A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 49. § (3) bekezdése alapján a települési önkormányzat köteles közzétenni a fenntartásában lévő óvodák felvételi körzetét.

 

Az óvodaköteles gyermekek száma alapján indokolttá vált az óvodák felvételi körzetének felülvizsgálata annak érdekében, hogy az óvodaköteles gyermekek óvodai felvétele teljesíthető legyen.

Érden az elmúlt években jelentős férőhelybővítés történt, azonban még ezen intézkedések sem tudják követni az agglomerációban jelentkező nagymértékű népességnövekedés következtében megjelenő férőhely iránti igényeket. A 2020/2021-es nevelési évben plusz három csoport indításával tudtuk ellátni az Érdi Szivárvány Óvoda és tagóvodái körzetébe tartozó óvodaköteles gyermekeket. Ezen kívül nehézséget jelent az év közben érkező gyermekek körzetes óvodába történő felvétele, mivel a legtöbb óvodai csoport maximális létszámmal kezdi a nevelési évet.

 

A településen két székhelyóvodában és azok tagóvodáiban, összesen 13 intézményben folyik az óvodai nevelés. A felvételi körzetben élő óvodaköteles gyermekek száma alapján indokolt az Érdi Szivárvány Óvoda és a Meseház Tagóvoda felvételi körzetének a szűkítése és egyben a Kisfenyves és a Kutyavári Tagóvodák körzetéhez tartozó utcajegyzék kibővítése.

 

A felvételi körzetekkel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség az óvodai beiratkozás tudnivalóit tartalmazó hirdetmény kötelező tartalmi elemét képezi.

 

 

Érd, 2021. március 26.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozza:

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat fenntartásában működő óvodák felvételi körzetét a 2021/2022-es nevelési évtől a határozat mellékletében foglaltak szerint határozza meg.

 

 

Határidő:         kihirdetésre – azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László – polgármester