Tisztelt Közgyűlés!

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. március 15-én teremtette meg az Ifjúsági Önkormányzat működésének kereteit, elfogadva a szervezet alapokmányát, ami a szervezet megalakulásának, szervei megválasztásának és működésének, valamint az önkormányzat és az ifjúsági önkormányzat együttműködésének szabályait tartalmazza.

 

2019 szeptemberében már ötödik alkalommal kerül sor az ifjúsági önkormányzat megválasztására. A 2018/2019-es tanévtől kezdődően városunkban újabb középiskola kezdte meg működését, mivel a Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolában gimnáziumi osztály indult.

 

Tekintettel arra, hogy az Alapokmány szerint minden érdi középiskolában tanuló diáknak joga van részt venni az ifjúsági önkormányzat munkájában, illetve annak megválasztásában, így a szabályozást ennek megfelelően indokolt módosítani.

 

A javaslat szerint a Marianum Gimnázium belépésével az alpolgármesterek száma kettőről háromra változik, így a képviselő-testület létszáma is egy fővel növekszik. Továbbá az Alapokmánynak a szavazatok súlyozásáról rendelkező 1. függeléke is kiegészül a Marianum Gimnáziumra vonatkozó számítással.

 

Ezzel egyidejűleg tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy az ifjúsági önkormányzat 2019. évi választását szeptember 27-ére tűztem ki.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést vitassa meg és fogadja el az Ifjúsági Önkormányzat módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapokmányát!

 

 

Érd, 2019. március 22.

 

 T. Mészáros András

 

 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Érd Megyei Jogú Város Ifjúsági Önkormányzatának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapokmányát a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő:       a döntés továbbítására – azonnal

Felelős:           T. Mészáros András polgármester

 

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.