Érd Megyei Jogú Város polgármesterének a Közgyűlés feladat- és hatáskörében meghozott 20/2021. (II. 1.) számú határozata alapján pályázat került kiírásra a Szepes Gyula Művelődési Központ magasabb vezetői (intézményvezető) munkakörének betöltésére.

 

A pályázati kiírásban megjelölt határidőig (2021. március 31.) egy pályázat került benyújtásra, Wolf Katalin, jelenlegi intézményvezető pályázata.

 

A Magyar Népművelők Egyesülete delegálása alapján felkért közművelődési szakértő az írásos szakvéleményben leírtak alapján támogatja a pályázó további 5 évre szóló megbízását.

 

Az intézmény munkavállalói egyhangúlag támogatják Wolf Katalin újabb 5 évre szóló megbízását.

 

A 20/2021. (II. 1.) számú határozat 2. pontja szerint létrehozott, a pályázatot előzetesen véleményező bizottság 2021. április 15-én megtartotta ülését. A Bizottság a pályázót személyesen meghallgatta és a pályázatát véleményezte. Az előkészítő bizottság egyhangú döntése alapján 2021. május 2-től 2026. május 1-jéig szóló 5 éves időtartamra Wolf Katalint javasolja a Szepes Gyula Művelődési Központ intézményvezetői feladatainak ellátásával megbízni.

 

A szakvélemény és a jegyzőkönyvek az indokolás mellékletét képezik.

 

 

Érd, 2021. április 28.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva, az alábbi döntést hozza:

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szepes Gyula Művelődési Központ intézményvezetői feladatainak ellátásával

 

2021. május 2. napjától 2026. május 1. napjáig

 

Wolf Katalint bízza meg.

 

Wolf Katalin munkabérét a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján az alábbiak szerint állapítja meg:

 

Alapbér: egyösszegű havi bruttó: 430.000 forint.

 

Alapbéren túli pótlék: vezetői pótlék havi bruttó 100.000 forint.

 

 

Határidő:        a döntés továbbítására – 2021. május 1.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester