Tisztelt Közgyűlés!

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. november 5. napján megtartott alakuló ülésén a 217/2019. (XI. 5.) határozatával hozta létre az egyes bizottságait.

 

Tekintettel arra, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 58. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a bizottság személyi összetételét, létszámát a polgármester előterjesztésére bármikor megváltoztathatja, kérem, hogy a Közgyűlés támogassa a határozati javaslatokat!

 

Annak érdekében, hogy a bizottságok a májusi üléseiken már a javasolt összetételben működhessenek, kérem az előterjesztés napirendre vételét.

 

Érd, 2022. április 26.

 

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

 

 

1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2022. május 1. napjával Falusi Ferenc nem képviselő bizottsági tag Gazdasági Bizottsági tagságát megszünteti, ezzel egyidejűleg Bilik Jánosnét a Gazdasági Bizottság nem képviselő tagjának megválasztja.

 

2. A Közgyűlés a Gazdasági Bizottság létrehozásáról szóló 211/2019. (XI. 5.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbi összetételű bizottságot hozza létre:

 

Gazdasági Bizottság:

 

Elnök:

Csépán István

Tagok:

Andrasek Mónika

 

Dr. Bács István

 

Gál Alex

Nem képviselő tagok:

Bilik Jánosné

 

Csornai Károly

 

Kocsner János”

 

3. A Közgyűlés az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bizottságainak létrehozásáról szóló 217/2019. (XI. 5.) határozatának 2.) pontját az alábbiak szerint módosítja:

 

„2.) Gazdasági Bizottság:

 

Elnök:

Csépán István

Tagok:

Andrasek Mónika

 

Dr. Bács István

 

Gál Alex

Nem képviselő tagok:

Bilik Jánosné

 

Csornai Károly

 

Kocsner János”

 

 

A szavazás módja: titkos szavazás, minősített többségszükséges.

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

 

1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2022. május 1.napjával Miklós László Gábor nem képviselő bizottsági tag Jogi és Közbiztonsági Bizottsági tagságát megszünteti, ezzel egyidejűleg Hrács Józsefnét a Jogi és Közbiztonsági Bizottság nem képviselő tagjának megválasztja.

 

2. A Közgyűlés a Jogi és Közbiztonsági Bizottság létrehozásáról szóló 212/2019. (XI. 5.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbi összetételű bizottságot hozza létre:

 

Jogi és Közbiztonsági Bizottság:

 

Elnök:

Gál Alex

Tagok:

Dr. Bács István

 

Csornainé Romhányi Judit

 

Demjén Attila

 

Lengyel Péter

Nem képviselő tagok:

Gáspár Antal

 

Hrács Józsefné

 

Dr. Kaltenbach Jenő Ádám

 

Vitárisné Lakatos Erzsébet”

 

3. A Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bizottságainak létrehozásáról szóló 217/2019. (XI. 5.) határozatának 3.) pontját az alábbiak szerint módosítja:

 

,,Jogi és Közbiztonsági Bizottság:

 

Elnök:

Gál Alex

Tagok:

Dr. Bács István

 

Csornainé Romhányi Judit

 

Demjén Attila

 

Lengyel Péter

Nem képviselő tagok:

Gáspár Antal

 

Hrács Józsefné

 

Dr. Kaltenbach Jenő Ádám

 

Vitárisné Lakatos Erzsébet”

 

 

A szavazás módja: titkos szavazás, minősített többségszükséges.