Tisztelt Közgyűlés!

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert, főpolgármester-helyettest, a megye közgyűlése alelnököt (a továbbiakban együtt: alpolgármester) választ, több alpolgármestert választhat. A képviselő-testület legalább egy alpolgármestert saját tagjai közül választ meg. Az alpolgármester jogai és kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek, a megbízás megszűnésével szűnnek meg.

 

A polgármester határozza meg az alpolgármesterek feladatait, irányítja és ellenőrzi az alpolgármesterek munkáját, gyakorolja felettük az egyéb munkáltatói jogokat. Több alpolgármester esetén a polgármester bízza meg általános helyettesét.

 

Az alpolgármesteri tisztség főállásban is ellátható. A főállású alpolgármester foglalkoztatási jogviszonya a helyi önkormányzat képviselő-testületének a tisztség főállásban történő betöltéséről szóló döntését követően, az alpolgármester megválasztásával jön létre.

 

Javaslom, hogy a tisztelt Közgyűlés két főállású alpolgármestert válasszon meg a saját tagjai közül.

 

Indítványozom, hogy a tisztelt Közgyűlés Szűcs Gábor és Tetlák Örs települési képviselőt főállású alpolgármesternek válassza meg. A polgármester általános helyettesének Szűcs Gábort jelölöm meg.

 

 

Érd, 2019. október 31.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT I.

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Szűcs Gábor települési képviselőt 2019. november 5. napjával főállású alpolgármesternek választja meg.

 

 

Szavazás módja: titkos szavazás, minősített többség szükséges

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Tetlák Örs települési képviselőt 2019. november 5. napjával főállású alpolgármesternek választja meg.

 

 

 

Szavazás módja: titkos szavazás, minősített többség szükséges