Tisztelt Közgyűlés!

 

A képviselő-testületnek az a joga, hogy önállóan döntsön bizottsági rendszerének kialakításáról, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében biztosított, önkormányzatokat megillető szervezetalakítási jogon alapul.

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 42. § 2. pontja alapján a képviselő-testület szervezetének kialakítása és működésének meghatározása át nem ruházható képviselő-testületi hatáskörnek minősül.

 

Ugyanakkor az Mötv. a bizottságok létrehozásának mindössze a kereteit rögzíti, e törvényi keretek között a képviselő-testület szabadon dönt arról, hogy milyen feladatok ellátására, milyen létszámmal hoz létre bizottságot. A képviselő-testület a bizottságait döntési joggal ruházhatja fel, döntésével hatáskört, rendeletével pedig hatósági hatáskört is megállapíthat számukra.

 

Az Mötv. 41. § (2) bekezdése alapján a bizottságok a képviselő-testület szervei, amelyek a képviselő-testületet segítik az önkormányzati feladatok ellátásában. A bizottsági struktúra alapvető szervezeti kérdés, ezért az Mötv. 57. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testületnek a szervezeti és működési szabályzatában kell meghatároznia a bizottságait, a bizottságok tagjainak számát, a bizottságok feladat- és hatáskörét, valamint működésük alapvető szabályait. Az alakuló vagy az azt követő ülésen a polgármester előterjesztésére köteles megválasztani a törvény által kötelezően létrehozandó és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott bizottságait.

 

A bizottság elnökének és tagjainak megbízatása a képviselő-testület által történő megválasztással jön létre, a képviselő-testület megbízatásának időtartamára. A bizottság elnökét és – az elnökkel együtt számított – tagjainak több mint a felét az önkormányzati képviselők közül kell választani.

 

A képviselő-testület a bizottság személyi összetételét, létszámát a polgármester előterjesztésére bármikor megváltoztathatja, a kötelezően létrehozandó bizottság kivételével a bizottságot megszüntetheti.

 

 

A Közgyűlés a Szervezeti és Működési Szabályzat 53. § (1) bekezdésének módosításával az alábbi bizottsági szervezetet hozta létre:

 

  • Pénzügyi Bizottság;
  • Gazdasági Bizottság;
  • Jogi és Közbiztonsági Bizottság;
  • Fenntarthatósági Bizottság;
  • Szociális és Egészségügyi Bizottság;
  • Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság;
  • Sport Bizottság.

 

 

Az Mötv. 34. § alapján a képviselő-testület a polgármesternek vagy bármely önkormányzati képviselőnek a javaslatára az önkormányzati képviselők közül tanácsnokot választhat. A tanácsnok felügyeli a képviselő-testület által meghatározott önkormányzati feladatkörök ellátását.

 

A Közgyűlés a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításával megteremtette a tanácsnoki tisztség működésének kereteit, és részére a településfejlesztés körében az okos város koncepciója előkészítésének felügyeletével kapcsolatos feladatkört határozta meg.

 

Javaslom, hogy a tisztelt Közgyűlés a fenti feladatok felügyeletével megbízott tanácsnoknak Gál Alex települési képviselőt válassza meg.

 

Kérem, hogy a Közgyűlés a tanácsnok személyét és a bizottságok személyi összetételét a határozati javaslatban foglaltak szerint fogadja el.

 

 

Érd, 2019. október 31.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

 

 

 

Érd Város Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 34. §-a alapján a településfejlesztés körében az okos város koncepciója előkészítésének felügyeletéért felelős tanácsnoknak Gál Alex települési képviselőt választja meg.

 

Szavazás módja: titkos szavazás, minősített többség szükséges

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

 

 

Érd Város Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbi összetételű bizottságokat hozza létre:

 

1.)Pénzügyi Bizottság:

 

 

Elnök:

T. Mészáros András

 

 

Tagok:

Lengyel Péter

 

Dr. Asztalos Éva

 

Tekauer Norbert

 

Simó Károly

 

Andrasek Mónika

Nem képviselő tagok:

Dr. László Pál

 

Ferke György

 

Ujhelyi Gyula

 

Tóth András

 

Józsa Csaba

 

 

2.) Gazdasági Bizottság:

 

 

Elnök:

Csépán István

 

 

Tagok:

Gál Alex

 

Andrasek Mónika

 

Dr. Bács István

Nem képviselő tagok:

Csornai Károly

 

Kocsner János

 

Falusi Ferenc

 

3.) Jogi és Közbiztonsági Bizottság:

 

 

Elnök:

Dr. Asztalos Éva

 

 

Tagok:

Csornainé Romhányi Judit

 

Gál Alex

 

Dr. Bács István

 

Demjén Attila

Nem képviselő tagok:

Kádár Kenese

 

Kozma Piroska

 

Érdi István

 

Gáspár Antal

4.)Fenntarthatósági Bizottság:

 

 

Elnök:

Andrasek Mónika

 

 

Tagok:

Lengyel Péter

 

Balla Imre

 

Csépán István

 

Fülöp Sándorné

 

Antunovits Antal

Nem képviselő tagok:

Herczegné Maróti Györgyi

 

Martin Norbert

 

Varga Illés Levente

 

Takács Éva

 

Fülöp Barbara

 

 

5.)Szociális és Egészségügyi Bizottság:

 

 

Elnök:

Csornainé Romhányi Judit

 

 

Tagok:

 

 

Dr. Asztalos Éva

 

Gregus László

 

Balla Imre

 

Fülöp Sándorné

 

Demjén Attila

Nem képviselő tagok:

Berzéki Gábor

 

Uhri Bálint

 

Szlávik Zsuzsanna

 

Tímár Istvánné

 

Riebel Zsófia

 

 

6.)Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság:

 

Elnök:

Gregus László

 

 

Tagok:

Csornainé Romhányi Judit

 

Balla Imre

 

Gál Alex

 

Simó Károly

 

T. Mészáros András

Nem képviselő tagok:

Bakos Petra

 

Varga László

 

Horváthné Baráth Szilvia

 

Csengeri Attila

 

Arató Zsolt

7.) Sport Bizottság:

 

 

Elnök:

Lengyel Péter

 

 

Tagok:

Csornainé Romhányi Judit

 

Gregus László

 

Tekauer Norbert

 

Csépán István

 

Antunovits Antal

Nem képviselő tagok:

Bresztyenszky László

 

Vadász Gábor

 

Márton Lajos

 

Macsotay Tibor

 

ifj. Antunovits Antal

 

 

 

Szavazás módja: titkos szavazás, minősített többség szükséges