Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének munkaterve a 24/2021. (II. 1) számú határozattal került elfogadásra, melyben a 2021. júniusi rendes ülés időpontja június 24. napjában került meghatározásra.

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) számú kormányrendelet alapján 2021. június 15. napjától a képviselő-testületek feladat- és hatáskörét már nem a polgármester gyakorolja egyszemélyben.

 

Az elmúlt időszakban általánosságban, de a fenti jogszabály kihirdetése óta eltelt időszakban hatványozottan is az volt a véleményem, hogy a halaszthatatlan döntések kivételével valamennyi jelentősebb döntést a Közgyűlésnek, és nem a polgármesternek kell meghoznia.

 

Annak érdekében, hogy június hónapban még rendes ülést lehessen tartani, a döntésre váró előterjesztések nagy számára, azok megfelelő színvonalon történő előkészítésére és a kiérlelt bizottsági döntéshozatal biztosítására tekintettel a júniusi 24-ei rendes ülés időpontját június 29. napjában javaslom megállapítani.

 

 

Érd, 2021. június 14.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva, az alábbi döntést hozza:

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2021. évi munkatervének elfogadásáról szóló 24/2021. (II. 1.) számú határozatát olyan tartalommal módosítja, hogy a Közgyűlés 2021. júniusi havi rendes ülésének időpontját 2021. június 29. napjában állapítja meg.

 

 

Határidő:         határozat továbbítására – azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester