Tisztelt Közgyűlés! 

Az Egészséges Budapest Program előkészítéséről szóló 1333/2016. (VII.4.) Korm. határozat szerint Magyarország Kormánya a fővárosi és Pest megyei egészségügyi szakellátások fejlesztése, az érintett intézmények infrastrukturális megújítása, a betegbiztonság és betegelégedettség növelése, a lakosság ellátási színvonalának emelése, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés megkönnyítése, valamint kiemelten a sürgősségi esetek hatékonyabb ellátása érdekében támogatja az Egészséges Budapest Program (a továbbiakban: EBP) célkitűzéseit. 

Az Egészséges Budapestért program keretében a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény az alábbi öt területen műszerbeszerzésre pályázatott nyújtott be:

1)      gasztro-enterológiai ellátás fejlesztése,

2)      szülészeti-nőgyógyászati ellátás fejlesztése,

3)      ultrahangos diagnosztika fejlesztése,

4)      kardiológiai ellátás fejlesztése,

5)      egynapos sebészeti és sebészeti ellátás fejlesztése.

 

A tervezett beruházás összértéke 199 711 000 Ft. A fenntartó tulajdonos Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja a 10% (max. 20 000 000 Ft) önrész megfizetését. A beruházás teljes költsége az egyéb járulékos kiadásokkal együtt 201 401 000 Ft. 

Az intézmény augusztus végén értesítést kapott arról, hogy az Egészséges Budapest Programra benyújtott pályázatát az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatja és Támogatási Szerződés formájában biztosítja az 1336/2018. (VII.25.) Kormányhatározat alapján a Pénzügyminisztérium által biztosított központi költségvetési forrásokat. 

A Kormányhatározat értelmében az Intézmény a Program keretein belül 201 400 570 Ft támogatást kap, melyből központi költségvetési forrás 181 400 570 Ft, önkormányzati forrás 20 000 000 Ft. 

Tekintettel arra, hogy a 2019. évre szólóan megkötendő Támogatási Szerződés egyik feltétele az Állami Egészségügyi Ellátó Központ és az Önkormányzat között az Együttműködési Megállapodás megkötése, valamint az önrész összegének biztosítása, kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslat elfogadásával támogassa az egészségügyi intézmény pályázatának megvalósítását!

 

Érd, 2018. szeptember 20.

T. Mészáros András

  

 HATÁROZATI JAVASLAT  

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kormány 1336/2018.(VII.25.) Kormányhatározata alapján az „Egészséges Budapest Program keretében megvalósuló járóbeteg-szakellátási fejlesztések” pályázathoz az Érdi Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény szakrendelője részére biztosítja az orvostechnológiai eszközök beszerzéséhez és korszerűsítéshez, az egynapos sebészet és képalkotó diagnosztika fejlesztéséhez szükséges önkormányzati forrás összegét 20 000 000,- Ft összegben.

Felhatalmazza a polgármestert az Együttműködési Megállapodás, továbbá a pályázat megvalósításával kapcsolatos valamennyi dokumentum aláírására.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 20 000 000,- Ft önrész összegét a 2018. évi költségvetési rendelet általános tartalékának terhére biztosítja. 

Határidő: 2018. szeptember 30. 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges