Tisztelt Közgyűlés!

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 4/2007. (II. 26.) számú önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) szabályozza az Önkormányzat közigazgatási területén működő civil szervezetek támogatásának rendjét. A Rendelet 13. § (3) bekezdése alapján a pályázatok kiírása, valamint a beérkezett pályázatok elbírálásáról és a támogatás odaítéléséről történő döntés a Rendelet mellékletében meghatározott bizottságok hatáskörébe tartozik.

 

Ez a Szociális Keret, illetve Egészségügyi Keret pályázatai esetén a Szociális és Egészségügyi Bizottságot, a Kulturális és Ifjúsági Keret pályázata esetén a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság, a Természet- és Környezetvédelmi Keret pályázat esetén a Fenntarthatósági Bizottság, illetve a Sport Keret esetén a Sport Bizottságot jelenti. A pályázatok beadási határideje 2020. szeptember 7-e volt.

 

A pályázatok elbírálásáról és a támogatás odaítéléséről történő döntésüket a bizottságok meghozták, azonban alapítványok esetében a Rendelet szerint nyújtott támogatás alapítványi forrás átadásának minősül, melyről a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja alapján – a bizottságoknak a támogatás odaítéléséről szóló döntése figyelembevételével – a Közgyűlésnek kell határoznia.

 

 

Érd, 2020. szeptember 30.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontjában foglalt hatáskörében eljárva a határozat melléklete szerinti alapítványi források átadásáról dönt.

 

Határidő:        2020. október 15

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

 

Melléklet a Közgyűlés…/2020.(X.1.) számú határozatához

 

Környezetvédelmi Keret

 

Támogatott neve

Tárgy

Elnyert összeg

(forint)

Hóangyal Alapítvány

Égen–Földön–Szelektív

350.000

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány

Ivartalanítási akció a felelős állattartásért.

 

350.000

Érdi Gimnázium Alapítvány

Környezeti nevelési és természetvédelmi tábor

300.000

 

Egészségügyi Keret

Támogatott neve

Tárgy

Elnyert összeg (forint)

Bolyai János Alapítvány

 

Egészségnapi rendezvény

 

50.000

Tündérkert Alapítvány

 

Egészségnap a Tündérkert Tagóvodában

 

100.000

 

 

Kulturális és Ifjúsági Keret

Támogatott neve

Tárgy

Elnyert összeg (forint)

Érd Zenekultúrájáért Alapítvány

Lukin Bérleti Hangversenysorozat 2020/2021

 

350.000   

 

Poly-Art Alapítvány

Kiadványok nyomdaköltsége

400.000    

Mátyás Király Alapítvány

 

„Mesék szárnyán” – Tankerületi irodalmi és rajzverseny

 

200.000    

Hóangyal Alapítvány

Élmény–Terápia–Közösség–Lelki egészség

400.000   

Sportiskola Alapítvány

A 2020/2021-es tanév sport, kulturális és szabadidős rendezvényei

200.000   

Vörösmarty Mihály Gimnázium Alapítvány

Az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium Diákszínpadának előadása 2021. március 15-e, Nemzeti Ünnepünk alkalmából

200.000   

 

Sport Keret

Támogatott neve

Tárgy

Elnyert összeg (forint)

Mátyás Király Alapítvány

22. alsó tagozatos kidobóverseny

195.000

Sportiskolai Alapítvány

Edzőtábor a Sport osztálynak

500.000

Vörösmarty Mihály Gimnázium Alapítvány

Ifjúsági programok

25.000

Tündérkert Alapítvány

Nyári tábor Szóládon

180.000