Tisztelt Közgyűlés!

 

 

 

A Poly-Art Alapítvány elnöke Somfai István arról tájékoztatta önkormányzatunkat, hogy az alapítvány Bíró András neves irodalmár, - városunk díszpolgára - részére síremléket kíván készíttetni, mivel a jelenlegi sír a temető díszsírhelyén három éve méltatlanul elhanyagolt állapotban van.

 

Az Alapítvány a cél megvalósítása érdekében Szilasi László kőfaragó mestertől árajánlatot kért. E szerint a síremlék elkészítésének teljes költsége 800 000,- Ft lenne, melyből a társadalmi szervezet saját költségvetésből 150 000,- Ft -ot tudna biztosítani. A fennmaradó 650 000,- Ft tekintetében az Elnök Úr azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy azt részükre támogatásként biztosítsuk.

 

A fenti céllal egyetértek, ezért javaslom az Alapítvány támogatását 650.000,- Ft összegben a polgármesteri keret terhére.

 

Tekintettel arra, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja alapján az alapítványi forrás átvételéről és átadásáról a Közgyűlés jogosult dönteni, kérem a T. Közgyűlést, hogy a támogatás végrehajtása érdekében fogadja el a határozati javaslatot!

 

 

Érd, 2019. március 21.

 

 

 

 T. Mészáros András

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontjában foglalt hatáskörében eljárva, a Poly-Art Alapítvány részére Bíró András síremlékének elkészítéséhez 650.000,- Ft összegű támogatást biztosít.

 

A támogatás fedezete az önkormányzat 2019.évi költségvetésében 16.melléklet  K512 során rendelkezésre áll.

 

 

Határidő: a támogatási szerződés aláírására - 30 nap

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges