NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 

  1. Beszámoló a Környezetvédelmi Alap 2021. évi felhasználásáról
  2. Javaslat Klímabarát park létrehozásához szükséges döntések meghozatalára
  3. Beszámoló az ebrendészeti telep és állatmenhely 2021. évi működéséről
  4. Beszámoló az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2021. évi tevékenységéről
  5. Beszámoló az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2021. évi tevékenységéről
  6. Beszámoló az Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás évi tevékenységéről
  7. Javaslat a „Virágzó érdi porta” pályázat kiírására
  8. Egyebek

 

 

Érd, 2022. május 12.

 

 

Andrasek Mónika sk.

    elnök