Tisztelt Közgyűlés!

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. november 5. napján megtartott alakuló ülésén a 217/2019. (XI. 5.) határozatával hozta létre az egyes bizottságait.

 

  1. február 20-án T. Mészáros András, a Fidesz-KDNP-Összefogás frakció frakcióvezetője javaslatot nyújtott be Varró Dániel, a Jogi és Közbiztonsági Bizottság tagja bizottsági tagsága megszüntetésére vonatkozóan és egyben kérte Mészáros Mihályt a Jogi és Közbiztonsági Bizottság tagjává megválasztani. A javaslat indoklását az előterjesztés melléklete tartalmazza.

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 58. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a bizottság személyi összetételét, létszámát a polgármester előterjesztésére bármikor megváltoztathatja.

 

Az előterjesztés sürgősségét az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendeletének 28.§ (2) bekezdése alapján a fenti javaslatban foglaltak indokolják.  

 

Kérem, hogy a Tisztelt Közgyűlés támogassa a határozati javaslatot!

 

 

Érd, 2023. február 21.

 

 

 

dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

  1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Varró Dániel nem képviselő tag Jogi és Közbiztonsági Bizottsági tagságát megszünteti, Mészáros Mihályt a Jogi és Közbiztonsági Bizottság nem képviselő tagjának megválasztja.

 

  1. A Közgyűlés a Jogi és Közbiztonsági Bizottság létrehozásáról szóló 212/2019. (XI. 5.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

 

Érd Város Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbi összetételű bizottságot hozza létre:

 

Jogi és Közbiztonsági Bizottság:

 

Elnök:

Gál Alex

Tagok:

Dr. Bács István

 

Csornainé Romhányi Judit

 

Demjén Attila

 

Lengyel Péter

Nem képviselő tagok:

Hrács Józsefné

 

Mészáros Mihály

 

Vitárisné Lakatos Erzsébet

 

Zsila Géza

 

  1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bizottságainak létrehozásáról szóló 217/2019. (XI. 5.) számú határozatának 3.) pontját az alábbiak szerint módosítja:

 

,,Jogi és Közbiztonsági Bizottság:

 

Elnök:

Gál Alex

Tagok:

Dr. Bács István

 

Csornainé Romhányi Judit

 

Demjén Attila

 

Lengyel Péter

Nem képviselő tagok:

Hrács Józsefné

 

Mészáros Mihály

 

Vitárisné Lakatos Erzsébet

 

Zsila Géza

 

 

 

A szavazás módja: titkos szavazás, minősített többség szükséges.