Tisztelt Közgyűlés!

 

I. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/D. §  (1) bekezdése rögzíti, hogy a polgármestert – illetve a Kttv. 225/K. §  (1) bekezdésére is figyelemmel az alpolgármestert –, ha e tisztségét legalább két évig betöltötte és foglalkoztatási jogviszonya a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 69. § (1) bekezdés a) vagy f) pontja, azaz új polgármester megválasztása, vagy lemondás miatt szűnt meg, végkielégítésként háromhavi illetményének megfelelő összegű juttatás illeti meg, amelyet a közgyűlés további, legfeljebb háromhavi illetmények megfelelő összeggel kiegészíthet.

 

Ez a juttatás nem illeti meg a polgármestert, ha országgyűlési képviselői, alpolgármesteri vagy polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyt létesít. Ha a polgármester a foglalkoztatási jogviszonya megszűnését követő három hónapon belül létesít országgyűlési képviselői, alpolgármesteri vagy polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyt, akkor az e bekezdés szerinti juttatás időarányos részét vissza kell fizetnie, és a kiesett időtartam közszolgálati jogviszonyban töltött időnek számít.

 

A fentiek alapján a háromhavi illetménynek megfelelő összegű végkielégítés alanyi jogon illeti meg a polgármestert és az alpolgármestereket, míg a további, legfeljebb háromhavi juttatás a közgyűlés mérlegelése alapján adható, ezért ez utóbbi esetben döntést kell hoznia a Közgyűlésnek.

 

II. A Kttv. 225/C. §-a szabályozza a polgármester éves szabadsága tervezésének, engedélyezésének, és kivételének rendjét, kötelezettségét. A Kttv. 107. § (1) bekezdése a szabadság megváltását alapesetben tiltja, és csak kivételes esetben – ha a munkáltató az arányos szabadságot nem adta ki – a foglalkoztatási jogviszony megszűnésekor teszi lehetővé a 107. § (2) bekezdésében foglaltak szerint.

 

 

A Kttv. polgármesterre is megfelelően alkalmazandó 104. § (6) bekezdése alapján a szabadság kiadására vonatkozó igény a foglalkoztatási jogviszony (polgármester esetében a választási ciklus) fennállása alatt nem évül el; továbbá a szabadság megváltásával kapcsolatos igény elévülése a jogviszony megszűnésének – az önkormányzati választás – napján kezdődik.

 

A 2014–2019 választási ciklust tekintve a szabadság-nyilvántartások áttekintése alapján megállapítottuk, hogy T. Mészáros András leköszönő polgármesternek 160 nap ki nem vett szabadsága van, melynek pénzbeli megváltásáról a Közgyűlés dönt.

 

 

Érd, 2019. október 31.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/D. §  (1) bekezdésére – T. Mészáros András leköszönő polgármesternek az e tisztsége alapján fenti jogszabály szerint őt megillető végkielégítését nem egészíti ki.

 

Határidő:       határozat közlésére: azonnal

Felelős:           Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

 

Szavazás módja: titkos szavazás, egyszerű többség szükséges

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 107. § (2) bekezdésére – T. Mészáros András 2014–2019. évekről fennmaradt, de igénybe nem vett 160 nap szabadságát megváltja.

 

Határidő:       határozat közlésére: azonnal

Felelős:           Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

 

Szavazás módja: titkos szavazás, egyszerű többség szükséges

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT III.

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/D. §  (1), valamint a 225/K. §  (1) bekezdésére – Simó Károly leköszönő alpolgármesternek az e tisztsége alapján fenti jogszabály szerint őt megillető végkielégítését nem egészíti ki.

 

 

Határidő:       határozat közlésére: azonnal

Felelős:           Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

 

Szavazás módja: titkos szavazás, egyszerű többség szükséges

 

HATÁROZATI JAVASLAT IV.

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/D. §  (1), valamint a 225/K. §  (1) bekezdésére – dr. Bács István leköszönő alpolgármesternek az e tisztsége alapján fenti jogszabály szerint őt megillető végkielégítését nem egészíti ki.

 

Határidő:       határozat közlésére: azonnal

Felelős:           Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

 

Szavazás módja: titkos szavazás, egyszerű többség szükséges