Tisztelt Közgyűlés!

 

Orbán Viktor miniszterelnök 2019. február 10-én elmondott évértékelő beszédében hétpontos családvédelmi akciótervet hirdetett meg. Az azóta eltelt másfél hónap során a kormány kidolgozta ennek részleteit, és több pontját már az Országgyűlés is napirendjére vette.

 

Érd Megyei Jogú Várost különösen is érintik ezek az intézkedések, hiszen városunk lakosságának átlagéletkora 40 év, a népességszám évről évre emelkedik, a beköltözők pedig általában fiatal családosok. Nekünk önkormányzati képviselőknek kötelességünk az itt élő családosok érdekeinek védelme. Ezzel a törekvésünkkel összhangban van a kormány családvédelmi akcióterve, amelyet így támogatni kötelességünk. Meggyőződésünk, hogy a Kormány által kidolgozott családtámogatási akcióterv: a gyerekvállalás anyagi biztonságának elősegítése, a gyerekvállalás ösztönzése, a családok terheinek csökkentése, a nagyszülőknek a gyereknevelésben vállalt szerepének elismerése és a többi javasolt intézkedés az egyetlen helyes, az európai értékrenddel, a zsidó-keresztény örökséggel összhangban lévő válasz a bevándorlás problémájára.

Mindazok, akik ellenzik a magyar családok védelmére kidolgozott intézkedéseket, mindazok, akik szerint a népességfogyás hazai és globális szempontból is szükséges és támogatandó, mindazok, akik a megszületett és születendő gyerekeket „fogyasztási és presztízsjavaknak” tartják, szembehelyeznek a klasszikus európai értékrenddel és ezzel ártanak a magyar családoknak.

 

Mindezekre tekintettel kérem a T. Közgyűlést, hogy a határozati javaslatot fogadja el!

 

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 28. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy az előterjesztés sürgősségét az indokolja, hogy a családtámogatási akcióterv egyes, az érdi családokat is kedvezően érintő elemei a közelmúltban már bevezetésre is kerültek. 

 

 

Érd, 2019. március 26.

 

 T. Mészáros András

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése üdvözli Magyarország Kormányának a családok védelmére hozott hétpontos akciótervét. Ezzel összhangban pedig elutasítja azokat a törekvéseket, amelyek nem a családok életkörülményeinek könnyítésében, nem a gyermekvállalás ösztönzésében, nem a gyermekeket, unokákat nevelő szülők és nagyszülők megbecsülésében, hanem a bevándorlásban látják biztosítottnak Európa jövőjét.

Nekünk, megválasztott önkormányzati képviselőknek kötelességünk az itt élő családosok érdekeinek védelme. Ezzel a törekvésünkkel összhangban van a kormány családvédelmi akcióterve, amelyet így támogatni kötelességünk. Meggyőződésünk, hogy a Kormány által kidolgozott családtámogatási akcióterv: a gyerekvállalás anyagi biztonságának elősegítése, a gyerekvállalás ösztönzése, a családok terheinek csökkentése, a nagyszülőknek a gyereknevelésben vállalt szerepének elismerése és a többi javasolt intézkedés az egyetlen helyes, az európai értékrenddel, a zsidó-keresztény örökséggel összhangban lévő válasz a bevándorlás problémájára.

 

 

Határidő: a határozat közzétételére - 3 nap

 

Felelős: T. Mészáros András polgármestere

 

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.