NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1., Tájékoztató az érdi köznevelési intézmények - iskolák - 2020/2021.tanévben végzett munkájáról

2., Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Érdi Kincses Óvoda és az Érdi Szivárvány Óvoda 2020/2021-es nevelési évre vonatkozó beszámolójának elfogadására

3., Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Érdi Kincses Óvoda és az Érdi Szivárvány Óvoda 2021/2022-es nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezésére

4., Javaslat a Poly-Art Alapítvány támogatására

5., Egyebek

 

Zárt ülés:

6., Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálására (későbbi postázás)