Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

2018.10.25.

Autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására irányuló pályázati eljárás eredményének megállapítására

Javaslat az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására irányuló pályázati eljárás eredményének megállapítására

Tovább...

Vagyon rendelet módosítása

Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak

feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) rendelet módosítására

Tovább...

A TündérPakk Alapítvány támogatása

Javaslat a TündérPakk Alapítvány támogatására

Tovább...

Lakás rendelet módosítására

Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokról szóló 38/2003. (XII.02.) rendelet módosítására

Tovább...

A Fácán közi lakótelep közterületként használt „utcáinak” és kapcsolódó közmű létesítmények tulajdonjogi rendezésére

Javaslat a Fácán közi lakótelep közterületként használt „utcáinak” és kapcsolódó közmű létesítmények tulajdonjogi rendezésére

Tovább...

Egy havi képviselői tiszteletdíj 50%-kal történő csökkentésére

Javaslat egy havi képviselői tiszteletdíj 50%-kal történő csökkentésére

Tovább...

A Földmunkás u. – Esztergályos u. – 0313 hrsz-ú ingatlan által határolt területre vonatkozó településrendezési eszközök - Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv melléklete - módosítási eljárásában a véleményezési szakasz lezárására

Javaslat a Földmunkás u. – Esztergályos u. – 0313 hrsz-ú ingatlan által határolt területre vonatkozó településrendezési eszközök - Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv melléklete - módosítási eljárásában a véleményezési szakasz lezárására

Tovább...

Az Önkormányzat és az ÉTV Kft. között létrejött szerződés alapján a vízi közművek, műtárgyak 2018. évi bérleti díjának jóváhagyására

Javaslat az Önkormányzat és az ÉTV Kft. között létrejött szerződés alapján a vízi közművek, műtárgyak 2018. évi bérleti díjának jóváhagyására

Tovább...