NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 

1. Javaslat Érd Megyei Jogú Város fejlesztési dokumentumaihoz készülő Megalapozó Vizsgálat elfogadására

2. Javaslat a 2020. évi Civil alap Természet- és Környezetvédelmi Keretre benyújtott pályázati beszámoló és elszámolás elfogadására

3. Egyebek

 

 

Érd, 2021. december 10.

 

 

                                                                                                          Andrasek Mónika sk.

                                                                                                                      elnök