Tisztelt Közgyűlés!

 

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) finanszírozásában a 2014-2020 közötti programidőszakban a Kisprojekt Alapon belüli pályázati lehetőség az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési program. A pályázati támogatással a természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme és fejlesztése a cél, illetve a két országban ezek társadalmi, kulturális, gazdasági kohéziójának erősítése, a látogatók számának növelése a programterületen. A pályázati kérelmet az elbírálási forduló időpontjáig 2020. február 28-ig lehet benyújtani.

 

Testvérvárosunk, Léva azzal kereste meg önkormányzatunkat, hogy az INTERREG V - A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program című pályázati kiírás keretében pályázatot kíván benyújtani, melyben számít Érd részvételére, közreműködésére is. A szlovák testvérvárosunk által benyújtandó pályázat lényege, hogy 2020 évben ugyanazon témakörben úgynevezett „tükör eseményeket” szervezne a két város. Ennek keretében az időskorúak köré felépített események kerülnének megrendezésre, melyek mindkét fél részére új tapasztalatok szerzésére is lehetőséget biztosítanak. A pályázatban az időskorúakra, a jogaikkal és kötelezettségeikkel kapcsolatos kérdésekre, a rájuk specializálódott csalási gyakorlatokra, és e problémák megnevezésére és megoldási módokra, javaslatokra kívánnak összpontosítani. Ugyanakkor szeretnénk bevonni a fiatalokat a projektbe, és a konferenciák egyikét a nemzedékek közötti együttműködésre fordítani.

 

Érden hosszú évek óta aktív a szeniorok közösségi élete, 14 nyugdíjas klub működik a városban, ezer fő feletti aktív tagsággal. A klubok ernyőszervezeteként és az időseket érintő kérdések/problémák hatékony kezelésére jött létre az Idősügyi Tanács intézménye.

 

Az Idősügyi Tanács, kiemelt feladatként szervezi a városban az Szenior Akadémiát. A  rendszeres előadás sorozatnak nem csak az időseket érintő kérdésekben való informálása a cél, hanem a „Life Long Learning” megvalósítása, amely kiemelten fontos az ötven év felettiek esetében, hisz nem csak a tudás naprakészségében, és ezáltal az érdekérvényesítésben segíti a szeniorokat, de segít a szellemi fittség megőrzésében is. Az így kialakuló közösség pedig a szépkorúakat tömörítő klubok mellett egy újabb közösségi háló, amely segít abban, hogy az idősek ne magányosodjanak el, és ezek a civil alapon szerveződő mikroközösségek segítsék és óvják tagjaikat, egyfajta informális szociális hálóként.

A közösségfejlesztő tevékénység mellett természetesen hagyományos szabadidős és rekreációs programokat is szervez a város szépkorúak számára:

 

- Minden évben megszervezi kulturális tartalomszolgáltatással az idősek karácsonya nevű rendezvényt és az Idősek Világnapját, amely közel kétezer szépkorú számára nyújt helyben és ingyenes kulturális programot;

 

- az egyik legnépszerűbb rekreációs program az idősek lecsófőző fesztiválja, ahol az önszerveződő csapatok egy barátságos versengés keretében mérhetik össze - hazánk egyik legnépszerűbb ételének elkészítésével – tudásukat, zöld övezetben tánccal megfűszerezett jó hangulatú közösségi rendezvényen. Ez az alkalom, nem csak nagyszerű kikapcsolódás és közösségi élmény, de lehetőséget teremt az idősebb generációk fiatalabbakkal való tudásmegosztására és segíti a lokális hagyományok, helyi szokások átadását és ezzel fennmaradását;

 

- a szenior közösségek, klubok rendszeresen szerveznek épített, illetve természeti értékeinket meglátogató tematikus sétákat, amihez bárki csatlakozhat. Ezzel nem csak a saját közösségüket fejlesztik és egészségüket óvják, de lehetőséget teremtenek arra, hogy a felhalmozott kulturális és történelmi emlékezetet megosszák, megismertessék városunk múltját az újonnan betelepülők és a fiatalabb generációkkal. Hozzájárulva ezzel, hogy élő, interaktív módon erősítsék a település lokális identitását és ezzel fokozzák a város megtartó erejét és a közösségi kohéziót. Bizonyítva ezzel, hogy egy település szociometriájában fontos és pótolhatatlan szerepet töltenek be, épp ezért a város minden ilyen törekvésüket támogatja.

 

Léva testvérvárosunkkal való együttműködés a programok alapját képezi, melynek lényege a fent említett jó gyakorlat tapasztalat megosztása és közös feldolgozása, valamint az érkező testvérvárosi szenior delegáció tagjainak bevonása a városunkban megrendezésre kerülő szenior programokba/rendezvényekbe.

 

A projekt városunkra jutó önrésze 4.125,- euro, a pályázat benyújtásának határideje 2020. február 28. A pályázatot Léva város nyújtja be.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését!

 

Érd, 2020. február 20.

 

 

 

 

Szűcs Gábor

alpolgármester

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a szlovákiai Léva testvérvárossal közös pályázatot nyújt be az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) finanszírozásában a 2014-2020 közötti programidőszakban a Kisprojekt Alapból pályázható Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program SKHU/WETA/1901 számú felhívására.

 

2. A Közgyűlés nyertes pályázat esetén Léva városával megosztva saját költségvetéséből biztosítja a pályázathoz szükséges önerőt, mely, maximum 4.125 euró.

 

3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a pályázathoz biztosítandó önkormányzati forrás összegének a 2020. költségvetésbe történő betervezéséről gondoskodjon.

 

4. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati program részleteinek kidolgozása és a pályázat benyújtása érdekében Léva testvérvárossal a tárgyalásokat lefolytassa, a szükséges intézkedéseket és jognyilatkozatokat megtegye.

 

 

Határidő:      jognyilatkozatok megtételére – azonnal

 

Felelős:           Dr. Csőzik László – polgármester

 

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.