Tisztelt Közgyűlés!

 

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonában lévő Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Médiacentrum) is jelentős mértékben érintette a közelmúltban a gazdasági környezet megváltozása. A kormány által év közben meglepetésszerűen elrendelt adóváltozások, az Ukrajna elleni orosz agresszió gazdasági hatásai miatt szükségessé váltak olyan takarékossági intézkedések, amelyek nyomán az önkormányzati cég fenntartja működőképességét, elejét veszi annak, hogy kezelhetetlenül negatívba forduljon a társaság mérlege és ezáltal pénzügyi nehézségeket okozzon a tulajdonosnak.

 

Az elmúlt hónapokban már jelentősen növekedett a Médiacentrum által kiadott Érdi Újság terjesztési költsége, az év hátralevő időszakában pedig jelentősen megugorhatnak a nyomdai költségek is. Amennyiben az Önkormányzat ragaszkodik a Médiacentrummal 2022. február 14-én kötött vállalkozási szerződés azon 1.4.3 pontjához, amely kiköti a heti megjelentést, az már a hátralévő két hónapra is a Médiacentrum 2022-es üzleti tervének összeomlásához vezetne. Jelenleg az Érdi Újság egyetlen példányának nyomdai előállítása (az egy évvel ezelőtt kötött előnyös nyomdai szerződésnek köszönhetően) 17,14 forint + 5% áfa. Jelenleg az Érdi Újság hetente 25.500 példányban és évente 50 alkalommal jelenik meg, ennek az éves nyomdai költsége 23 millió forint. A közbeszerzési eljáráson tavaly nyertes nyomdától kapott indikatív árajánlat szerint ez az összeg egy évre 50 forint + 5% áfa lesz, ami mindent egybevetve 67 millió forint lenne évente.

 

Az idei évben jelentős mértékben emelkedett a terjesztési díj is. A Médiacentrum tárgyalási mozgásterét jelentősen szűkíti, hogy a terjesztést helyben végző hálózatnak Érden nincs alternatívája. A lap terjesztése egyetlen év alatt 5,50 forint + áfa árról 9.50 forint + áfára emelkedett példányonként, így a korábbi 140.250 forint + áfa helyett már most is 242.250 forint + áfa heti díjat fizet a Médiacentrum. Ráadásul a terjesztő újabb, 15%-os emelést jelentett be, amit 2023. januártól akar bevezetni.

 

A Médiacentrum vezetése októberben bemutatta Önkormányzatunk számára azokat a számításokat, takarékossági terveket, amelyek azt célozzák, hogy a cég tartani tudja az üzleti tervét. Ezek között egyetlen olyan megoldás van, amely nem növeli jelentősen a cég kiadásait. E szerint az Érdi Újság november 8-tól átáll kétheti kiadásra, illetve megváltoztatja a formátumát is. Ennek köszönhetően évente megközelítőleg 27 millió forintba kerül a lap nyomdai előállítása, amit a Médiacentrum finanszírozni tud. Minden más megoldás ennél jóval többe kerülne.

 

Nehezíti a helyzetet, hogy az indikatív árajánlatok és a nyomdák válaszai alapján egyelőre szinte lehetetlen hosszú távra tervezni a költségeket. Ebben szerepet játszik az erősen ingadozó és gyengülő forint/euró árfolyam, valamint az, hogy a nyomdák sem tudják megmondani, mikor, mennyi papírt sikerült beszerezniük a piacon.

A Médiacentrum továbbá arról tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy már tett bizonyos takarékossági intézkedéseket:

 

  1. jelenleg a cégnek két ingatlanban (Mária utca 1., Budai út 16–18.) vannak irodái, november 1-jétől viszont a társaság munkatársai összeköltöznek, és a már csak a Mária utcai épületet használják, így spórolnak a rezsin;
  2. a rendelkezésre álló három szolgálati gépjárműből kettőt visszaad a cég a bérbeadónak;
  3. az elmúlt hónapokban távozott munkatársak pótlását a belső erőforrások átcsoportosításával igyekeznek megoldani.

 

A Médiacentrum emellett továbbra is igyekszik növelni a piaci hirdetési bevételeit, annak ellenére, hogy a lapszám csökkenése miatt ez jelentős nehézségekbe ütközik. Ennek érdekében erőfeszítéseket tesz hirdetési felületeinek bővítésére, ezáltal bevételei növelésére.

 

Ugyanakkor nem elsősorban takarékossági okokból, hanem mert az elmúlt években radikálisan megváltoztak a médiafogyasztási szokások, a Médiacentrum vezetése úgy döntött, hogy a kábelcsatornán sugárzott – úgynevezett lineáris – tévéadását megszünteti.

 

Ezzel egyidőben a mozgóképes tartalmak elsődleges platformja az internet, különösképpen pedig a Médicentrum Youtube-csatornája, valamint Facebook-oldala lett. Az Érd TV közösségi médiás csatornáin továbbra is beszámol majd a várost érintő fontosabb politikai, kulturális, sport- és a civil életet érintő eseményeiről, készülnek riport- és dokumentumfilmek, interjúk.

 

Fenti körülményekre tekintettel indokolt a társasággal 2022. február 14. napján megkötött vállalkozási szerződés megfelelő módosítása.

 

Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy tárgyalja meg az előterjesztést, és fogadja el a határozati javaslatot!

 

 

Érd, 2022. november 17.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

  1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a helyi média működésének optimalizálása érdekében a következő döntéseket hozza:

 

Az Érdi Újság lényeges jellemzői (műszaki paraméterek és mennyiségi követelmények) az alábbiak szerint változnak:

 

  • méret: A/4 közeli (235x310 milliméter +/– 1%);
  • példányszám: 25.500;
  • oldalszám: 16 oldal;
  • megjelenés: 2022. november 8-tól, 2023. február 28-ig, kéthetente, összesen 16 szám.

 

Az audiovizuális tartalomszolgáltatás tekintetében a kábelcsatornán sugárzott – lineáris – tévéadás megszűnik. Ezzel egyidőben a mozgóképes tartalmak elsődleges platformjává az internet, különösképpen az Érd Médiacentrum Youtube-csatornája, valamint Facebook-oldala válik.

 

  1. A Közgyűlés a döntés végrehajtása érdekében az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal 2022. február 14. napján megkötött vállalkozási szerződést módosítja, egyúttal felhatalmazza a polgármestert annak aláírására, azzal, hogy a Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az Érdi Újság kéthetente történő megjelentetésére azonnali költségcsökkentés érdekében 2022. november 8. napjától került sor.

 

 

Határidő:         azonnal, illetve folyamatos

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.