Tisztelt Közgyűlés!

                       

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2/2022 (I. 27) számú határozatában a Törökbálinti út – Szilfa utca – Nyárfa utca – Szilvafa utca által határolt telektömb területe (1. sz. melléklet), a 3/2022 (II. 24.) számú határozatában a Szövő utca – Lakatos utca – Tetőfedő utca – Mázoló utca által határolt telektömb területe (2. sz. melléklet), a 116/2022. (V. 26.) számú határozatával a Budai út – Felső utca – Múzeum sétány – Alsó utca által határolt telektömb területe (3. melléklet) és a 180/2022. (VIII. 30.) számú határozatával a 2385 helyrajzi számú telken jelölt kötelező útkialakítás (4. sz. melléklet) településrendezési előírásai felülvizsgálatának kezdeményezésére, az első két esetben településrendezési szerződés megkötésére hatalmazta fel a polgármestert.

 

A tervek kidolgozásra kerültek, majd polgármester úr a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.rendelet) 41. § (2) bekezdése alapján a településrendezési eszközök módosításának tervezetét – az egyszerűsített eljárás szabályai szerint – államigazgatási és partneri véleményezésre bocsátotta (5. sz. melléklet). A beérkezett véleményekre adandó válaszokat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 184/2022. (VIII. 31.) számú határozatával fogadta el. (6. sz. melléklet).

 

Ezt követően polgármester úr a  Korm. rendelet 40. § (1) bekezdése alapján a véleményeket, a véleményekre adott válaszokat és minden, az eljárásban keletkezett dokumentumot az egyeztetett tervezettel megküldte az állami főépítész részére végső szakmai véleményét kérve (7. sz. melléklet).

 

Az állami főépítész a településrendezési eszközök módosítására vonatkozó dokumentációval kapcsolatban nem emelt kifogást (8. sz. melléklet).

 

 A településrendezési eszközök fenti célú módosítása tervezetének alátámasztó dokumentumait az előterjesztés 9. melléklete tartalmazza.

A rendelet-módosítás közgyűlési jóváhagyása esetén a Korm.rendelet 43. § (1) bekezdés b) pontja értelmében a településrendezési eszköz legkorábban az elfogadást követő 15. napon léphet hatályba. A rendelet elfogadásával és hatályba lépésével módosul a HÉSZ és SZT tervmellékletének tervezéssel érintett része.

 

A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit. A hatásvizsgálat eredményét egyebekben az előterjesztés mellékletét képező hatásvizsgálati lap mutatja be.

 

Jelen előterjesztői indokolás a Jat. 18. § (3) bekezdése és a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzétételének megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) számú IM rendelet 20. § (3) bekezdése alapján közzétételre kerül.

 

Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és fogadja el a HÉSZ módosítására irányuló rendelet-tervezetet és döntsön a Településszerkezeti Terv módosításáról!

 

Érd, 2022. november 17.

 

 

Szűcs Gábor

alpolgármester