NAPIRENDI JAVASLAT:

 

  1. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) és Érd MJV TOP Plusz Városfejlesztési Programterve (TVP) (Megalapozó munkarész, FVS, TVP, önértékelési sablon, kérdőívek kiértékelése) elfogadására
  2. Javaslat a „Virágzó érdi porta” pályázat elbírálására

 

 

 

Érd, 2022. július 11.

 

 

Andrasek Mónika sk.

              elnök