A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdése alapján a helyi önkormányzat éves belső ellenőrzési tervét a képviselő-testületnek előző év december 31-éig kell jóváhagynia.

 

 

A Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzését jelenleg két fő köztisztviselői jogállású belső ellenőr látja el, a 2021. évben három fő lesz a belső ellenőrzési csoport létszáma, amelyből egy fő részmunkaidőben látja majd el a feladatát. A Polgármesteri Hivatal 2021. évi belső ellenőrzési tervét a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) számú kormányrendelet (Bkr.)a 31. § (4) bekezdése szerint állítottuk össze. A 2021. évi belső ellenőrzési terv tartalmazza a tervezett ellenőrzések tárgyát, az ellenőrzések célját, az ellenőrizendő időszakot, a szükséges ellenőri kapacitást, az ellenőrzések típusát és módszereit, az ellenőrzések ütemezését és az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését, továbbá az azonosított kockázati tényezőket.

 

Az ellenőrzési terv összeállításánál kiemelt szempontként kezeltük a jogszabályokban előírt ellenőrzési kötelezettséget és a hibák előfordulása szempontjából magas kockázatúnak ítélt területeket, folyamatokat. Az éves ellenőrzési tervet úgy állítottuk össze, hogy a soron kívül szükségessé váló ellenőrzési feladatok is végrehajthatók legyenek.

 

Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények által elkészített 2021. évi belső ellenőrzési tervek a határozat mellékletei.

 

A Bkr. 32. § (3) bekezdésében foglalt előírásnak megfelelően a belső ellenőrzési vezető a 2021. évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet a jegyző részére megküldte, aki azt elfogadásra előterjesztette. A Bkr. 32. (4) bekezdésében foglalt előírás szerint a helyi önkormányzati költségvetési szervek esetében az éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület a tárgyévet megelőző év december 31-ig hagyja jóvá. A hivatkozott jogszabályi rendelkezés alapján szükséges a 2021. évi belső ellenőrzési terveket jóváhagyni.

 

 

Érd, 2020. december 17.

Dr. Csőzik László

polgármester

 

                                                               

                                                  

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva, az alábbi döntést hozza:

 

A helyi önkormányzati költségvetési szervek 2021. évi belső ellenőrzési tervét – a határozat melléklete szerint – jóváhagyom.

 

A határozat mellékletei:

 

  1. Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 2021. évi belső ellenőrzési terve
  2. Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2021. évi belső ellenőrzési terve
  3. Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2021. évi belső ellenőrzési terve
  4. Intézményi Gondnokság 2021. évi belső ellenőrzési terve
  5. Szociális Gondozó Központ 2021. évi belső ellenőrzési terve

 

Határidő:        2020. december 31.

Felelős:           dr. Konkoly Zita jegyző