Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot nyújtott be a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) Óvodai Pályaépítési Program című pályázatára [236/2018. (XI. 29.) számú közgyűlési határozat] műfüves óvodai labdarúgó pálya építése tárgyában.

 

A négy helyszín:

 

 

Óvoda neve

címe

helyrajzi száma

1.

Kincses Óvoda

Edit utca 3.

22552/42

2.

Kincses Óvoda Fácán Tagóvoda

Fácán köz 33.

18223/8

3.

Szivárvány Óvoda Erdőszéle Tagóvoda

Favágó utca 63.

936

4.

Szivárvány Óvoda Kisfenyves Tagóvoda

Erkel Ferenc utca 4.

15239

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 157/2019. (VI. 27.) számú határozatában két helyszínen – a Kincses Óvoda (Edit utca 3., helyrajzi szám 22552/42) és a Szivárvány Óvoda Kisfenyves Tagóvodája (Erkel Ferenc utca 4., helyrajzi szám 15239) – megvalósítástól történő elállásról döntött, mivel a beruházást műszaki okok miatt nem lehetett megvalósítani.

 

A Magyar Labdarúgó Szövetséggel történt többszöri egyeztetés, valamint több helyszín felmérése alapján az alábbi három helyszínen kerülhetne sor a műfüves óvodai labdarúgó pályák építésére:

 

 

Óvoda neve

címe

helyrajzi száma

1.

Szivárvány Óvoda

Hegesztő utca 2–8.

3232

2.

Kincses Óvoda melletti tér

Béke tér

22552/43

3.

Szivárvány Óvoda Erdőszéle Tagóvoda

Favágó utca 63.

936

 

A fent felsorolt helyszínek közül a Szivárvány Óvodánál lévő Hegesztő utca 2–8. címen található 3232 helyrajzi számon, illetve a Szivárvány Óvoda Erdőszéle Tagóvodánál lévő Favágó utca 63. címen található 936 helyrajzi számon lévő műfüves óvodai labdarúgó pálya építése megvalósult.

 

A Kincses Óvoda melletti térnél lévő Béke tér címen található 22552/43 helyrajzi számon lévő beruházást az alábbi okok miatt nem lehetett megvalósítani:

 

  • a járványhelyzet által teremtett új helyzet miatt fontos, hogy a mentőhelikopter le tudjon szállni, de a városközpont sűrűn lakott és nagyforgalmú, ezért erre a célra nincs elegendő hely;
  • a lakótelep által határolt terület igen sok közműnek ad helyet, így azok esetleges karbantartása technikailag nehezebben lenne kivitelezhető, illetve akadályt jelentene a jelenleg előre nem látható fejlesztési igények kivitelezésénél.

 

A Magyar Labdarúgó Szövetséggel történt egyeztetés, valamint a helyszín felmérése alapján egy új helyszín került kiválasztásra a műfüves óvodai labdarúgó pályák építésére a Bíbic utca 2–4. címen (helyrajzi szám: 16776).

 

A megvalósítás az alábbiak szerint történik: a teljes beruházási költség 70%-át az MLSZ biztosítja TAO forrásból, 20%-át egyéb forrásból, míg a fennmaradó bruttó költség 10%-át az önkormányzatnak kell biztosítania.

 

A beruházás biztosítandó önrésze: mindhárom beruházást illetően bruttó 4.856.722 forint, mely a korábbi közgyűlési határozat értelmében a Magyar Labdarúgó Szövetség részére átutalásra került, így a 2021. évi költségvetés terhére csak a harmadik helyszín előkészítés költségének megfelelő fedezet biztosítandó, mely a kivitelező helyszíni bejárását követően határozható meg.

 

 

Érd, 2021. június 14.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva, az alábbi döntést hozza:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Magyar Labdarúgó Szövetség Óvodai Pályaépítési Programként meghirdetett pályázatán az alábbi helyszínmódosítással vesz részt:

 

A megvalósítási helyszínek:

 

 

Óvoda neve

címe

helyrajzi száma

1.

Szivárvány Óvoda

Hegesztő utca 2–8.

3232

2.

Kincses Óvoda Harkály Tagóvodája

Bíbic utca 2–4.

16776

3.

Szivárvány Óvoda Erdőszéle Tagóvoda

Favágó utca 63.

936

 

A beruházás biztosítandó önrésze: mindhárom beruházást illetően bruttó 4.856.722 forint, mely a korábbi közgyűlési határozat értelmében a Magyar Labdarúgó Szövetség részére átutalásra került, így a 2021. évi költségvetés terhére csak a harmadik helyszín előkészítés költségének megfelelő fedezet biztosítandó, mely a kivitelező helyszíni bejárását követően határozható meg.

 

 

Határidő:         azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester