Tisztelt Közgyűlés!

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2018. január 1. napjától 2018. december 31-éig terjedő időszakra közszolgáltatási szerződést kötött a Volánbusz Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (továbbiakban: Szolgáltató) az Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításra.

 

A Szolgáltató a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint meghatározott közszolgáltatási feladatainak ellátásával kapcsolatosan a 2018. évben végzett tevékenységéről megküldte éves beszámolóját.

 

A beszámoló a közszolgáltatási szerződés 2018. évi teljesítésére vonatkozóan a rendelkezésre álló adatok alapján tartalmazza:

 

 • az indított járatok számát;
 • a hasznos kilométer-teljesítményt;
 • a férőhelykilométer-teljesítményt;
 • az utas szám és utaskilométer adatokat;
 • a menetdíjbevételeket kategóriánként részletezve;
 • a 2018. évi gazdálkodási adatokat;
 • az iparűzési-és építményadót;
 • az üzemeltetett autóbuszok típusát, életkorát, futásteljesítményét;
 • a baleseti statisztikát;
 • a késett és kimaradt járatok számát;
 • az utas panaszokról készített tájékoztatót.

 

A Volánbusz Zrt. 2018-es évről szóló beszámolója jelen előterjesztés mellékletét képezi.

 

A Közszolgáltatónak az SAP integrált vállalatirányítási rendszerben rögzített gazdálkodási adatok alapján nettó 34 120 218 Ft finanszírozási igénye áll fenn az önkormányzattal szemben. A 2017. január 1–jén létrejött közszolgáltatási szerződése alapján, a Szolgáltató jogosult a bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek és a méltányos, 5% nyereségének megtérítésére.

 

Javaslom, hogy a Szolgáltató részére a jelen Közgyűlésen előterjesztett „települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésnek támogatására” című pályázatban megállapított támogatással nem fedezett önrész (saját forrás) összege, azaz 15 164 541 Ft kerüljön megtérítésre a beszámoló elfogadásával egyidejűleg.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el a beszámolót!

 

Érd, 2019. augusztus 16.

 

                                                                                                                 

T. Mészáros András

               

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Volánbusz Zártkörűen Működő Részvénytársaság Érd Megyei Jogú Város területén, a 2018. évben autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló beszámolóját.

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal a VOLÁNBUSZ Zrt. 2018. évi feladatellátáshoz kapcsolódó finanszírozási igényének oly módon történő teljesítésére, hogy a  „települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésnek támogatására” című pályázatban meghatározott, támogatással nem fedezett 15.164. 541 Ft összegű önrész (saját forrás) megfizetését a város 2019. évi költségvetésének általános tartaléka terhére vállalja.

 

 

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Határidő: a határozat továbbítására: azonnal

 

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.