annak a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet alapján nyilvános pályázati eljárás útján kerül kiválasztásra, és megbízása legfeljebb öt éves határozott időtartamra történik. A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bízza meg és menti fel. Az egyéb munkáltatói jogokat Érd Megyei Jogú Város polgármestere gyakorolja.  A költségvetési szerv vezetője közalkalmazott.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

 

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

Közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. tv.

2

Munkaviszony

a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

     

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi állásfoglalást hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Szociális és Egészségügyi Bizottsága

 

6/2024. (I. 18.)

állásfoglalása

 

a Szociális Gondozó Központ Érd alapító okiratának módosításáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a Szociális Gondozó Központ Érd alapító okiratának módosításáról szóló határozati javaslatot.

 

 

Az állásfoglalásról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Gregus László

Igen

Balla Imre

Távol

Fülöp Sándorné

Igen

Demjén Attila

Távol

Uhri Bálint

Távol

Szlávik Zsuzsanna

Távol

Tímár Istvánné

Igen

Stass László

Igen

Szentes Gyula

Igen

 

Csornainé Romhányi Judit elnök: Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

”Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés c) pontjában és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt fenntartói jogkörben eljárva – a Szociális Gondozó Központ Érd módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. A jóváhagyással egyidejűleg a Közgyűlés 175/2023. (VI.22.) határozatával jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat hatályát veszti.

Határidő:        a döntés továbbítására – 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

A határozati javaslat melléklete annak formátuma (.pdf) miatt a jegyzőkönyv melléklete.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottság jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi állásfoglalást hozta:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Szociális és Egészségügyi Bizottsága

 

7/2024. (I. 18.)

állásfoglalása

 

a Szociális Gondozó Központ Érd Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a Szociális Gondozó Központ Érd Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról szóló határozati javaslatot.

 

 

Az állásfoglalásról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Gregus László

Igen

Balla Imre

Távol

Fülöp Sándorné

Igen

Demjén Attila

Távol

Uhri Bálint

Távol

Szlávik Zsuzsanna

Távol

Tímár Istvánné

Igen

Stass László

Igen

Szentes Gyula

Igen

 

Csornainé Romhányi Judit elnök: Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

”Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt fenntartói jogkörben eljárva – a Szociális Gondozó Központ Érd Családok Átmeneti Otthona módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szakmai Programját a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. A jóváhagyással egyidejűleg a Közgyűlés 207/2022. (IX. 28.) határozatával elfogadott szakmai program hatályát veszti.

Határidő:        a döntés továbbítására – 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

A határozati javaslat melléklete annak formátuma (.pdf) miatt a jegyzőkönyv melléklete.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi állásfoglalást hozta:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Szociális és Egészségügyi Bizottsága

 

8/2024. (I. 18.)

állásfoglalása

 

a Szociális Gondozó Központ Érd Családok Átmeneti Otthona

Szakmai Programjának módosításáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a Szociális Gondozó Központ Érd Családok Átmeneti Otthona Szakmai Programjának módosításáról szóló határozati javaslatot.

 

Az állásfoglalásról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Gregus László

Igen

Balla Imre

Távol

Fülöp Sándorné

Igen

Demjén Attila

Távol

Uhri Bálint

Távol

Szlávik Zsuzsanna

Távol

Tímár Istvánné

Igen

Stass László

Igen

Szentes Gyula

Igen

 

Csornainé Romhányi Judit elnök: Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

”Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt fenntartói jogkörben eljárva – a Szociális Gondozó Központ Érd Hajléktalanok Átmeneti Szállása szolgáltatás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szakmai Programját a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. A jóváhagyással egyidejűleg a Közgyűlés 203/2021. (IX.30.) határozatával elfogadott szakmai program hatályát veszti.

Határidő:        a döntés továbbítására – 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

A határozati javaslat melléklete annak formátuma (.pdf) miatt a jegyzőkönyv melléklete.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi állásfoglalást hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Szociális és Egészségügyi Bizottsága

 

9/2024. (I. 18.)

állásfoglalása

 

a Szociális Gondozó Központ Érd Hajléktalanok Átmeneti Szállása

Szakmai Programjának módosításáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a Szociális Gondozó Központ Érd Hajléktalanok Átmeneti Szállása Szakmai Programjának módosításáról szóló határozati javaslatot.

 

Az állásfoglalásról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Gregus László

Igen

Balla Imre

Távol

Fülöp Sándorné

Igen

Demjén Attila

Távol

Uhri Bálint

Távol

Szlávik Zsuzsanna

Távol

Tímár Istvánné

Igen

Stass László

Igen

Szentes Gyula

Igen

 

 

 

Csornainé Romhányi Judit elnök: Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

”Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt fenntartói jogkörben eljárva – a Szociális Gondozó Központ Érd Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye szolgáltatás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szakmai Programját a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. A jóváhagyással egyidejűleg a Közgyűlés 203/2021. (IX.30.) határozatával elfogadott szakmai program hatályát veszti.

Határidő:        a döntés továbbítására – 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

A határozati javaslat melléklete annak formátuma (.pdf) miatt a jegyzőkönyv melléklete.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi állásfoglalást hozta:

  

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Szociális és Egészségügyi Bizottsága

 

10/2024. (I. 18.)

állásfoglalása

 

a Szociális Gondozó Központ Érd Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye

Szakmai Programjának módosításáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a Szociális Gondozó Központ Érd Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye Szakmai Programjának módosításáról szóló határozati javaslatot.

 

 

Az állásfoglalásról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Gregus László

Igen

Balla Imre

Távol

Fülöp Sándorné

Igen

Demjén Attila

Távol

Uhri Bálint

Távol

Szlávik Zsuzsanna

Távol

Tímár Istvánné

Igen

Stass László

Igen

Szentes Gyula

Igen

 

 

Csornainé Romhányi Judit elnök: Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

”Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Szociális Gondozó Központ Érd létszámának változását a határozat melléklete szerint engedélyezi. A létszámváltozás költségvetési fedezetét a 2024. évi költségvetésben biztosítja.

Határidő:        a döntés továbbítására – 30 nap

                      fedezet biztosítására – a 2024. évi költségvetés elfogadásakor

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

A határozati javaslat melléklete annak formátuma (.pdf) miatt a jegyzőkönyv melléklete.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi állásfoglalást hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Szociális és Egészségügyi Bizottsága

 

11/2024. (I. 18.)

állásfoglalása

 

a Szociális Gondozó Központ Érd létszámváltozásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a Szociális Gondozó Központ Érd létszámváltozásáról szóló határozati javaslatot.

 

 

Az állásfoglalásról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Gregus László

Igen

Balla Imre

Távol

Fülöp Sándorné

Igen

Demjén Attila

Távol

Uhri Bálint

Távol

Szlávik Zsuzsanna

Távol

Tímár Istvánné

Igen

Stass László

Igen

Szentes Gyula

Igen

 

 6. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

 

Csornainé Romhányi Judit elnök: Megköszöni a jelenlétet és bejelenti, hogy amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, a bizottság nyilvános ülését bezárja.

 

 

 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Szociális és Egészségügyi Bizottság nyilvános ülése 16:50 perckor befejeződött.

 

 

K.m.f.

 

 

 

       Csornainé Romhányi Judit                                                          Gregus László                                                                   

                      elnök                                                                                 bizottsági tag