NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1, Javaslat az Érdi Ifjúsági Önkormányzat Alapokmányának módosítására

2, Tájékoztató az Érdi Ifjúsági Önkormányzat részére biztosított költségvetési forrás felhasználásáról

3, Beszámoló a 2021. évi nyári napközis tábor lebonyolításáról

4, Javaslat a KÖNYVKERÉK Könyvmentő Egyesülethez történő csatlakozásra

5, Javaslat a 2020. évi Civil alap Kulturális Keretre benyújtott pályázati beszámolók és elszámolások elfogadására

6, Egyebek