Tisztelt Közgyűlés!

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 85. § (2) bekezdése értelmében: „A fenntartó tanévenként legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az intézményvezetőt arra, hogy az intézmény tevékenységéről átfogó módon beszámoljon.”

 

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodák intézményvezetői elkészítették az előző nevelési évben végzett tevékenységről szóló beszámolókat.Az intézményenkénti beszámolót a mellékletek tartalmazzák.

 

Kérem a tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslatok elfogadására.

 

 

Érd, 2021. november 12.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Kincses Óvoda 2020/2021-es nevelési évről szóló szakmai beszámolóját elfogadja.

 

Határidő:         határozat továbbítására – 2021. december 15.

Felelős:            dr. Csőzik László – polgármester

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Szivárvány Óvoda 2020/2021-es nevelési évről szóló szakmai beszámolóját elfogadja.

 

Határidő:         határozat továbbítására – 2021. december 15.

Felelős:            dr. Csőzik László – polgármester

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.