Tisztelt Közgyűlés!

Az Alsó utca Érd egyik legrégebb, legszebb és legszélesebb utcája. E széles utcán található az a jellegzetes fasor, amely városképileg is fontos szerepet játszik.

Az utca lakói természetesen évtizedek óta rendesen gyűjtik a lehulló zöldhulladékot és nyírják a füvet. Érd egyetlen utcájában sincs talán ilyen nagy felület, amelyet karban kellene tartani az ott élőknek. Az elmúlt évben azt tapasztalhattuk, hogy a zöldhulladék ott rohadt hónapokig az út szélén, ugyanis nem volt gazdája. Itt nem a szokásos hulladék mennyiség keletkezik, egész egyszerűen azért, mert nagyobb a felület és több a közterületen levő fa.

Az 1.sz és 2. számú választókerületek érintett önkormányzati képviselőjeként javasoljunk hogy rendeletünket egészítsük ki azzal, hogy az önkormányzat évente legalább négyszer az ÉKFI segítségével elszállítja az összegyűjtött zöldhulladékot.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést a módosító javaslat és a rendelet módosítás elfogadására!

 

Érd, 2021. április 27.

 

 

 

                  Antunovits Antal                                                      Simó Károly

 

  TERVEZET!

 

A rendelet tervezet 5.§-a kiegészül az alábbi (6) bekezdéssel

 

„(6) Az utca egyedi jellegére tekintettel az Alsó utcában a biohulladék elszállítása évente négyszer az Érdi Közterület Fenntartó Intézmény feladata, a parkfenntartási és zöldterület karbantartási tevékenységének keretében.”