Tisztelt Közgyűlés!

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. november 28. napján megtartott ülésén 246/2019. (XI. 28.) határozatával az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezetője és felügyelőbizottsági tagjai visszahívásáról, és ideiglenes új ügyvezető, valamint felügyelő-bizottsági tagok választásáról döntött.

 

A fenti döntéssel egyidejűleg az ügyvezetői feladatok határozatlan időtartamra történő ellátására pályázat kiírására is sor került.

 

A pályázati kiírással összhangban, a pályázatok előzetes szakmai véleményezésére, és rangsorolására javaslom, hogy a Közgyűlés a határozati javaslatban foglaltak személyeket kérje fel.

 

 

Érd, 2019. december 19.

 

 

 

        Dr. Csőzik László

          polgármester

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői feladatainak ellátására irányuló pályázati eljárásban a pályázók személyes meghallgatására, és a pályázatok előzetes szakmai véleményezésére a következő személyeket kéri fel:

 

  • Szily Nóra újságíró
  • Gundel Takács Gábor televíziós műsorvezető
  • Novák Péter televíziós műsorvezető
  • Hargitai Miklós, a Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) elnöke
  • Szabó György, a Magyar Lapkiadók Egyesülete és a Sanoma Budapest volt elnöke;
  • Borsány-Gyenes András, a Digital Media Zrt. (TV4 Csoport) elnöke

 

2. Az előkészítő bizottság kizárólag szakmai szempontok alapján a pályázók között egy sorrendet állít fel, mely sorrend a döntéshozót nem köti.

 

 

Határidő:       a pályázati kiírásban foglalt határidő szerint

 

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.