A magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) számú kormányrendelet 3. § (1) bekezdésének c) pontja, valamint az Érdi Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata III. 4. pontja szerint a Települési Értéktár Bizottság félévente, legkésőbb a félévet követő hónap utolsó napjáig beszámol tevékenységéről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének.

 

A Bizottság elnöke, Hudák Mihály elkészítette az Értéktár Bizottság 2020. évre vonatkozó beszámolóját, melyet az előterjesztéshez csatolok.

 

A kormányrendelet 3. § (2) bekezdése alapján az értéktár bizottság működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi, tárgyi és ügyviteli feltételeket a helyi önkormányzat – az általa jóváhagyott munka- és pénzügyi tervre figyelemmel – maga biztosítja. Ennek figyelembevételével elkészült az Értéktár Bizottság 2021. évre vonatkozó munka- és pénzügyi terve is, melyet a Közgyűlésnek kell jóváhagynia.

 

A sokszínű helyi Értéktárban a 2013-as létrehozása óta több mint 60 nemzeti érték található művészeti alkotásokon keresztül az épített értékeken át pl. a kimagasló sportteljesítményekig. A beszámoló szerint a Bizottság munkáját a koronavírus világjárvány megakasztotta, azonban a 2021. esztendőben a Bizottság szeretné folytatni az értékek népszerűsítését pl. a korábban elkészített értékjelölő táblák, és egyéb ismertető szövegek rögzítésére alkalmas közterületi állványok kialakításával, szabadtéri bemutató eszközök elkészíttetésével, az Érdikum honlap üzemeltetési költségeinek finanszírozásával. A 2021. évre vonatkozó pénzügyi tervben szereplő 600.000 forint + áfa költség a népszerűsítő tevékenység folytatásának költségét fedezi.

 

 

Érd, 2020. december 16.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az Érdi Települési Értéktár Bizottság 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

 

Határidő:         a határozat közlésére – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az Érdi Települési Értéktár Bizottság 2020. évre vonatkozó munka- és pénzügyi tervét jóváhagyja, a Települési Értéktárba került értékek népszerűsítő tevékenysége ellátásához szükséges 600.000 forint + áfa összegű fedezetet a 2021. évi költségvetésbe betervezi.

 

 

Határidő:         a határozat közlésére – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester