NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1. Beszámoló a Beszélj Velem Alapítvány 2020/2021. nevelési évben végzett munkájáról

  1. Javaslat a város területén lévő aluljárók tekintetében „Street art” pályázat kiírására
  2. Javaslat az Érd Kincses Óvoda Harkály Tagóvodája fejlesztésére
  3. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat csatlakozására a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójához
  4. Javaslat a Tehetséggondozó Ösztöndíj és az Esélyteremtő Ösztöndíj pályázat kiírására
  5. Egyebek

 

 

 

Érd, 2022. június 10.

 

                                                                                                                       Gregus László s.k.

                                                                                                                                   elnök