A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a köztemetőkre vonatkozó díjak mértékét az önkormányzat rendeletben állapítja meg, mely díjelemeket évente felül kell vizsgálni. Az önkormányzat tulajdonában lévő, Ercsi úti köztemetőben alkalmazott díjakat a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2015. (IX. 29.) számú önkormányzati rendelet 2. és 3. számú mellékletei tartalmazzák.

 

A 2. számú mellékletben került megállapításra a temetési hely megváltási díja (új sírhely váltása) és a temetési hely újraváltási díja (meglévő sírhely újraváltása). A temetési hely megváltási díja a rendeletben elfogadott használati idő mellett a nettó és bruttó díjat is rögzíti, az egyes és kettős felnőtt sírhelyekre, a gyermeksírhelyre, az urnasírhelyre, az egyes és kettes urnafülkére, az urnaoszlopra (két férőhelyes), valamint a szóró-kútban hamvak elhelyezésére vonatkozólag.

 

A rendelet 3. számú mellékletében szereplő temetői díjak a temetkezési szolgáltatók által fizetendő üzemeltetői díjakat (szombati temetés felára, szórókutas temetés esetén), a vállalkozók által fizetendő temetői fenntartási hozzájárulást (síremlék bontása, síremlék állítása, sírkő felújítás, tisztítás, javítás) és az egyéb üzemeltetői díjakat rögzítik. Az egyéb üzemeltetői díjak alatt értendőek a sírásás díjai, a sírnyitás díjai (rátemetés), exhumálás díjai és a halott hűtő bérleti díja (forint/nap).

 

A köztemető üzemeltetését végző Érdi Közterület-fenntartó Intézmény az alkalmazandó díjakat áttekintette, és úgy nyilatkozott, hogy azok módosítását nem tartja indokoltnak.

 

Jelen döntés meghozatalát az indokolja, hogy a jogszabályi előírás alapján a díjak változatlanul hagyása esetén is döntésbe kell foglalni a felülvizsgálat tényét, melyet évente egy alkalommal kötelező megtenni.

 

 

Érd, 2020. december 16.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva, az alábbi döntést hozza:

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2015. (IX. 29.) számú önkormányzati rendeletben rögzített temetői díjakat felülvizsgálta, és azokat változatlan mértékben, hatályukban fenntartja.

 

 

Határidő:         folyamatos

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester