A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője, dr. Nagy László rendőr dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, megyei rendőrfőkapitány Nogula Tamás rendőr alezredes kinevezését tervezi az Érdi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztásába.

 

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (2) bekezdése értelmében a rendőrkapitányság, a határrendészeti kirendeltség és a más helyi rendőri szerv vezetőjének kinevezését megelőzően a kinevezési jogkör gyakorlója kikéri az illetékességi területen működő települési – Budapesten a fővárosi kerületi – önkormányzatok képviselő-testületének a véleményét. Rendőrfőkapitány esetében a megyei (fővárosi) önkormányzat képviselő-testületének véleményét kell kérni.

 

Ennek megfelelően dr. Nagy László rendőr dandártábornok, megyei kapitány a kinevezéshez szükséges tájékoztató levelét megküldte, kérte a Közgyűlés soron kívüli véleményének megküldését.

 

 

Érd, 2021. április 16.

 

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozza:

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (2) bekezdésében foglaltak alapján támogatja Nogula Tamás rendőr alezredes kinevezését az Érdi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztásába.

 

 

Határidő:         a határozat továbbítására azonnal

Felelős:                       dr. Csőzik László polgármester