Tisztelt Közgyűlés!

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 4/2007. (II. 26.) számú önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) szabályozza az Önkormányzat közigazgatási területén működő civil szervezetek támogatásának rendjét.

 

Abban az esetben, amikor a pályázó szervezet alapítvány, a Rendelet szerint nyújtott támogatás alapítványi forrás átadásának minősül, melyről a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja alapján – a polgármesternek a támogatás odaítéléséről szóló döntése figyelembevételével – a Közgyűlésnek kell határoznia.

 

A pályázatok beadási határideje 2022. június 10. napján járt le.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy szíveskedjék az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni.

 

Érd, 2022. június 17.

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontjában foglalt hatáskörében eljárva a határozat melléklete szerinti alapítványi források átadásáról dönt.

 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések aláírására.

 

Határidő:         a szerződések aláírására- 2022. július 31.

Felelős:             dr. Csőzik László polgármester

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

 

 

Melléklet a Közgyűlés…/2022.(VI.23.) számú határozatához

 

Alapítvány neve

Támogatott program

A támogatás összege (forint)

Érd Zenekultúrájáért Alapítvány

Lukin Bérleti Hangversenysorozat 2022/2023

600 000

Pro Iuventa Alapítvány

Érd-parkvárosi Református Egyházközségben meghirdetett napközis jellegű gyerektábor

100 000

Érdi Gimnázium Alapítvány

Környezet-és Természetvédelmi Turisztikai tábor

600 000

Vörösmarty Mihály Gimnázium Alapítvány

Az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium diákszínpadának előadása a 2022. október 23-i megemlékezés alkalmából

300 000

Érdi Civil Állatmentők Alapítvány

Működéshez szükséges eszközök beszerzése, macskaivartalanítási kampány

594 600

Poly-Art alapítvány

Kulturális kiadványok nyomdaköltsége

300 000

Hóangyal Alapítvány

Kinyílik a világ – ismeretközvetítő és közösségi programsorozat

600 000

Bolyai János Alapítvány

Egészségnap 2022/2023.

100 000