Tisztelt Közgyűlés!

 

 

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 54. § (12) bekezdésében foglaltak alapján a bizottságok tevékenységükről évente számot adnak a Közgyűlésnek.

 

A Sport Bizottság 2021. januártól júniusig nem ülésezett. Érd Megyei Jogú Város polgármestere - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendeletre tekintettel - Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva hozta meg döntéseit. Júniustól a Sport Bizottság 6 alkalommal tartott ülést. A bizottsági ülések témája – a saját hatáskörű döntések mellett – a Közgyűlés előterjesztéseinek véleményezése volt, de megvitatásra kerültek bizottsági tagok által napirendre javasolt kérdések is. A Bizottság minden esetben határozatképes volt.

 

A Közgyűlés ülései elé kerülő előterjesztéseket több alkalommal véleményezte:

  • Javaslat az Érdi Vízisport Kft. 2021. évi üzleti tervének elfogadására
  • Javaslat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztására
  • Javaslat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő bizottsági tagjai megbízatásának a meghosszabbítására
  • Javaslat az Érdi Sport Kft. 2020. július 1. – 2021. június 30-ig tartó üzleti évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására
  • Javaslat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2020/21. év második félévi üzleti tervének módosítására és a 2021/22. év első félévi üzleti tervének elfogadására
  • Javaslat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztására
  • Javaslat az Érdi Vízisport Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő bizottsági ügyrendjeinek jóváhagyására

 

Megvitatta az Érd Városi Sport Egyesület és az Érd Spartacus Sport Klub egyedi támogatás nyújtására irányuló, Érd Megyei Jogú Város Polgármesteréhez és Közgyűléséhez benyújtott kérelmét, melyben működése biztosítása érdekében az önkormányzat anyagi támogatását kérte.

 

Döntött a hatáskörébe tartozó pályázatok kiírásáról, felosztásáról és az olimpikonok, paralimpikonok támogatásáról, valamint a nyertes pályázók szakmai és pénzügyi elszámolásáról.

 

2021-ben kiírásra került a Sportszervezeti pályázat. Erre a célra a Közgyűlés 45.000.000,-forint keretösszeget határozott meg. A megadott határidőig a Humán Irodára 16 db pályázatot nyújtottak be.  A bizottság mind a 16 pályázatot elfogadta, és összességében a teljes keretösszeg odaítélésről döntött.

 

A beérkezett pályázatok alapján a Sport Bizottság 2021. évben az érdi olimpikonok és paralimpikonok támogatásáról is döntött. A támogatásra 3 darab kérelem érkezett, melyből a Bizottság  mind a 3 főt támogatásban részesítette.

 

A Sport Bizottság a civil szervezetek 2020. évi Sportszervezeti Pályázat támogatásával kapcsolatos szakmai beszámolók és elszámolások elfogadásáról is döntött.

 

A 2020. évi Sport Keret Pályázatok támogatásával kapcsolatos szakmai beszámolók és pénzügyi elszámolások elfogadása is szerepelt a napirendek között.

 

A Sport Bizottság, annak érdekében, hogy a Bizottság tagjai megismerjék az Érden működő sportszervezeteket, bemutatkozó megbeszélést szervezett. A Bizottság rendkívüli ülés keretében sajtótájékoztatót tartott az Érdi Sport Kft. ügyvezetőjének és az NB/I-es női kézilabda csapat vezetőedzőjének részvételével az elmúlt szezon értékeléséről, tervekről, célokról.

 

A Bizottság véleményezte, illetve döntött az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet értelmében a hatáskörébe tartozó díjakról. Javaslatot tett a Közgyűlésnek a Pest Megye Önkormányzata által alapított Év Sportolója Díj, Év Legjobb Csapata Díj, Év Edzője Díj és az Év Szabadidő és Sport Szervezete Díj adományozására vonatkozóan.

 

Összességében úgy ítélem meg, hogy a Bizottság munkája megfelelő volt, tagjai aktívan vettek részt az üléseken, a Bizottsági munkában, ezáltal is segítve a Közgyűlést a megalapozott döntések meghozatalában.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy tárgyalja meg és javasolja a Közgyűlésnek elfogadásra a Sport és Ifjúsági Bizottság 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóját!

 

Kérem, hogy a T. Közgyűlés a Bizottság 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóját fogadja el!

 

Érd, 2022. február 2.

 

 

 

 

Lengyel Péter

elnök

 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Sport Bizottság 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.