Tisztelt Közgyűlés! 

Érd polgármestereként sok más magyar település vezetőjével együtt aggodalommal figyelem a Soros-tervvel kapcsolatos, Brüsszelből érkező híreket, amelyek szerint Soros György bevándorlásszervező irodákat akar nyitni a magyar vidéki városokban, és több százezer dollárt osztott és oszt szét, hogy megerősítse vidéki hálózatát. 

Azt is látjuk, hogy Brüsszelben gőzerővel zajlik a Soros-terv végrehajtása, és egyre nő a nyomás Magyarországon, hogy álljon el a Soros-terv útjából és fogadja el a kötelező, felsőkorlát nélküli kvótát. A felső korlát nélküli kötelező betelepítésről szóló javaslat ügyében összefogott az Európai Bizottság és az Európai Parlament, és a tervet az Európai Tanácson is át akarják vinni. Ez a terv a magyar településekre rendkívül veszélyes, hiszen megvalósulása esetén megszűnne a mindennapok biztonsága, veszélybe kerülne a települések jövője. 

Érden sok civil egyesület működik, amelyeket az önkormányzat a lehetőségeihez képest támogatott és támogat. A polgármesteri keret jelentős részét is ilyen támogatásokra fordítom évről évre. A környezetvédőktől a kerékpárosokig, a hagyományőrzőktől a szabadidősportokat szervező egyesületekig számos civil szervezetet, számos általuk szervezett programot, rendezvényt támogatunk, jelentősen hozzájárulva ezzel az érdi civil szervezetek biztonságos működéséhez. Bízunk abban, hogy ez a hatékony együttműködés a jövőben sem változik. 

Érd biztonságos város és az lesz a jövőben is, ahol nem tudott megjelenni Soros Györgynek a migránsok betelepítését célzó törekvése. Ugyanakkor szolidárisak vagyunk azokkal a településekkel, amelyeket közvetlenül is érinthet a Soros-hálózat tevékenysége, ezért arra teszek javaslatot, hogy Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése határozatban elutasítsa el a Soros-terv végrehajtását célzó törekvéseket, és támogassa a veszélyeztetett települések azon jogát, hogy maguk dönthessenek, kikkel szeretnének együtt élni, akarnak-e migránstáborokat a területükön.

Kérem a T. Közgyűlést, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és fogadja el a határozati javaslatot! 

Érd, 2018. január 18.

T. Mészáros András

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése elutasítja a Soros-tervet és azt a törekvést, hogy bevándorlóországgá változtassák Magyarországot. A Soros-hálózat óriási befolyása révén Brüsszel a tagállamokra akarja erőltetni a kötelező, felső korlát nélküli, állandó betelepítési kvótát, ami sérti hazánk szuverenitását és veszélyezteti az ország biztonságát és jövőjét. 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése elutasítja a Soros-hálózat törekvését, hogy a magyar parlamentet és a Kormányt megkerülve, a magyar emberek akaratával szemben hazánkban is megszervezze a bevándorlást és Magyarországot bevándorlóországgá tegye. 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése elutasítja a Soros-hálózat beavatkozási szándékát a magyar választási kampányba. 

A fentiekre tekintettel Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Kormányt, hogy minden eszközzel lépjen fel a Soros-terv végrehajtása ellen. 

Határidő: közzétételre - azonnal 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.