Tisztelt Közgyűlés!

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban Njtv.) 80. § (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat hivatala a helyi nemzetiségi önkormányzat részére biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. 

Az Njtv. 80. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a kötelezettségeinek teljesítése érdekében a helyi nemzetiségi önkormányzattal a működési feltételek biztosítására és a feladatok ellátására az Njtv.-ben és az államháztartásról szóló törvényben meghatározott tartalommal megállapodást köt, melyet évente felül kell vizsgálni. 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az Njtv.-ben meghatározott kötelezettségének eleget téve 2014. november 23-ai, illetve 27-ei hatálybalépéssel valamennyi települési nemzetiségi önkormányzattal megkötötte az együttműködési megállapodást. 

A fenti jogszabályi hivatkozás alapján a megállapodásokat áttekintettük, és megállapítottuk, hogy az önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatok együttműködését érintő körülmények nem változtak, ezért a megállapodások változatlan tartalommal történő fenntartását javaslom. 

Kérem a T. Közgyűlést, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és fogadja el a határozati javaslatokat! 

Érd, 2018. január 18.

 

T. Mészáros András

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött, és 2014. november 23-án hatályba lépett együttműködési megállapodást felülvizsgálta, és azt és azt változatlan tartalommal hatályában fenntartja. 

Határidő: módosítás aláírására 15 nap 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

  

HATÁROZATI JAVASLAT II. 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján az Érdi Horvát Önkormányzattal megkötött, és 2014. november 27-én hatályba lépett együttműködési megállapodást felülvizsgálta, és azt változatlan tartalommal hatályában fenntartja. 

Határidő: döntés továbbítására - 8 nap 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

 HATÁROZATI JAVASLAT III. 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött, és 2014. november 23-án hatályba lépett együttműködési megállapodást felülvizsgálta, és azt változatlan tartalommal hatályában fenntartja. 

Határidő: döntés továbbítására - 8 nap 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

 HATÁROZATI JAVASLAT IV. 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött, és 2014. november 27-én hatályba lépett együttműködési megállapodást felülvizsgálta, és azt változatlan tartalommal hatályában fenntartja. 

Határidő: döntés továbbítására - 8 nap 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

 HATÁROZATI JAVASLAT V. 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött, és 2014. november 27-én hatályba lépett együttműködési megállapodást felülvizsgálta, és azt változatlan tartalommal hatályában fenntartja. 

Határidő: döntés továbbítására - 8 nap 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.