Tisztelt Közgyűlés!

 

A Pesovár Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója, Szigetvári József azzal a kéréssel fordul Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatához, hogy a Kisforrás Néptáncegyüttes Pekingi őszi Fesztiválon történő részvételéhez nyújtson anyagi támogatást, amelyre első magyar együttesként kapott meghívást.

Az intézmény 2003. szeptemberében kezdte meg munkáját a Forrás Néptáncegyüttest és a Summerfest Nemzetközi Folklórfesztivált is működtető Magyarok Öröksége Alapítvány fenntartásában. Az iskola székelye Százhalombattán található. Érden öt helyszínen folyik az oktatás: a Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolában, az Érdligeti Általános Iskolában, az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnáziumban, az Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában, valamint az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnáziumban. Alaptevékenysége körében alapfokú nappali munkarend szerinti művészetoktatást végez, táncművészetet, illetve néptáncot oktat. Az intézményben országosan elismert és magas színvonalú művészeti tanítás folyik 6 éves kortól 18 éves korig, biztosítva ezzel a Forrás Néptáncegyüttes utánpótlását és a népi kultúra értékeinek megőrzését.

Mivel az iskolának jelenleg is 125 érdi növendéke van, akiknek minőségi oktatása változatlanul fontos számunkra, javaslom, hogy részesítsük 150 000 forintos támogatásban az alapítványt.

 

Tekintettel arra, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja alapján az alapítványi forrás átvételéről és átadásáról a Közgyűlés jogosult dönteni, kérem a T. Közgyűlést, hogy a támogatás végrehajtása érdekében fogadja el a határozati javaslatot!

 

Érd, 2018. szeptember 21.

 

 

T. Mészáros András

 

 

Előkészítette: Humán Iroda, Közgazdasági Iroda

Kötelezettségvállalás: A 2018. évi költségvetés

A döntés végrehajtásáért felelős szervezeti egység: Közgazdasági Iroda

A döntés továbbításáért felelős szervezeti egység: Közgazdasági  Iroda

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontjában foglalt hatáskörében eljárva, a Magyarok Öröksége Alapítvány részére, a Kisforrás Néptáncegyüttes Pekingi őszi Fesztiválon történő részvételének kiadásaihoz 150.000,- Ft összegű támogatást biztosít.

 

A támogatás fedezete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének polgármesteri keretben rendelkezésre áll.

 

Határidő: a támogatási szerződés aláírására - 30 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges