Érden a Modern Városok Program keretében épül az új Érdi Járásbíróság és Járási Ügyészség épülete a Szabadság téren. A beruházás a Szabadság tér és a Velencei út egyes szakaszait érintően veszi igénybe  közterületet.

 

Az épület engedélyezési időszakában önkormányzatunk 2017. december 7-én adott ki a beruházáshoz kapcsolódóan közútkezelői hozzájárulást, amely 1 éves időtartamra szólt és 2018. decemberben járt le.

 

A közútkezelői hozzájárulásban előírt részletes tervekről a Beruházó egyeztetést kezdeményezett a Polgármesteri Hivatallal. Számára előírásra került egy 44 db parkolóhely kialakítását lehetővé tevő beruházás megvalósítása.

 

A 130/2020 (2020 november) számú tervet az Értékterv Kft készítette, Érd 18893/2 és 18893/3 hrsz-ú ingatlanokon tervezett Járásbíróság 19154 hrsz-ú telkének keleti végétől a Velencei út 12 előtti területi tartó – 44 db parkolóhely létesítéséhez, közútcsatlakozásának kialakításához és az építési engedélyezési eljáráshoz.

 

A Beruházó számára ezen terv alapján elvégzendő munkák megvalósítását írta elő a Polgármester, mint közútkezelő.

 

2021. január 18-án a benyújtott tervdokumentáció alapján adta ki a polgármester a közútkezelői hozzájárulást. Sajnálatos módon sem az érintett lakosságot, sem a közvetlenül érintett vállalkozásokat semmilyen módon nem tájékoztatta a Polgármester a várható változásokról.

 

A munkálatokat 2021 augusztusban kezdték el, de ezt követően kiderült, hogy a Beruházó részére átadott tervek nem vették figyelembe a terep adottságokat. Ezért a terv eredeti módon történő megvalósításával balesetveszélyes helyzetek is előállhatnak, ezért a megvalósítás során módosítani kellett. Ezért a beruházás a tervezetthez képest jelentősen – hónapokkal –  elhúzódott.

 

A Velencei úton működő üzletek és kisboltok forgalma drasztikusan csökkent, hisz több hónapon keresztül nem tudták vásárlóik megközelíteni. Ezzel az elszenvedett kár tízmilliós nagyságrendet közelíti.

 

Az üzleteket és boltokat üzemeltető vállalkozások képviselői megkereste és elmondták, hogy egyetértenek azzal, hogy az építkezés kellemetlenségekkel és időleges lezárásokkal jár, azonban  az elvártnál több hónappal hosszabb teljes lezárás miatt elszenvedett kárt kérik megtéríteni.

 

Az érintettek kisvállalkozások, akiket a pandémia már így is megviselt. További fogalom kiesést már nem tudnak kigazdálkodni, megszűnés veszélye fenyegeti őket.

 

Ezért javaslom, hogykérjük fel a polgármestert, hogy nyújtson tájékoztatást részünkre, hogy milyen megfontolások alapján írták elő a közterület ilyen módon történő rendezését.

 

Javaslom azt is, hogy a Közgyűlés kérje fel a polgármestert, hogy a lehető leghamarabb terjesszen elő javaslatot arra nézve, hogy ezt milyen módon lehetséges megtenni. Szóba jöhet a helyi adóból történő kompenzáció mérséklés vagy adóelengedés formában vagy egyedileg nyújtott támogatás. 

 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat elfogadására!

 

Érd, 2021. november 19.

 

 

 

                                                                                                               

Simó Károly

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

  • Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a Közgyűlés 2021. decemberi ülésére nyújtson tájékoztatást a Velencei úton kialakított parkolási és forgalmi rend kialakításának, a Közgyűlés által átruházott hatáskörben hozott közútkezelői döntés megalapozásának szempontjairól.
  • Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a Közgyűlés 2021. decemberi ülésére dolgozzon ki és nyújtson be javaslatot arra nézve, hogy a Velencei úton végzett közterületi munkák elhúzódása kapcsán kárt szenvedett üzlet és bolt tulajdonosokat milyen módon tudja kártalanítani az önkormányzat (pl. adómérséklés, adóelengedés, rendkívüli támogatás).

Határidő:a Közgyűlés 2021. decemberi ülése

Felelős:Dr. Csőzik László – polgármester

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges