Tisztelt Közgyűlés!

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 45. § (3) bekezdése értelmében a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbi tájékoztatást adom:

 

35/2019. (II.28.)

az Érd, Tolmács u. 091/4, 091/6, 091/34, 091/144 és 091/146 ingatlanok gazdasági célú fejlesztésére vonatkozó telepítési tanulmányterv elfogadásáról

Határidő: a döntés továbbítására – azonnal

A döntés továbbítása megtörtént.

36/2019. (II.28.)

a Magyar Állam tulajdonában lévő érdi

0304/2 (volt honvédségi bázis) hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezéséről

Határidő: a kezdeményezés továbbítására 30 nap,

a további intézkedések, jognyilatkozatok megtételére és

a megállapodás aláírására - folyamatos

A határozat és a kérelem  továbbítva az MNV Zrt. részére.

37/2019. (II.28.)

a Magyar Állam tulajdonában lévő érdi

0304/3 (volt honvédségi bázis) hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezéséről

Határidő: a kezdeményezés továbbítására 30 nap,

a további intézkedések, jognyilatkozatok megtételére és

a megállapodás aláírására - folyamatos

A határozat és a kérelem  továbbítva az MNV Zrt. részére.

38/2019. (II.28.)

a Magyar Állam tulajdonában lévő érdi

0304/4 (volt honvédségi bázis) hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezéséről

Határidő: a kezdeményezés továbbítására 30 nap,

a további intézkedések, jognyilatkozatok megtételére és

a megállapodás aláírására - folyamatos

A határozat és a kérelem  továbbítva az MNV Zrt. részére.

39/2019. (II.28.)

a Magyar Állam tulajdonában lévő érdi 0304/6 (volt honvédségi bázis) hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezéséről

Határidő: a kezdeményezés továbbítására 30 nap,

a további intézkedések, jognyilatkozatok megtételére és

a megállapodás aláírására - folyamatos

A határozat és a kérelem  továbbítva az MNV Zrt. részére.

40/2019. (II.28.)

az Érdi Kincses Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására vonatkozó pályázat kiírásáról

Határidő: a pályázati kiírás továbbítására – 2019. március 8.

A pályázat kiírása a közigállás.hu-n, Érd MJV honlapján és az Érdi Újságban megjelent.

41/2019. (II.28.)

a civil szervezetek támogatására elkülönített főösszeg egyes keretek közötti felosztásáról

Határidő: a döntés továbbítására – 8 nap

Az érintett bizottságok soron következő ülésükön írják ki a civil szervezetekre vonatkozó pályázatokat.

43/2019. (II.28.)

az érdi 1. számú vegyes alapellátási fogorvosi körzet alapellátási feladatainak tárgyában megkötött feladat-ellátási szerződés megszüntetéséről

Határidő: azonnal

A szerződés aláírásra került, a Szolgáltatónak és a NEAK-nak továbbítva.

44/2019. (II.28.)

az érdi 1. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet fogorvosi feladatainak területi ellátási kötelezettséggel történő végzésére irányuló feladat-ellátási szerződés megkötéséről

Határidő: folyamatos

A feladat-ellátási szerződés megkötésre került, a Szolgáltatónak és a NEAK-nak továbbítva..

45/2019. (II.28.)

az érdi 13. számú vegyes alapellátási fogorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátása tárgyában megkötött feladat-ellátási szerződés megszüntetéséről

Határidő: azonnal

A szerződése aláírásra került, a Szolgáltatónak és a NEAK-nak továbbítva.

46/2019. (II.28.)

az érdi 13. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet fogorvosi feladatainak területi ellátási kötelezettséggel történő végzésére irányuló feladat-ellátási szerződés megkötéséről

Határidő: folyamatos

A feladat-ellátási szerződése megkötésre került, a Szolgáltatónak és a NEAK-nak továbbítva.

47/2019. (II.28.)

az érdi 14. számú vegyes alapellátási fogorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátása tárgyában megkötött feladat-ellátási szerződés megszüntetéséről

Határidő: azonnal

A szerződése aláírásra került, a Szolgáltatónak és a NEAK-nak továbbítva.

48/2019. (II.28.)

az érdi 14. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet fogorvosi feladatainak területi ellátási kötelezettséggel történő végzésére irányuló feladat-ellátási szerződés megkötéséről

Határidő: folyamatos

A feladat-ellátási szerződése megkötésre került, a Szolgáltatónak és a NEAK-nak továbbítva.

50/2019. (II.28.)

az érdi 18. számú háziorvosi alapellátási körzet háziorvosi feladatainak területi ellátási kötelezettséggel történő végzésére irányuló feladat-ellátási szerződés megkötéséről

Határidő: az előszerződés megkötésére 15 nap, a szerződés megkötésére 30 nap

Az előszerződés aláírása megtörtént.

51/2019. (II.28.)

a Magyar Földrajzi Múzeum stratégiai tervének elfogadásáról

Határidő: folyamatos

A határozat továbbítása az Intézmény részére megtörtént.

55/2019. (II.28.)

 

a Fogorvosi Ügyelet 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Határidő: a határozat közlésére – azonnal

A határozat továbbítása a szolgáltató részére megtörtént.

64/2019. (II.28.)

 

Érd Város Díszpolgára Kitüntető Cím adományozásáról

Határidő: a díj átadására – 2019. március 15.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

A díj átadása a 2019. március 15-ei ünnepségen megtörtént

65/2019. (II.28.)

Érd Városáért Kitüntetés adományozásáról

Határidő: a díj átadására – 2019. március 15.

A díj átadása a 2019. március 15-ei ünnepségen megtörtént

66/2019. (II.28.)

Érdi Tudományos Díj adományozásáról

Határidő: a díj átadására – 2019. március 15.

A díj átadása a 2019. március 15-ei ünnepségen megtörtént

67/2019. (II.28.)

 

az Érd Városáért Kitüntetés külkapcsolati tagozata adományozásáról

Határidő: a díj átadására – 2019. március 15.

A díj átadása a 2019. március 15-ei ünnepségen megtörtént

22/2019. (I.31.)

a 12. számú háziorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátása tárgyában megkötött feladat-ellátási szerződés és haszonkölcsön szerződés módosításáról

Határidő: szerződésmódosításra 2019. március 31.

A szerződés módosítása megtörtént.

 

23/2019. (I.31.)

a 12. számú háziorvosi alapellátási körzet háziorvosi feladatainak területi ellátási kötelezettséggel történő végzésére feladat-ellátási szerződés megkötéséről

Határidő: folyamatos

A feladat-ellátási szerződés aláírása megtörtént.

 

32/2019. (II.14.)

 

a ”Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra” kiírt felhívásra az „Érd, Bakonyi úti 3000 m3 –es medence belső falainak felújítása” (2030 Érd, Bakonyi utca hrsz: 5623) tárgyban pályázat benyújtásáról

Határidő: azonnal

A pályázat benyújtása megtörtént.

33/2019. (II.14.)

 

a ”Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra” kiírt felhívásra az „Érd, Pál utca és környezetének szennyvízcsatorna rekonstrukciója” (2030 Érd, Gyula utca hrsz: 13862, 13786; Gábor utca hrsz: 13896; Pál utca hrsz: 14959)  tárgyban pályázat benyújtásáról

Határidő: azonnal

A pályázat benyújtása megtörtént.

 

 

 

Érd, 2019. március 20.

 

 

 

 T. Mészáros András