Tisztelt Közgyűlés!

 

 

A Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett Óvodai Pályaépítési Program keretében történő pályázat benyújtásáról szóló 236/2018. (XI.29.) határozat alapján „Grundméretű műfüves óvodai labdarúgó pálya építése” tárgyában pályázat benyújtására került sor az alábbi helyszínek vonatkozásában:

 

- Érdi Kincses Óvoda – Edit u. 3. hrsz.: 2252/42

- Érdi Kincses Óvoda – Fácán Tagóvoda, Fácán köz 33., hrsz.: 18223/8,

- Érdi Szivárvány Óvoda Erdőszéle Tagóvoda – Favágó u. 63. hrsz.: 936,

- Érdi Szivárvány Óvoda Kisfenyves Tagóvoda – Erkel Ferenc u. 4., hrsz.: 15239.

 

A pályázat benyújtását követően derült fény arra, hogy az Edit utca 3. és a Favágó utca 63. szám alatti ingatlanok mégsem alkalmasak a műfüves óvodai labdarúgó pálya megvalósítására.

 

Mivel szerződéskötésre még nem került sor, pályázatunkat emiatt nem szükséges módosítani, azonban az erre a két helyszínre jutó 3 458 368 forintos pályázati önrészt a költségvetés céltartalék soráról az általános tartalék sorára szükséges visszavezetni.

 

 

Kérem a Közgyűlést, hogy fogadja el a határozati javaslatot!

 

 

Érd, 2019. június 18.

 

 

 T. Mészáros András

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett Óvodai Pályaépítési Programra 236/2018. (XI.29.) határozatával több helyszín vonatkozásában pályázatot nyújtott be.

 

Tekintettel arra, hogy a pályázatban megjelölt - Érdi Kincses Óvoda, Edit u. 3. hrsz.: 2252/42, és Érdi Szivárvány Óvoda Erdőszéle Tagóvoda, Favágó u. 63. hrsz.: 936 - ingatlanokon a beruházás műszaki okok miatt nem valósítható meg, a Közgyűlés az e helyszínekre jutó 3 458 368 forint összegű pályázati önrészt a 2019. évi költségvetés céltartalék soráról az általános tartalék sorára átcsoportosítja.

 

 

Határidő: 2019. június 30.

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.