Tisztelt Közgyűlés!

 

 

Az elmúlt időszakban többen érdeklődtek az iránt, hogy az önkormányzat kínál-e eladásra ingatlanokat.

 

Erre figyelemmel indokoltnak tartom, hogy az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet 26. §-a alapján kerüljön sor az alábbi érdi ingatlanok nyilvános pályázat útján történő értékesítésére oly módon, hogy amennyiben több jelentkező van, a végleges vételárat árverseny határozza meg.

 

A pályázati feltételeket és a pályázati felhívás tartalmát az alábbiak szerint javaslom megállapítani:

 

helyrajzi szám:

cím:

terület:

(négyzetméter)

kikiáltási ár:

(forgalmi érték)

övezeti besorolás:

    5183/1

Korponai u. 24.

681

28.800.000,-Ft + Áfa

Lke-2

    5183/2

Tátra u. 7.

         681

27.900.000,-Ft + Áfa

Lke-2

    5183/3

Körmöci u. 23.

         682

28.800.000,-Ft + Áfa

Lke-2

    7721

Nyírfa u. 52.

(kivett hétvégi ház, udvar)

         784

30.700.000,-Ft

Lke-1

    5902

Börzsöny u. 12/A.

         767

23.900.000,-Ft + Áfa

Lke-1

    3349

Egervári u. 76.

       1135

32.100.000,-Ft + Áfa

Lke-1

    5241

Késmárki u. 63.

988

32.000.000,-Ft + Áfa

Lke-1

    5252/1

Késmárki u. 52-1.

903

28.600.000,-Ft + Áfa

Lke-1

    5252/2

Késmárki u. 52-2.

907

29.500.000,-Ft + Áfa

Lke-1

    5073

Kolozsvári u. 16.

         690

22.100.000,-Ft + Áfa

Lke-2

  16742/4

címképzés alatt

1159

35.600.000,-Ft + Áfa

Lke-2

 

Az Lke jellel szabályozott terület-felhasználási egység laza beépítésű, összefüggő kertes, legfeljebb két rendeltetési egységet magába foglaló lakóépületek elhelyezésére szolgál.

 

A kertvárosias lakóterület övezetében elhelyezhető épület a lakó rendeltetésen kívül

  1. hitéleti,
  2. nevelési, oktatási,
  3. egészségügyi, szociális rendeltetést is tartalmazhat.

 

Kertvárosias lakóterületen 1000 négyzetméternél kisebb telekterületig legfeljebb 1 lakásos lakóépület; 1000 négyzetméter telekterületet elérő, és afeletti teleknagyság esetén legfeljebb 2 lakó rendeltetési egység építhető.

 

Az ingatlanok közművel nem rendelkeznek, azok közterületről beköthetők.

 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén – törvényben meghatározott kivételekkel – az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. A szerződést a kijelölt állami szerv (Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.) részére kell kézbesíteni, akinek a kézbesítéstől számított 35 napon belül nyilatkoznia kell, hogy élni kíván-e az államot megillető elővásárlási joggal. A határidő elmulasztása jogvesztő.

 

A pályázati biztosíték mértéke: bruttó 500.000, azaz ötszázezer forint, melyet az önkormányzat 11784009-15731254 számú folyószámlájára kell átutalni, és amely a vételárba beszámításra kerül. A pályázati biztosíték – sikertelenség esetén – 8 napon belül visszautalásra kerül a vevőjelölt részére.

 

Licitlépcső: a kikiáltási árhoz (forgalmi érték) képest nettó 100.000 forinttal emelkedik. A liciten csak az vehet részt, aki a kérelmével egyidejűleg a pályázati biztosíték átutalásáról szóló bizonylatot is benyújtotta, és nyilatkozott arról, hogy nyertesség esetén az önkormányzattal 30 napon belül szerződést köt.

 

Szándéknyilatkozat benyújtásának helye és határideje: egy példányban, Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ügyfélszolgálatára (Polgárok Háza, 2030 Érd, Alsó utca 3.) legkésőbb 2022. október 10. (hétfő) 17 óra 30 percig.

 

A szándéknyilatkozat tartalmára vonatkozó előírás: A szándéknyilatkozatban meg kell jelölni a pályázó nevét, lakóhelyét (székhelyét), telefonszámát, e-mail címét, valamint arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az árliciten részt kíván venni, továbbá csatolni kell a nemleges adótartozásról szóló igazolást is (Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Adóigazgatási Főosztály).

 

Az árlicit lebonyolításának helye, ideje: A helyszínről és az időpontról az érintettek e-mailben kapnak értesítést.

 

Egy pályázó több ingatlanra is benyújthat szándéknyilatkozatot.

 

A részletes információk beszerezhetőségének a helye: Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Osztályán, telefonszám: +36 23 522 362 vagy +36 23 522 397.

 

Amennyiben a megadott határidőn belül szándéknyilatkozat az ingatlan megvételére nem érkezik, a hirdetést – 2022. év végéig – folyamatosan közzé kell tenni a városi honlapon és az ingatlant az első jelentkezőnek kell értékesíteni a táblázatban feltüntetett forgalmi értéken.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és fogadja el a határozati javaslatot!

 

Érd, 2022. szeptember 20.

 

 

                                Dr. Csőzik László

                                     polgármester

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet 26. § (3) bekezdés b) pontja alapján értékesítésre jelöli ki az önkormányzat tulajdonában lévő alábbi érdi ingatlanokat:

 

helyrajzi szám:

cím:

terület:

(négyzetméter)

kikiáltási ár:

(forgalmi érték)

övezeti besorolás:

    5183/1

Korponai u. 24.

681

28.800.000,-Ft + Áfa

Lke-2

    5183/2

Tátra u. 7.

         681

 27.900.000,-Ft + Áfa

Lke-2

    5183/3

Körmöci u. 23.

         682

 28.800.000,-Ft + Áfa

Lke-2

    7721

Nyírfa u. 52.

(kivett hétvégi ház, udvar)

         784

 30.700.000,-Ft

Lke-1

    5902

Börzsöny u. 12/A.

         767

 23.900.000,-Ft + Áfa

Lke-1

    3349

Egervári u. 76.

       1135

 32.100.000,-Ft + Áfa

Lke-1

    5241

Késmárki u. 63.

988

32.000.000,-Ft + Áfa

Lke-1

    5252/1

Késmárki u. 52-1.

903

28.600.000,-Ft + Áfa

Lke-1

    5252/2

Késmárki u. 52-2.

907

29.500.000,-Ft + Áfa

Lke-1

    5073

Kolozsvári u. 16.

         690

 22.100.000,-Ft + Áfa

Lke-2

  16742/4

címképzés alatt

1159

 35.600.000,-Ft + Áfa

Lke-2

 

 

Az Lke jellel szabályozott terület-felhasználási egység laza beépítésű, összefüggő kertes, legfeljebb két rendeltetési egységet magába foglaló lakóépületek elhelyezésére szolgál.

 

A kertvárosias lakóterület övezetében elhelyezhető épület a lakó rendeltetésen kívül

  1. hitéleti,
  2. nevelési, oktatási,
  3. egészségügyi, szociális rendeltetést is tartalmazhat.

 

Kertvárosias lakóterületen 1000 négyzetméternél kisebb telekterületig legfeljebb 1 lakásos lakóépület; 1000 négyzetméter telekterületet elérő, és afeletti teleknagyság esetén legfeljebb 2 lakó rendeltetési egység építhető.

 

A beépítésről bővebb információ a foepitesz@erd.hu email címen kérhető.

 

Az ingatlanok közművel nem rendelkeznek, közterületről beköthetők.

 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén - törvényben meghatározott kivételekkel - az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. A szerződést a kijelölt állami szerv (Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.) részére kell kézbesíteni, akinek a kézbesítéstől számított 35 napon belül nyilatkoznia kell, hogy élni kíván-e az államot megillető elővásárlási joggal. A határidő elmulasztása jogvesztő.

 

A pályázati biztosíték mértéke: bruttó 500.000 forint, melyet az önkormányzat 11784009-15731254 számú folyószámlájára kell átutalni, és amely a vételárba beszámításra kerül. A pályázati biztosíték – sikertelenség esetén – 8 napon belül visszautalásra kerül a vevőjelölt részére.

 

Licitlépcső: a kikiáltási árhoz képest (forgalmi érték) nettó 100.000 forinttal emelkedik.

 

Liciten történő részvétel feltételei: A liciten csak az vehet részt, aki a kérelmével egyidejűleg a pályázati biztosíték átutalásáról szóló bizonylatot is benyújtotta és nyilatkozott arról, hogy nyertesség esetén az önkormányzattal 30 napon belül szerződést köt.

 

Szándéknyilatkozat benyújtásának helye és határideje: egy példányban Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ügyfélszolgálatára (Polgárok Háza, 2030 Érd, Alsó utca 3.) legkésőbb 2022. október 10. (hétfő) 17 óra 30 percig. Egy pályázó több ingatlanra is benyújthat szándéknyilatkozatot.

 

A szándéknyilatkozat tartalmára vonatkozó előírás: A szándéknyilatkozatban meg kell jelölni a pályázó nevét, lakóhelyét (székhelyét), telefonszámát, e-mail címét, valamint arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az árliciten részt kíván venni, továbbá csatolni kell a nemleges adótartozásról szóló igazolást is (Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Adócsoport).

 

Az árlicit lebonyolításának helye, ideje: A helyszínről és az időpontról az érintettek e-mailben kapnak értesítést.

 

A részletes információk beszerezhetőségének a helye: telefonon Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Osztályán +36 23 522 362, vagy a +36 23 522 397 telefonszámon.

 

Amennyiben a megadott határidőn belül szándéknyilatkozat az ingatlan megvételére nem érkezik, a hirdetést – 2022. év végéig – folyamatosan közzé kell tenni a városi honlapon és az ingatlant az első jelentkezőnek kell értékesíteni a forgalmi értéken.

 

Határidő:         honlapon történő megjelenésre – 2022. október 3.

árverseny lebonyolítására – 2022. október 28.

folyamatos hirdetésre – 2022. december 31.

Felelős:             dr. Csőzik László polgármester

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.