Az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője dr. Boldog Anna e tisztségét 2020. augusztus 31. napjáig látja el. A Közgyűlés legutóbbi ülésén a meghosszabbítására vonatkozó, a Bíráló Bizottság értékelésének és javaslatának megfelelő személyi határozati javaslat ugyanakkor nem kapott többséget, így szükségesnek tartom, hogy ismételten pályázatot írjunk ki a tárgyban, és azt is, hogy még tovább szélesítsük a lehetséges pályázók körét azzal, hogy nem csak céges, hanem bármilyen (pl. egyesületi) sportvezetői stb. tapasztalatot elégséges feltételnek nyilvánítunk a pályázat benyújtásához.

 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) A Ptk. 3:21. § (3) bekezdése alapján „a vezető tisztségviselőket a jogi személy tagjai, tagság nélküli jogi személyek esetén a jogi személy alapítói választják meg, nevezik ki vagy hívják vissza. A vezető tisztségviselői megbízás a tisztségnek a megválasztott személy által történő elfogadásával jön létre.” A Ptk. 3:114. §-a alapján „a vezető tisztségviselői megbízatás öt évre - ha a társaság ennél rövidebb időtartamra jött létre, erre az időtartamra – szól.” Ugyanakkor a 3:4. § (2) bekezdése akként rendelkezik, hogy a jogi személy alapítói a jogi személy szervezetének és működésének szabályozása során a létesítő okiratban eltérhetnek a törvény jogi személyekre vonatkozó szabályaitól. (Így az ügyvezető más időtartamra is megválasztható.)

 

Javasolom a pályázatok véleményezésére a korábbi összetételű munkacsoport mandátumának meghosszabbítását. A testület az alábbi személyekből állt: (1) Szűcs Gábor alpolgármester, (2) Lengyel Péter, a Sport Bizottság elnöke, (3) dr. Asztalos Éva, a Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke, (4) Csépán István, a Gazdasági Bizottság elnöke, (5) Antunovits Antal önkormányzati képviselő, a Sport Bizottság tagja, (6) Demjén Attila önkormányzati képviselő, (7) Bresztyenszky László, a társaság felügyelőbizottságának tagja, (8) Havril Károly köztisztviselő és (9) Tóth Gyula Józsefné, a szurkolók delegáltja. Az ügyvezető személyéről az augusztus végére összehívandó ülésünkön fogunk dönteni. A munkacsoport kizárólag szakmai szempontból a pályázók között egy sorrendet állít fel, mely sorrend azonban a döntéshozót nem köti.

 

 

Érd, 2020. július 20.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

Előkészítette: vezető jogtanácsos, polgármester

A végrehajtásért felelős szervezeti egység: vezető jogtanácsos

Kötelezettség vállalás: nincs

A határozat/rendelet továbbításáért felelős: vezető jogtanácsos

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

  1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (alapítója) a társaság ügyvezetői feladatainak határozatlan időtartamra történő ellátására pályázatot ír ki az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

 

  1. Az alapító a beérkezett pályázatok előzetes szakmai szempontok alapján történő véleményezésére meghosszabbítja az előző, 2020. júliusi pályázati értékelés során eljárt munkacsoportot megbízatását. A munkacsoport tagjai: (1) Szűcs Gábor alpolgármester, (2) Lengyel Péter, a Sport Bizottság elnöke, (3) dr. Asztalos Éva, a Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke, (4) Csépán István, a Gazdasági Bizottság elnöke, (5) Antunovits Antal önkormányzati képviselő, a Sport Bizottság tagja, (6) Demjén Attila önkormányzati képviselő, (7) Bresztyenszky László, a társaság felügyelőbizottságának tagja, (8) Havril Károly köztisztviselő és (9) Tóth Gyula Józsefné, a szurkolók delegáltja.

 

 

Határidő:         a pályázat kiírására azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester