NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 

  • Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város 2022. évi költségvetéséről
  • Javaslat a Környezetvédelmi Alap 2022. évi felhasználására
  • Beszámoló az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2021 évi piac és a temető fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos tevékenységéről
  • Beszámoló a Fenntarthatósági Bizottság 2021. évi tevékenységéről
  • Egyebek

 

 

Érd, 2022. február 18.

 

 

Andrasek Mónika sk.

           elnök