Tisztelt Közgyűlés!

 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 20. fejezeti kezelésű előirányzatok 35. alcímcsoport 14. jogcímcsoportban a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapja fejezeti kezelésű előirányzat terhére pályázatot hirdet.

 

  1. A pályázat célja:

 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által a Vízközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtott támogatás célja a Gördülő Fejlesztési Tervben (a továbbiakban: GFT) rögzített, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: MEKH) által jóváhagyott rekonstrukciók megvalósítása, a víziközmű-rendszerek műszaki állapotának javítása.

 

  1. A pályázók köre:

 

Többek között a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 1. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott ellátásért felelős vagy az ellátásért felelős önkormányzatok konzorciuma.

 

  1. A támogatás formája:

 

Vissza nem térítendő.

 

  1. A támogatás összege:

 

Min. 10 millió Ft, max. 100 millió Ft.

 

  1. A támogatás mértéke:

 

Maximum 70%.

 

  1. Határidő

 

A pályázatok benyújtása 2019. február 28-áig lehetséges.

 

  1. A pályázat tartalma

 

A felhívás keretében víziközmű-rendszerenként egy pályázat nyújtható be.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a lenti tartalommal az Érd és Térsége Víziközmű Kft. és az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság vonatkozásában kíván egy-egy pályázatot benyújtani:

 

  1. Érd és Térsége Víziközmű Kft.

 

3000 m3-es medence (2030 Érd, Bakonyi út hrsz: 5623)  belső falai vízzáró szigetelésének felújítását kívánjuk megvalósítani. A felújítás szükséges, mert a 80-as években megvalósított, 3000 m3-es vasbeton szerkezetű ívóvíztároló medence belső felületeit az akkori technológiai előírásoknak megfelelően műgyantás bevonattal látták el, ezzel növelve a medence vízzáróságát. Az évek folyamán medencemosások alkalmával az tapasztalható, hogy helyenként a műgyanta bevonat lepereg a betonfelületekről, illetve feltáskásodik, így közegészségügyi és vízzárósági szempontból magas kockázatot jelent.

A rekonstrukció becsült költsége nettó 25 000 000,- Ft.

 

  1. Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

 

2030 Érd, Pál utca és környezetének szennyvízcsatorna rekonstrukciója (2030 Érd, Gyula utca hrsz: 13862, 13786; Gábor utca hrsz: 13896; Pál utca hrsz: 14959).

A D300 ac. anyagú gerincvezeték teljes felújítása a Pál utca-Gábor utca- Gyula utca vonalán történik, cca. 555 fm hosszon, az érintett beton aknák felújításával együtt. A vezetékanyag korrodált, nem mosatható, eséshibák találhatóak a szelvényben.

A rekonstrukció becsült költsége nettó 28 721 000,- Ft.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a vizíközmű vagyon és a szennyvízvagyon felújítása tekintetében  Áfa visszaigénylésre jogosult, ezért a pályázat benyújtása során a támogatás és az önrész telintetében is csak nettó finanszírozásra jogusult. A felújítások Áfa összegét, amely összesen 14 504 670 Ft az önkormányzatnak meg kell előlegeznie a szállítói számlák kifizetésekor, majd az Adóhivataltól visszaigénylendő Áfa bevételként térül meg a kifizetett összeg.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a pályázat benyújtását támogassa, valamint hatalmazza fel a polgármestert a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére!

 

Érd, 2019. február 8.

 

Simó Károly

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztérium által a Vízközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatására kiírt pályázati felhívásra „Érd, Bakonyi úti 3000 m3 –es medence belső falainak felújítása” (2030 Érd, Bakonyi utca hrsz: 5623) tárgyban pályázatot nyújt be. A benyújtandó pályázathoz kapcsolódóan a Vízügyi Építési Alap terhére vállalja a pályázati önerő biztosítását, melynek összege nettó 7 500 000 Ft. A beruházás költségei az alábbiak:  

 

Fejlesztéssel érintett víziközmű-szolgáltató

Igényelt támogatás nettó összege (70 %) - Ft

Önerő nettó összege (30 %) - Ft

Fejlesztési igény nettó összköltsége - Ft

Érd és Térsége Víziközmű Kft.

17 500 000

7 500 000

25 000 000

 

 

Határidő: azonnal

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Innovációs és Technológiai Minisztérium által a Vízközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatására kiírt pályázati felhívásra „Érd, Pál utca és környezetének szennyvízcsatorna rekonstrukciója” (2030 Érd, Gyula utca hrsz: 13862, 13786; Gábor utca hrsz: 13896; Pál utca hrsz: 14959)  tárgyban pályázatot nyújt be. A benyújtandó pályázathoz kapcsolódóan a Elkülönített Csatorna Alap felhalmozott eszközhasználati díj terhére vállalja a pályázati önerő biztosítását, melynek összege nettó 8 616 300 Ft. A beruházás költségei az alábbiak:  

 

Fejlesztéssel érintett víziközmű-szolgáltató

Igényelt támogatás nettó összege (70 %) - Ft

Önerő nettó összege (30 %) - Ft

Fejlesztési igény nettó összköltsége - Ft

ÉTCS Kft.

20 104 700

8 616 300

28 721 000

 

 

Határidő: azonnal

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.