Tisztelt Közgyűlés!

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában kiépítésre került a minőségbiztosítási rendszer, melynek tanúsítása 2010. június 17. napján egy független tanúsító szervezet által megtörtént. A rendszert a 2017. évi  felügyeleti audit tanúsága szerint azóta is sikeresen működteti a Hivatal. 

A minőségirányítási rendszer egyik kötelező eleme az évenkénti ügyfél-elégedettség mérés, valamint a képviselők, nem képviselő bizottsági tagok, és nemzetiségi önkormányzati képviselők elégedettségének mérése. 

Az adatgyűjtés célja a Közgyűlés, annak Bizottságai valamint a nemzetiségi önkormányzatok képviselői és a Polgármesteri Hivatal közötti munkakapcsolat, kommunikáció javítása annak érdekében, hogy a Polgármesteri Hivatal jobban megismerje az elvárásokat, ezáltal hatékonyabbá tudja tenni a Képviselők és a Bizottságok munkáját. 

A felmérésre legutóbb 2017. február hónapban került sor. A visszaérkezett kérdőívek kiértékelése során az alábbi következtetéseket lehet levonni: 

  • A válaszadók jól ismerik a hivatal munkatársait, a személyes kapcsolattartás a jellemző, amennyiben jobban megismerték a hivatal munkatársait javult a véleményük a hivatal munkájáról;
  •  A segítőkészséget, a munkatársak szakszerűségét, elhivatottságát, sokan kiemelték pozitívumként. A válaszokban fellelhető azonban némi ellentmondás is, hiszen a nyilatkozók egy része szerint korrekt ügyintézés valósítanak meg a hivatalban, ugyanakkor negatív észrevételként az is megjelenik, hogy lassú, merev, bürokratikus az ügyintézés. A megkérdezettek inkább pozitívumokat emeltek ki a hivatali munka jellemzésére, amelyek a személyes kapcsolattartás jó színvonalát mutatják. A válaszadók nagy része egyáltalán nem tapasztalt negatívumot a hivatal részéről.
  • A válaszadók közül többen megjelölték, hogy a hivatali munka színvonalának javítását többek között a meghozott határozatok, rendeletek szigorúbb betartásával, az informatikai korszerűsítéssel, továbbképzésekkel, a telefonközpont javításával, fejlesztésével, a munkakörülmények javításával lehetne elérni.  A javaslatok szerint a panaszkezelő rendszert jobban kellene használni a visszajelzések, az ügyintézés minőségének és a határidők betartásának érdekében Elsősorban a város tisztaságának  javítása  érdekében a rendeletek szigorúbb betartatása (ingatlanok előtti árkok tisztítása, fűkaszálás, illegális szemétlerakások megszüntetése, házszámtáblák kitételének megkövetelése) is indokolt. 

A válaszok alapján elmondható, a Hivatal munkájának megítélése a lakosság körében vagy nem ismert, vagy pozitív. Több véleményben jónak, megfelelőnek ítélik a hivatal munkáját, nem kaptak olyan visszajelzést, ami rossznak minősíti az itt folyó munkát. Problémaként említették meg az ügyintézők elérhetőségét, és Érdliget lemaradását a többi városrészhez képest. 

Kérem a Tisztelt Képviselőket, külső bizottsági tagokat és a nemzetiségi önkormányzati képviselőket, hogy a mellékelt adatlap kitöltésével ismételten segítsék elő, hogy megismerhessük véleményüket a Hivatal munkájáról. Az Önök által kitöltött adatlapokat legkésőbb 2018. február 20-ig kérjük a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Titkárságára visszajuttatni. 

A 2018. évi felméréshez szükséges felmérő adatlapok érintettekhez való eljuttatásáról az Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda munkatársai gondoskodnak.

Érd, 2018. január 12.

 

T. Mészáros András